1. Home
 2. Medewerkers
 3. Steve van de Weijer

dr. Steve van de Weijer

Onderzoeksgebieden

Toggle
 • Intergenerationele overdracht van crimineel gedrag
 • Familie-invloeden op crimineel gedrag
 • Genetische invloeden op crimineel gedrag
 • Biosociale criminologie
 • Kwantitatieve methoden en technieken van onderzoek in de criminologie
 • Ontwikkeling van criminele carrières over de levensloop
 • Gevolgen van gevangenisstraf voor familieleden
 • Slachtoffers van cybercrime
 • Aangiftebereidheid na slachtofferschap
Betrokken bij thema(s)
2014-nu Onderzoeker, NSCR
2015-16 Onderzoeker Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)
2013-16 Docent afdeling Criminologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2013 PromotiPromotie Criminologie, VU: The intergenerational transmission of violent offending
2010 Master Social Cultural Science (cum laude), Radboud Universiteit Nijmegen
2009-10 Student-assistent afdeling Sociologie, Radboud Universiteit Nijmegen
2007-09 Student-assistent afdeling Sociologie, Universiteit van Tilburg

Nevenfuncties

Toggle
 • Adjunct research fellow Griffith Criminology Institute (Brisbane, Australië)
 • Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC)
 • (Co-)Voorzitter van de divisie Biosociale Criminologie van de NVC
 • (Co-)Voorzitter van de ESC European Working Group on Intergenerational Criminology

Publicaties

Toggle

2020

Journal Article
Links | BibTeX
Miscellaneous
Links | BibTeX
V Ljujic; I Versteegt; F Weerman; F Thijs; JW van Prooijen; F El Bouk; S van de Weijer
Book Chapter
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
S van de Weijer; R Leukfeldt; S van der Zee
Journal Article
Links | BibTeX
S van de Weijer; R Leukfeldt; S van der Zee
Miscellaneous
Links | BibTeX
R van der Kleij; S van 't Hoff-de Goede; S van de Weijer; R Leukfeldt
Journal Article
Links | BibTeX
T Holt; J van Wilsem; S van de Weijer; R Leukfeldt
Journal Article
Links | BibTeX
S van de Weijer; H Smallbone; V Bouwman
Journal Article
Links | BibTeX
S van 't Hoff-de Goede; R van der Kleij; S van de Weijer; R Leukfeldt
Miscellaneous
Links | BibTeX

2019

Journal Article
Links | BibTeX
S van de Weijer; H Smallbone; V Bouwman
Journal Article
Links | BibTeX
Miscellaneous
Links | BibTeX
An Exploration of the Factors Associated with Expressive Motives to Engage in Cyberattacks against Dutch Web Sites
Journal Article
BibTeX
Book Chapter
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
C Van der Laan; S van de Weijer; M Nivard; D Boomsma
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
S van ’t Hoff – de Goede; R van der Kleij; S van de Weijer; R Leukfeldt
Miscellaneous
Links | BibTeX

2018

T J Holt; J van Wilsem; S G A Van de Weijer; R Leukfeldt
Journal Article
Links | BibTeX
Book
Links | BibTeX
L H Berckmoes; R Reis; V I Eichelsheim; S G A Van de Weijer
Book Chapter
Links | BibTeX
Book Chapter
Links | BibTeX
Book Chapter
Links | BibTeX
Book Chapter
Links | BibTeX
Book
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
S G A Van de Weijer; H S Smallbone; V Bouwman
Journal Article
Links | BibTeX
K L Besemer; S G A Van de Weijer; S M Dennison
Journal Article
Links | BibTeX
Miscellaneous
Links | BibTeX

2017

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen: Over intergenerationele overdracht van (een gedegen) academische opvoeding
Journal Article
BibTeX
D Jolliffe; D P Farrington; A R Piquero; J F MacLeod; S van de Weijer
Journal Article
Links | BibTeX
S G A Van de Weijer; M B Augustyn; S Besemer
Intergenerational Transmission of Crime: An International, Empirical Assessment
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
S G A Van de Weijer; Beaver M Kevin
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Intergenerational continuity in incarceration: Evidence from a Dutch multi-generation cohort
Journal Article
BibTeX

2016

Journal Article
Links | BibTeX

2015

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens
Book
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Intergenerationele overdracht van criminaliteit
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
The concentration of sex offenses in British and Dutch Families.
Journal Article
BibTeX

2014

C C J H Bijleveld; Van S G A de Weijer; S Besemer; D Huschek
Parental imprisonment and offspring outcomes: a study on offending and marriage chances.
Journal Article
BibTeX
Late blooming offending
Journal Article
BibTeX

2011

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen.
Journal Article
BibTeX

Actuele berichten van Steve van de Weijer