Home
  1. Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit

Het NSCR volgt de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit voor het integriteitsbeleid.

Niet-integer onderzoek kan leiden tot directe schade (bijvoorbeeld aan de omgeving of patiënten), en kan het publieke vertrouwen in de wetenschap en het vertrouwen tussen wetenschappers onderling aantasten. Het is van essentieel belang dat wetenschappelijk onderzoek volgens de leidende principes van wetenschappelijke integriteit – eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid – wordt uitgevoerd.

Klachten of vermoedens van schending kunt u melden bij het Meldpunt wetenschappelijke integriteit.