1. Home
  2. Actueel

Actueel

Changes in violent extremist attitudes during the transition from adolescence to young adulthood

From previous research it was unclear how violent extremist attitudes change over the life-course and which factors are related to these changes. The reason was that there was a lack of studies in which people and their political attitudes are followed over time. In the study Understanding changes in violent extremist attitudes during the transition […]

Veranderingen in gewelddadige extremistische houdingen tijdens de overgang van adolescentie naar jongvolwassenheid

Uit eerder onderzoek werd nog niet duidelijk hoe opvattingen over gewelddadig extremisme veranderen over de levensloop en welke factoren hiermee verband houden. De reden is dat er nog maar weinig studies zijn gedaan waarin de politieke opvattingen van jonge mensen zijn gevolgd over de tijd. In Understanding changes in violent extremist attitudes during the transition […]

Kind dat opgroeit binnen georganiseerde misdaad belandt vaker in criminaliteit

Kinderen lijken op allerlei manieren op hun ouders. Onderzoek laat zien dat verschillende kenmerken en gedragingen van generatie op generatie worden overgedragen, zoals sociaaleconomische status, opleidingsniveau en opvoedingsgedrag. Deze zogenaamde intergenerationele continuïteit geldt ook voor antisociaal gedrag: verschillende studies laten een substantieel risico zien op de overdracht van crimineel gedrag van ouders naar hun kinderen. […]

Criminaliteitspatronen van hackers die websites ‘defacen’

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels. Previous studies have shown that traditional (offline) types of crime concentrate strongly within offenders, as a small group of chronic offenders is responsible for the majority of offenses. The rest of the offenders tend to have a short criminal career in which they only commit a few […]

Offending patterns of hackers in website defacements

Previous studies have shown that traditional (offline) types of crime concentrate strongly within offenders, as a small group of chronic offenders is responsible for the majority of offenses. The rest of the offenders tend to have a short criminal career in which they only commit a few crimes often during adolescence or early adulthood. Whether […]

ESC Best Article of the Year Award

The relationship between criminal behaviour over the life-course and intimate partner violence perpetration in later life focuses on the predictors of intimate partner violence (IPV) in late adulthood. The study is based on the Criminal Career and Life-Course Study, a longitudinal study of men and women convicted in the 1970s and an age matched non-convicted […]

ESC Best Article of the Year Award

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels. The relationship between criminal behaviour over the life-course and intimate partner violence perpetration in later life focuses on the predictors of intimate partner violence (IPV) in late adulthood. The study is based on the Criminal Career and Life-Course Study, a longitudinal study of men and women convicted […]

Uncovering the dark figure of wildlife crimes in Olifants West Nature Reserve

Law enforcement rangers need to know where and when crime occurs to effectively design strategies for reducing poaching. Although crime is generally hard to measure, obtaining a representative sample is particularly challenging for wildlife crimes. The vast majority of wildlife crimes are probably never known to anyone other than the offenders involved in the crime. […]

Onderzoek vóór en ná detentie: slechte lichamelijke en psychische gezondheid bij gedetineerden

Mensen met een slechte gezondheid zijn oververtegenwoordigd in penitentiaire inrichtingen. In vergelijking met de algemene bevolking ervaren gedetineerden meer lichamelijke problemen, zoals infectieziekten en chronische aandoeningen, en meer psychische problemen, zoals depressie, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Tot nu toe was het onduidelijk in hoeverre gedetineerden al voorafgaand aan hun detentieperiode in een slechte gezondheid verkeren of […]

Face-touching behaviour as a possible correlate of mask-wearing

The study Face-touching behaviour as a possible correlate of mask-wearing: A video observational study of public place incidents during the COVID-19 pandemic published in Transboundary and Emerging Diseases offers an analysis of the association between mask-wearing and face-touching in a Western European context, which was tested in two studies. Study 1: sample of both masked […]