Home
  1. Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Het NSCR streeft ernaar een website te hebben die voldoet aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat wij graag willen dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in internationale richtlijnen voor web toegankelijkheid. Meer informatie hierover staat op de overheidswebsite over digitale toegankelijkheid.

Onderzoek digitale toegankelijkheid

Op 14 juni 2022 heeft de Stichting Accessibility onderzocht of deze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hieruit is gebleken dat de website nog niet op alle punten voldoet. De uitkomsten staan in het onderzoeksrapport WCAG 2.1 en in de managementrapportage WCAG 2.1. onderaan deze pagina.

Werken aan toegankelijkheid

Op basis van de resultaten van het onderzoek van de Stichting Accessibility gaat het NSCR aan de slag met het verbeteren van de digitale toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsverklaring

De status van de digitale toegankelijkheid van deze website staat in de toegankelijkheidsverklaring.

Status toegankelijkheidslabel van www.nscr.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de website? Of wilt u een pagina, document of andere bijlage op deze website gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met KHeurter@nscr.nl.

Bijlagen