Home
  1. Research areas

NSCR-onderzoek

Ons onderzoeksprogramma heeft vier centrale vragen als uitgangspunt: Wie pleegt welke criminaliteit en waarom? Waar, wanneer en hoe wordt criminaliteit gepleegd? Wat zijn de gevolgen voor slachtoffers en samenleving? Hoe wordt op criminaliteit gereageerd en wat zijn de effecten daarvan? Deze vier onderzoeksvragen vormen de basis voor onze onderzoeksgroepen. Aansluitend hierop hebben we een vijfde onderzoeksgroep ingericht die onderzoek doet naar evidence-based policing.

Onze onderzoekers doen vanuit verschillende disciplines gezamenlijk onderzoek rond diverse thema’s. Bijvoorbeeld naar de criminele carrières van terroristen en cybercriminelen, naar de keuze van locaties waar inbrekers en stropers hun delicten plegen, naar de gevolgen van e-justice (#MeToo), naar conflicten op straat en het bystander-effect, naar de effectiviteit van reclasseringstoezicht, en naar de overdracht van criminaliteit binnen families. In veel onderzoeken draait het niet om één centrale vraag maar komen meerdere vragen aan de orde, zoals bij onderzoek naar (re)victimisatie in strafrechtelijke of civiele procedures of bij de vraag of gevangenisstraffen het risico op recidive juist vergroten.