Home Over NSCR
  1. Vacatures

Vacatures

Bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving werken ruim 100 wetenschappers, postdocs, promovendi en ondersteunend personeel. Het merendeel van de NSCR-medewerkers heeft een aanstelling via de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-I) of een gecombineerde (deeltijd)aanstelling in samenwerking met Nederlandse universiteiten.

Op het NSCR is regelmatig plek voor stagiairs. Acquisitie naar aanleiding van onze advertenties wordt niet op prijs gesteld.


2 junior onderzoekers voor literatuuronderzoek naar wapens en jongeren

Het NSCR gaat de komende maanden samen met onderzoekers van de Erasmus Universiteit een literatuuronderzoek uitvoeren naar wapens en jongeren. Voor dit onderzoek zoeken we voor de periode 1 maart t/m 30 juni (4 maanden) twee junior onderzoekers voor 20 uur per week (0,5 fte). De voortaal van dit onderzoek is Nederlands.

Oorzaken en interventies en de toepasbaarheid in de Nederlandse context

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Amsterdam en zal bijdragen aan een nieuw landelijk Actieplan jongeren en wapens. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een overzicht van wat bekend is over de oorzaken van wapens onder jongeren (met onderscheid naar typen wapens en naar bezit, dragen en gebruiken) en een overzicht naar wat bekend is over interventies om wapens onder jongeren tegen te gaan, en de toepasbaarheid daarvan in Nederland. Daarnaast zullen we aan het eind een vragenlijst onder professionals en beleidsmakers uitzetten om een indicatie te krijgen van de relevantie en haalbaarheid van de gevonden interventies.

De werkzaamheden van de junior onderzoekers bestaan uit het uitvoeren van twee systematische literatuuronderzoeken via de methodiek van de Campbell Collaboration. Dat houdt in dat je aan de hand van zoektermen in literatuurdatabases gaat zoeken, de gevonden titels en abstracts gaat beoordelen op bruikbaarheid (waarbij ook een machine learning programma gebruikt gaat worden), en de gevonden studies gaat analyseren en coderen. Daarnaast ga je ook de antwoorden op de vragenlijsten analyseren, bruikbare interventies beschrijven, en meeschrijven aan de eindrapportage.

Geinteresseerd? Stuur een mail naar Prof. Frank Weerman via FWeerman@nscr.nl.


Divers personeelsbestand

Het NSCR stimuleert een divers personeelsbestand: we streven ernaar talent en creativiteit te ontwikkelen door mensen met verschillende achtergronden en culturen bij elkaar te brengen. We werven en selecteren op basis van capaciteiten en talent. We moedigen iedereen met de juiste kwalificaties ten zeerste aan om te solliciteren op de vacature, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid of fysieke vaardigheden.


Werken bij het NSCR

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoeksinstituut dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht naar criminaliteit en rechtshandhaving. Het NSCR is gevestigd in Amsterdam, in een van de gebouwen van de Vrije Universiteit. Het instituut verricht interdisciplinair en longitudinaal onderzoek op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid, en maakt deel uit van de Institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).


Over NWO-I

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is de nationale onderzoekfinancier. Onder de institutenorganisatie van NWO (NWO-I) vallen negen nationale expertisecentra op specifieke wetenschapsvelden, van astronomie tot zeeonderzoek tot criminaliteit en rechtshandhaving, het onderzoeksterrein van het NSCR. De NWO-instituten doen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en fungeren als krachtige nationale instrumenten in het wetenschapsbeleid. Ze maken het mogelijk wetenschapsvelden voor langere tijd te coördineren en het onderzoek daarin te vernieuwen.