Home
  1. Behind Foreign Bars

Behind Foreign Bars

Risicofactoren, ervaringen en gevolgen van gevangenschap achter buitenlandse tralies

In 2024 is het onderzoeksproject Behind Foreign Bars van start te gaan binnen het NSCR. De komende 5 jaar wordt onderzoek gedaan naar de duizenden Nederlanders die de afgelopen jaren in een gevangenis in het buitenland terecht zijn gekomen. De wetenschappelijke kennis over deze groep is erg beperkt omdat eerder onderzoek bijna exclusief gericht is op gevangenen in eigen land. In dit project worden daarom de risicofactoren, ervaringen en gevolgen voor resocialisatie onderzocht bij een gevangenschap in het buitenland. Door middel van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt binnen het onderzoeksproject kennis ontwikkeld om interventies, steun en hulp aan specifiek deze groep gevangen én hun families te verbeteren. Op deze manier kunnen de negatieve gevolgen van gevangenschap in het buitenland zo veel mogelijk worden beperkt.

Op deze website wordt komende jaren meer informatie gepubliceerd over de ontwikkelingen binnen dit onderzoeksproject en de gebruikte onderzoeksmethoden. De publicaties die voortkomen uit dit project staan hieronder.


Betrokken onderzoekers


Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met projectleider Steve van de Weijer.


Publicaties

Van de Weijer, S.G.A., van Hall, M. & Lemmers, F. (2023). Nederlanders achter buitenlandse tralies: een onderbelichte en achtergestelde groep gedetineerden. Sancties, 50(4), 189 – 194.