Home Onderzoeksgebieden
  1. Criminaliteit in context | Waar, wanneer en hoe criminaliteit wordt gepleegd

Criminaliteit in context | Waar, wanneer en hoe criminaliteit wordt gepleegd

De onderzoeksgroep Criminaliteit in context richt zich op het ontdekken van proximale oorzaken van verschillen in criminaliteit. We onderzoeken de situationele oorzaken en (korte termijn) omgevingsoorzaken van criminaliteit, inclusief mechanismen die criminaliteit voorkomen, verplaatsen of transformeren.

Binnen dit programma willen we algemene wetmatigheden ontdekken die empirisch waargenomen verschijnselen kunnen verklaren. Het voldoet aan het principe van methodologisch individualisme, volgens welke sociale fenomenen collectieve uitkomsten zijn van individuele beslissingen. Dit principe wordt toegepast op waar, wanneer en hoe: a) criminaliteit wordt gepleegd door daders, b) doelwitten of mensen worden slachtoffer van criminaliteit, en c) criminaliteit kan worden voorkomen door formele en informele omstanders en toezichthouders.

In overeenstemming met de focus op proximale oorzaken van daderschap, slachtofferschap en toezicht, maken we binnen deze onderzoeksgroep gebruik van theorieën en perspectieven die directe en onmiddellijke oorzaken van gedrag specificeren, zoals situationele gelegenheden en beperkingen. Alle criminaliteit is een vorm van regelovertreding en ons onderzoek heeft tot doel generieke verklaringen te ontwikkelen die geldig zijn voor verschillende soorten criminaliteit. We gaan daarbij na in hoeverre actuele ontwikkelingen, zoals de voortschrijdende digitalisering van de samenleving en de opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit, een uitdaging vormen voor bestaande theorieën.

Voor ons onderzoek gebruiken we allerlei soorten informatie, zoals politiegegevens, bewakingsvideo’s, slachtoffergegevens en webcontent, maar ook gegevens die specifiek voor het onderzoek zijn verzameld via interviews, enquêtes of experimenten. De focus op proximale oorzaken van criminaliteit en preventie vereist dat de onderzoeksgegevens zeer gedetailleerd zijn wat betreft locatie, tijd, actoren en gedrag.

Programmaleider: Stijn Ruiter

Criminaliteitspatronen van hackers die websites ‘defacen’

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels. Previous studies have shown that traditional (offline) types of crime concentrate strongly within offenders, as a small group of chronic offenders is responsible for the majority of offenses. The rest of the offenders tend to have a short criminal career in which they only commit a few […]

Nieuwe inzichten in de activity spaces van daders

Uit eerder onderzoek is bekend dat daders de meeste misdrijven plegen in de buurt van hun activity spaces: de locaties waar hun dagelijkse activiteiten plaatsvinden. Onderzoek naar de geografie van deze plekken is tot nu toe voornamelijk beperkt gebleven tot enkele kernlocaties, zoals (voormalige) woningen, de woningen van familieleden en locaties van eerdere delicten. Ook […]

Criminologische theorieën toetsen met agent-based modelling

In het boek presenteren zes teams van auteurs met een achtergrond in de criminologie en kunstmatige intelligentie zes speciaal voor het boek ontwikkelde agent-based modellen (simulatiemodellen) om verschillende criminologische theorieën te testen. Agent-based modellen construeren een kunstmatige (computer)omgeving waarin agents bepaalde routines uitvoeren. Denk aan inbreker-agents die door een stad bewegen en doelwitten uitzoeken, en […]

Juiste plaats, juiste tijd? Criminaliteitspatronen beter in beeld

Volgens een van de centrale theorieën in de omgevingscriminologie, de crime pattern theory (Brantingham & Brantingham, 1981; 2008), plegen daders delicten op plekken waar aantrekkelijke doelwitten samenvallen met hun individuele awareness space. Deze awareness space bestaat uit de belangrijkste plekken waar mensen tijdens hun dagelijkse bezigheden komen, zoals woning, werk, school en recreatie, en de […]

Anderhalve meter afstand houden blijkt lastig

Dit onderzoek maakt deel uit van een NSCR-programma onder leiding van prof. dr. Marie Rosenkrantz Lindegaard waarin onderzoek wordt verricht naar de naleving van maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus. Bekijk het overzicht. Voor de publicatie Social distancing compliance: A video observational analysis gebruikten NSCR-onderzoekers videobeelden (CCTV) van de gemeente Amsterdam, opgenomen tussen 29 […]

Evidence-based policing: relevante kennis voor politiebeleid en -praktijk

Een belangrijk uitgangspunt van het programma is dat er onderzoek wordt gedaan naar vraagstukken die relevant zijn voor de politiepraktijk. De onderzoeksprojecten worden dan ook in nauw overleg en samenwerking met de Nationale Politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkeld. Ruiter: ‘We hebben onder andere Ronald van Steden aangetrokken als senior onderzoeker op […]

Problem-oriented policing bij de bescherming van wilde dieren

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels. Officers for a national wildlife authority, may experience déjà vu while on the job. They arrest poacher after poacher but the poaching threat is not decreasing. They get called out to deal with crop raiding animals, but despite culling and translocation, each year there are more callouts. […]

Avondklok tijdens de lockdown: aantal mensen op straat niet veel anders

Bekijk de factsheet One Year of Social Distancing Behavior on the Streets of Amsterdam. Naar aanleiding van bestaand onderzoek over de invloed van avondklokken op het aantal Covid-19-besmettingen (Baunez et al. 2020; haug et al. 2021; Huber and Langen 2020) verwachtten de onderzoekers dat het instellen van de avondklok zou leiden tot minder mensen op […]

Hoe beslissen mensen wie ze proberen te stoppen bij een conflict op straat?

Stel je voor dat je over straat loopt en twee individuen beginnen te vechten. We willen graag geloven dat we zouden ingrijpen en helpen in dit soort situaties. Maar helpen kan een uitdaging zijn: gevechten verlopen vaak snel en kunnen chaotisch lijken. Ook is er meestal geen duidelijke scheiding tussen wie het slachtoffer is en […]