Home Over NSCR
 1. Vacatures

Vacatures

Bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving werken ruim 100 wetenschappers, postdocs, promovendi en ondersteunend personeel. Het merendeel van de NSCR-medewerkers heeft een aanstelling via de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-I) of een gecombineerde (deeltijd)aanstelling in samenwerking met Nederlandse universiteiten.

Op het NSCR is regelmatig plek voor stagiairs. Acquisitie naar aanleiding van onze advertenties wordt niet op prijs gesteld.


2 Postdocs Homicide’s ripple effect: assessing the familial ramifications of homicide offending and bereavement

Elke drie dagen wordt in Nederland iemand vermoord. Achter ieder slachtoffer staan drie tot tien nabestaanden, waarvan een aanzienlijk deel minderjarig is. Ook de dader is vaak iemands ouder, partner of kind. Een moord raakt daarmee de levens van meer mensen dan alleen die van het slachtoffer en de dader. Over wat de gevolgen zijn van de moord voor de groep naasten, en in welke mate die gevolgen afhangen van de kenmerken van de moord, de relatie tot het slachtoffer of de dader, of individuele kenmerken van nabestaanden is nog veel onduidelijk.

Dit project heeft als doel de langetermijngevolgen van moord en doodslag voor naasten van slachtoffers en daders in kaart te brengen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van gegevens die beschikbaar zijn in de microdata van het CBS over bijvoorbeeld huisvesting, werk en inkomen, zorggebruik en relatievorming. Het project maakt gebruik van quasi-experimentele methoden om het causale effect van moord en doodslag te kunnen schatten en onderscheid te maken tussen de gevolgen van moord en doodslag en het verlies van een naaste door een andere oorzaak.
Het onderzoek draagt bij aan een beter begrip van het mogelijke ‘rimpel-effect’ van moord en doodslag en de manier waarop en de groepen waarin dit effect zich manifesteert, en geeft hiermee richting aan de ondersteuning van naasten van zowel slachtoffers als daders.

Het onderzoek van de postdocs zal zich primair richten op de effecten van verschillende typen moord door het toepassing van quasi-experimentele methoden op CBS microgegevens, en het vergelijken van deze gevolgen voor verschillende typen moord en andere doodsoorzaken en het vergelijken van deze effecten voor verschillende groepen naasten. Het onderzoek wordt ondersteund en begeleid door hoogleraren op het gebied van criminologie en victimologie. De startdatum van de aanstelling hangt af van de beschikbaarheid van de kandidaat en variëert van 1 september 2023 tot 1 januari 2024.

Je taken

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren voor een periode van twee jaar.
 • Grootschalige, longitudinale registerdata bewerken en analyseren met behulp van quasi-experimentele methoden.
 • Wetenschappelijke artikelen schrijven gebaseerd op de resultaten van deze analyses.
 • Onderzoeksresultaten presenteren voor zowel een wetenschappelijk als een algemeen publiek, en voor slachtofferorganisaties.

Wat wij vragen

 • Een afgeronde PhD in criminologie, victimologie, sociologie, psychologie of andere sociale wetenschap.
 • Aantoonbaar interesse en bekendheid met quasi-experimentele methoden.
 • Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift.
 • Aantoonbaar ervaring met kwantitatieve data-analyse en statistische software.
 • Ervaring met de analyse van CBS micro-data is een plus.

Wat wij bieden

We bieden je een uitdagende positie binnen een sociaal betrokken organisatie. Het startsalaris ligt tussen € 4.064,- en € 4.221,- bruto per maand op basis van een voltijdsaanstelling (schaal 11, Cao-OI), afhankelijk van je ervaring. Het betreft een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging naar in totaal twee jaar op basis van functioneren en vooruitzichten.

 • Functie: Postdoc
 • Opleidingsniveau: Universiteit, PhD
 • Contracttype: Tijdelijk
 • Minimum fte: 0,8 (32 uur per week)
 • Startsalaris: € 4.064,- en € 4.221,- bruto per maand

Je ontvangt daarnaast een eindejaarsuitekering van 8,33% en vakantiegeld van 8%. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

Voor vragen over deze positie neem je contact op met prof. dr. mr. Arjan Blokland via ablokland@nscr.nl. Een volledig onderzoeksvoorstel wordt op verzoek toegezonden. Voor informatie over de procedure of secundaire arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Manon Quik, HR Adviseur, via mquik@nscr.nl.

Solliciteren

Bent je geïnteresseerd in deze positie? Stuur een email met in de bijlage je curriculum vitae en een beknopte motivatiebrief met daarin contactgegevens van ten minste een referentie naar vacature@nscr.nl onder vermelding van postdoc homicide ripple effect. De sluitingsdatum van deze vacature is 25 juni 2023.


PhD Bystanders of conflict and emergencies (in English)


Postdoc Examining corporate noncompliance and regulatory enforcement actions through a longitudinal life-course lens

Regelovertredend gedrag door bedrijven kan ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving. Bedrijven moeten daarom voldoen aan een breed scala aan regelgeving bedoeld om schade te voorkomen of minimaliseren. Aangewezen toezichthouders controleren de naleving van deze regels. Desondanks komt regelovertreding door bedrijven veelvuldig voor. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in waarom bedrijven regels overtreden en wat de effecten zijn van handhavingsacties die worden ingezet om regelovertreding te voorkomen.

Dit project combineert inzichten uit de criminologie, economie en bedrijfswetenschappen en heeft als doel vanuit een ‘levensloop-perspectief’ langetermijnpatronen in regelovertreding te verklaren op basis van tijdvariërende bedrijfs-, industrie- en macro-economische factoren. Het project richt zich specifiek op de financiële sector en de chemische industrie. Binnen het project is momenteel een PhD werkzaam die zich richt op longitudinale patronen van regelovertreding. Het onderzoek van de postdoc zal zich primair richten op de effecten van handhavingsacties door het toepassing van quasi-experimentele methoden op gegevens uit de financiële sector en de chemische industrie, en door het opzetten en uitvoeren van veldexperimenten in samenwerking met relevante toezichthouders. Naast theoretische verdieping beoogt dit project ook een bijdrage te leveren aan de toezichtspraktijk bij het beschermen van werknemers, burgers en het milieu. Het onderzoek wordt ondersteund en begeleid door hoogleraren op het gebied van criminologie en economie. De startdatum van de aanstelling hangt af van de beschikbaarheid van de kandidaat en kan variëren van 1 september 2023 tot 1 januari 2024.

Je taken

 • Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek voor een periode van vier jaar.
 • Onderhouden van contacten met relevante toezichthouders om veldexperimenten op te zetten.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen gebaseerd op de analyse van de longitudinale data en de uitkomsten van de veldexperimenten.
 • Presenteren van onderzoeksresultaten voor zowel een wetenschappelijk als een algemeen publiek.

Wat wij vragen

 • Een afgeronde PhD in criminologie, bedrijfswetenschappen of economie.
 • Aantoonbaar interesse en bekendheid met het onderwerp en de methoden van het onderzoeksproject.
 • Hoge mate van Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift.
 • Aantoonbaar ervaring met kwantitatieve data-analyse en statistische software (bijvoorbeeld Stata, R, Python).
 • Ervaring met laboratorium- en/of veldexperimenten is een pre.

Wat wij bieden

We bieden je een uitdagende positie binnen een sociaal betrokken organisatie. Het startsalaris ligt tussen € 4.046,- en € 4.221,- bruto per maand op basis van een voltijdsaanstelling (schaal 11, Cao-OI), afhankelijk van je ervaring. Het betreft een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging naar in totaal vier jaar op basis van functioneren en vooruitzichten.

 • Functie: Postdoc
 • Opleidingsniveau: Universiteit – PhD
 • Contract type: Tijdelijk
 • Minimum FTE: 0,8 (32 uur per week)
 • Startsalaris: € 4.046,- tot € 4.221,- bruto per maand

Je ontvangt daarnaast een eindejaarsuitekering van 8.33% en 8% vakantiegeld. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

Voor vragen over deze positie kun je contact opnemen met prof. dr. mr. Arjan Blokland via ablokland@nscr.nl. Een volledig onderzoeksvoorstel wordt op verzoek toegezonden. Voor informatie over de procedure of secundaire arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Manon Quik, HR Adviseur via mquik@nscr.nl.

Solliciteren

Bent je geïnteresseerd in deze positie? Je kunt reageren door een email met in de bijlage je curriculum vitae en een beknopte motivatiebrief met daarin contactgegevens van ten minste een referentie te sturen naar vacature@nscr.nl onder vermelding van postdoc corporate noncompliance. De sluitingsdatum van deze vacature is 28 mei 2023.


Divers personeelsbestand

Het NSCR stimuleert een divers personeelsbestand: we streven ernaar talent en creativiteit te ontwikkelen door mensen met verschillende achtergronden en culturen bij elkaar te brengen. We werven en selecteren op basis van capaciteiten en talent. We moedigen iedereen met de juiste kwalificaties ten zeerste aan om te solliciteren op de vacature, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid of fysieke vaardigheden.


Over NWO-I

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de nationale onderzoekfinancier. Onder de institutenorganisatie van NWO (NWO-I) vallen negen nationale expertisecentra op specifieke wetenschapsvelden, van astronomie tot zeeonderzoek tot criminaliteit en rechtshandhaving, het onderzoeksterrein van het NSCR. De NWO-instituten doen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en fungeren als krachtige nationale instrumenten in het wetenschapsbeleid. Ze maken het mogelijk wetenschapsvelden voor langere tijd te coördineren en het onderzoek daarin te vernieuwen.