Home Research areas
  1. Criminaliteit in context

Criminaliteit in context

De onderzoeksgroep Criminaliteit in context richt zich op het ontdekken van proximale oorzaken van verschillen in criminaliteit. We onderzoeken de situationele oorzaken en (korte termijn) omgevingsoorzaken van criminaliteit, inclusief mechanismen die criminaliteit voorkomen, verplaatsen of transformeren.

Methodologisch individualisme

Binnen dit programma willen we algemene wetmatigheden ontdekken die empirisch waargenomen verschijnselen kunnen verklaren. Het voldoet aan het principe van methodologisch individualisme, volgens welke sociale fenomenen collectieve uitkomsten zijn van individuele beslissingen. Dit principe wordt toegepast op waar, wanneer en hoe: a) criminaliteit wordt gepleegd door daders, b) doelwitten of mensen worden slachtoffer van criminaliteit, en c) criminaliteit kan worden voorkomen door formele en informele omstanders en toezichthouders.

Situationele gelegenheden en beperkingen

In overeenstemming met de focus op oorzaken van daderschap, slachtofferschap en toezicht, maken we binnen deze onderzoeksgroep gebruik van theorieën en perspectieven die directe en onmiddellijke oorzaken van gedrag specificeren, zoals situationele gelegenheden en beperkingen. Alle criminaliteit is een vorm van regelovertreding en ons onderzoek heeft tot doel generieke verklaringen te ontwikkelen die geldig zijn voor verschillende soorten criminaliteit. We gaan daarbij na in hoeverre actuele ontwikkelingen, zoals de voortschrijdende digitalisering van de samenleving en de opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit, een uitdaging vormen voor bestaande theorieën.

Oorzaken van criminaliteit en preventie

Voor ons onderzoek gebruiken we allerlei soorten informatie, zoals politiegegevens, bewakingsvideo’s, slachtoffergegevens en webcontent, maar ook gegevens die specifiek voor het onderzoek zijn verzameld via interviews, enquêtes of experimenten. De focus op proximale oorzaken van criminaliteit en preventie vereist dat de onderzoeksgegevens zeer gedetailleerd zijn wat betreft locatie, tijd, actoren en gedrag.

Programmaleider: Marie Rosenkrantz Lindegaard

Fellows

(Inter)nationale samenwerking

Experts op dit thema

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

dr. Rutger Leukfeldt

Senior Onderzoeker

dr. Asier Moneva

Postdoc

dr. Wouter Steenbeek

Senior Onderzoeker

dr. Evelien Hoeben

Onderzoeker

dr. Lasse Suonperä Liebst

Senior Onderzoeker

dr. Virginia Pallante

Postdoc

prof. dr. Henk Elffers

Gastonderzoeker

dr. Peter Ejbye-Ernst

Postdoc

Carlijn van Baak LLM MA

PhD Student

Hans Myhre Sunde MPhil

PhD Student

Jordi Janssen MSc

PhD

Kurt Steiner MSc

PhD Student | Gastonderzoeker

Daniëlle Stibbe MSc

PhD Student

Hannah Kool MSc

PhD

Melissa Sexton MSc

Junior Onderzoeker

Mara van Dalen MSc

Junior Onderzoeker