Home
  1. Levensloop

Levensloop

De themagroep Levensloop bestudeert de criminele ontwikkeling van daders als een integraal onderdeel van hun levensloop. Onderzoek richt zich op gebeurtenissen in het leven op microniveau zoals huwelijk en ouderschap, op meso-factoren zoals buurtkenmerken en de gevolgen van betrokkenheid bij (jeugd)bendes, en op macro-omstandigheden zoals het werkloosheidniveau en economische crises. Aan de hand hiervan proberen we te verklaren hoe criminele carrières evolueren.
Arjan Blokland
Arjan Blokland

Van bepaalde gebeurtenissen, zoals deelname aan de arbeidsmarkt en het aangaan van romantische relaties, is vastgesteld dat ze criminele carrières gunstig beïnvloeden. Maar het omgekeerde verband is ook aanwezig: mensen met een omvangrijke criminele carrière hebben vaak meer problemen met het vinden van een baan of een romantische partner. Individuele kenmerken, zoals persoonlijkheid en biologische markers, beïnvloeden het effect van zulke levensloopvariabelen, wat weer leidt tot duidelijk verschillende uitkomsten. Tot slot richt het onderzoek van deze themagroep zich op de impact van strafrechtelijke interventies. Deze interventies worden beschouwd als een speciaal soort levensgebeurtenis, die niet alleen het criminele gedrag maar ook de ontwikkeling in andere levensloopdomeinen kan beïnvloeden.

Theoretische uitgangspunten voor de criminele ontwikkeling van daders

Het onderzoeksprogramma van deze themagroep is sterk geworteld in levenslooptheorieën zoals Sampson en Laubs Age Graded Theory, Moffitts Dual Taxonomy, Thornberrys Interactional Theory, Maruna’s Redeption Theory of Giordano’s Cognitive Transformation Theory. Het onderzoek richt zich op steekproeven onder de algemene bevolking en op hoog-risico steekproeven. Deze bestaan bijvoorbeeld uit jongvolwassenen die eerder in aanraking kwamen met de politie of jongeren die zijn opgegroeid in een zorginstelling. Verschillende studies hebben ook speciale steekproeven opgevolgd, bijvoorbeeld met zedendelinquenten, vrouwelijke (Antilliaanse) gedetineerden en cybercriminelen.

Onderzoeksbronnen

Het onderzoek put uit meerdere gegevensbronnen, zoals vragenlijstonderzoek, officiële data en archiefbestanden van rechtszaken. Verschillende studies maken ook gebruik van kwalitatieve methoden zoals diepte-interviews. Daarnaast gebruiken we innovatieve methoden, zoals interactieve life history calendars, space-time budgets en steeds vaker smartphone apps.

Samenwerkingsverbanden

De themagroep Levensloop neemt actief deel aan de Division for Developmental and Life-course Criminology van de American Society of Criminology, de European Developmental and Life-course Criminology werkgroep van de European Society of Criminology, Eurogang en het Spinhuis Center for Research on Incarcerated Females.

Experts op dit thema

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

dr. Sjoukje van Deuren

Postdoc

prof. dr. Anja Dirkzwager

Senior Onderzoeker

dr. Victor van der Geest

Onderzoeker

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

dr. Elanie Rodermond

Onderzoeker

prof. dr. Frank Weerman

Senior Onderzoeker

dr. Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

dr. Chantal van den Berg

Onderzoeker

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Senior Onderzoeker

Bodine Gonggrijp MSc

PhD

dr. Evelien Hoeben

Onderzoeker

Jo-Anne Kramer MSc

PhD

Actuele berichten over Levensloop