Home
  1. Actueel

Actueel

POP-up netwerk Veiligheid en Politie gestart

Groeiend institutioneel wantrouwen, fundamentele bestaansonzekerheid, disruptieve technologie, migratie en klimaatverandering doen de druk op de politie steeds verder toenemen. Deze problemen zijn inmiddels zo complex dat ze niet meer door één partij zijn op te lossen. De belangrijkste vereisten om deze grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden zijn het overstijgen van beleidsdomeinen, het maken […]

Actieonderzoek naar regisseurs Zorg & Veiligheid

Over het actieonderzoek Een belangrijk kenmerk van actieonderzoek is dat het geen onderzoek naar actie, maar onderzoek ‘in actie’ is. Anders geformuleerd: naast het verzamelen van informatie draagt het onderzoek ook bij aan het ontwikkelen van de regisseurs Z&V. Een kenmerk van actieonderzoek is dat er een constante wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk bestaat. […]

Onderzoek in Nationaal Archief: afhandeling van naoorlogse restitutieverzoeken van Joodse tegoeden verliep niet soepel

Als Joden na de oorlog aanspraak wilden maken op tegoeden en goederen van omgekomen familieleden, moesten zij een voorstel doen aan het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) om een bewindvoerder te benoemen. De helft van de bewindvoerders waren familieleden van de ‘Joodse afwezige’. In een derde van de gevallen had de familie een andere persoon bereid gevonden […]

26 september | Symposium Reparative Justice Through International Justice Procedures for Victims

Download hier de flyer  Taal en Aanmelding Het symposium zal plaatsvinden in het Engels. Het is verplicht om aan te melden voor het symposium. Dit kan via https://forms.gle/srz6kXVZH1YgfeJ69   

Evaluatie: NSCR top-onderzoeksinstituut voor criminaliteit en rechtshandhaving

Strategy Evaluation Protocol (SEP) Elke zes jaar wordt NSCR geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van het Strategy Evaluation Protocol (SEP), het protocol om onderzoeksgroepen- en instituten een goede basis te geven in Nederland, overeengekomen met het NWO, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Universiteiten van Nederland (UNL). De SEP-evaluatie van de […]

Aankondiging Summer School

– Aangezien de Summer School in het Engels wordt gegeven, vervolgt deze post in het Engels – This summer school will acquaint participants with some of the most important theories, research, and ideas in contemporary criminology. Lectures address various subfields within the discipline and discuss the state of the art, presenting established and well-researched areas—such […]

26 september | Conferentie Evidence Based Policing in de Praktijk

Sinds de introductie in de jaren negentig van de vorige eeuw is evidence-based policing (EBP) aan een opmars bezig. In landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk richten onderzoekers in samenwerking met de politie zich al langer op de vraag hoe politiehandelen werkt, in welke omstandigheden dat handelen werkt en voor wie – […]

Christiaan Ruppert overhandigde derde druk van zijn boek ‘Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening’ aan Bas van den Dungen

Christiaan Ruppert heeft op donderdag 23 mei in een lezing de derde digitale druk van zijn boek ‘Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening’ gepresenteerd. Het boek is aangeboden aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën Bas van den Dungen. Over de studie Christiaan Ruppert onderzocht ruim vijftig Nederlandse regelingen voor collectieve […]

Video-opnames laten zien wat politieagenten doen bij conflicten tussen burgers

Video-opnames laten zien wat politieagenten doen bij conflicten tussen burgers In deze studie van het NSCR en de VU is inzichtelijk gemaakt hoe politieagenten handelen bij conflicten tussen burgers in de openbare ruimte van Amsterdam. Politieagenten zijn tijdens hun werk vaak in interactie met burgers. Veel onderzoek naar deze interactie gaat ofwel over geweld door […]

Benoeming bijzonder hoogleraarschap Wim Bernasco

Benoeming bijzonder hoogleraarschap Wim Bernasco Wim Bernasco is benoemd tot bijzonder hoogleraar Stedelijke geografie van criminaliteit en veiligheid aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het NSCR, en is ondergebracht bij de programmagroep Stadsgeografie van de Faculteit Maatschappij en Gedrag. Wim combineert het hoogleraarschap met zijn […]

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg Het project SCRIPT (Scripting Criminal processes: Review and Implementation of Practical Tools), waarvan de aanvraag mede gecoördineerd werd door NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg (tevens Lector Ondermijning bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool), heeft een grote subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk […]

Hoax – Waarom mensen in complottheorieën geloven

Hoax Waarom mensen in complottheorieën geloven Hoe ontstaat complotdenken en wat zijn de gevolgen? Geloven mensen nu meer dan ooit in complottheorieën? Zijn online algoritmen echt de grote boosdoeners? Zijn notoire complotdenkers goed in het ontmaskeren van echte samenzweringen? En wat kun je doen als een dierbaar persoon steeds meer in complottheorieën gaat geloven? Complottheorieën […]