Home
  1. Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van NWO kent 25 routes waarin belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving worden geagendeerd en onderzocht. De routes bestaan uit zelf-organiserende netwerken die worden gevormd door onderzoekers, maatschappelijke stakeholders, bedrijven en overheden betrokken bij de thematiek van de route.

Tussen conlict en coöperatie

Beate Völker (directeur NSCR) en Jolle Demmers (Universiteit Utrecht) zijn samen de boegbeelden van de route Tussen conflict en coöperatie. Binnen deze route wordt de samenhang tussen conflict en coöperatie onderzocht, de dynamiek van conflict en coöperatie wordt gemeten en gemonitord, en er wordt multi- en interdisciplinair onderzoek verricht.