Home
  1. Datasets

Datasets voor onderzoek

Binnen de (inter)nationale samenwerking met andere organisaties deelt het NSCR onderzoeksdata volgens het principe van Open Science, in een repository met een Core Trust Seal. Data worden hier voor de lange termijn veilig opgeslagen en beheerd. Voor toegang tot deze data gelden strikte voorwaarden. Uitgangspunt is dat voorzichtig, respectvol en vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Secure Analytics Lab

Onze data zijn aan de bron geminimaliseerd en geanonimiseerd. Voor de meest gevoelige data beschikken we over een eigen Secure Analytics Lab (SAL). Het SAL wordt ISO 27001-gecertificeerd en staat volledig los van het internet. Het NSCR volgt zo veel mogelijk het beveiligingsniveau dat hoort bij de classificatie Departementaal Vertrouwelijk. Het beheer is in handen van onze datamanager en privacy officer.

Gebruiksvoorwaarden en een aanvraag indienen voor NSCR-data

De datasets van het NSCR zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent in dienst bij een universiteit of (wetenschappelijk) onderzoeksinstituut.
  • U werkt enkel op het NSCR en in samenwerking met het NSCR met de beschikbaar gestelde data.
  • U heeft bij aanvraag een gerichte onderzoeksvraag en een onderzoeksplan.

Voor vragen over het gebruik en de beschikbaarheid van deze datasets neemt u contact op met het secretariaat.

Internationaal unieke datasets

Het NSCR heeft een aantal grote (inter)nationaal unieke datasets verzameld. Voorbeelden zijn de CCLS (de Criminal Careers en Life Course Study waar de levenslopen van een steekproef van 4% van de justitiabelen uit 1977 wordt gevolgd), Trans5 (de dataset die demografische gegevens en criminaliteitsgegevens bevat van 198 families over vijf generaties) en diverse datasets die gegevens bevatten over (ruimtelijk) crimineel gedrag, zoals van inbrekers.

Het NSCR werkt aan een uitgebreid overzicht van deze datasets, met een beschrijving en gebruiksmogelijkheden. Informatie over NSCR-datasets vindt u ook op DANS (Data Archiving and Networked Services). Voor alle bij DANS gedocumenteerde NSCR-datasets zijn meta-data beschikbaar.