Home Over NSCR Organisatie
  1. Samenwerking

Samenwerking

Het NSCR werkt nationaal en internationaal samen met een groot aantal wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Verschillende NSCR-onderzoekers zijn als hoogleraar of lector verbonden aan een universiteit of hogeschool. Daarnaast zijn hoogleraren en onderzoekers van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen wereldwijd regelmatig als fellow aan het werk op het NSCR.
Het NSCR participeert in het Amsterdam Law and Behavior Institute  (A-LAB), een interfacultair samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Daarnaast hebben we samenwerkingsovereenkomsten met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), de Open Universiteit (OU), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Universiteit Leiden (UL), de Universiteit Maastricht (UM), de Universiteit Tilburg (UT) de Universiteit Utrecht (UU) en de Haagse Hogeschool (HH).

Raamovereenkomst met maatschappelijke partners

Het NSCR heeft een raamovereenkomst met het Fonds Slachtofferhulp (FSH). Deze overeenkomst maakt het mogelijk hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en tegelijkertijd een maatschappelijk relevante en praktisch bruikbare bijdrage te leveren aan de zorg voor slachtoffers. Daarnaast hebben we sinds 2020 een samenwerkingsovereenkomst met de Nationale Politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoeksprogramma What works in policing: towards evidence-based policing in the Netherlands heeft een looptijd van vijf jaar, met de mogelijkheid nog eens vijf jaar te verlengen.
Met deze raamovereenkomsten kunnen we langlopende en omvangrijke onderzoeksprogramma’s op nieuw of braakliggend terrein uitvoeren. Daarmee draagt het NSCR zichtbaar en meetbaar bij aan de verbetering van de Nederlandse kennispositie op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving.