Home
  1. Actueel

Actueel

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg Het project SCRIPT (Scripting Criminal processes: Review and Implementation of Practical Tools), waarvan de aanvraag mede gecoördineerd werd door NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg (tevens Lector Ondermijning bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool), heeft een grote subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk […]

Hoax – Waarom mensen in complottheorieën geloven

Hoax Waarom mensen in complottheorieën geloven Hoe ontstaat complotdenken en wat zijn de gevolgen? Geloven mensen nu meer dan ooit in complottheorieën? Zijn online algoritmen echt de grote boosdoeners? Zijn notoire complotdenkers goed in het ontmaskeren van echte samenzweringen? En wat kun je doen als een dierbaar persoon steeds meer in complottheorieën gaat geloven? Complottheorieën […]

Smartengeld voor zedenslachtoffers: is het voorspelbaar?

Er bestaat al langere tijd onvrede over de bepaling van immateriële schadevergoeding – ofwel smartengeld – in de rechtspraktijk. Een van de kritiekpunten is dat deze onvoorspelbaar is en dat er daarmee sprake is van willekeur. Wetenschappers van het NSCR onderzochten of de hoogte van smartengeld voorspeld kan worden en keken daarbij ook naar de […]

Femke Tabak nieuwe instituutsmanager NSCR

Femke begon haar carrière in de wetenschap met een studie natuurkunde. Na haar promotieonderzoek werkte ze enkele jaren bij een startup. Zes jaar geleden maakte ze de overstap naar NWO-D, waar ze aan de slag ging met wetenschapsbeleid en -financiering binnen het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) in de discipline Chemie & Natuurkunde. Al snel […]

Van radicale gedachtes naar gewelddadige acties: onderzoek naar terrorismeverdachten

Op donderdag 8 februari 2024 om 13.45 uur verdedigt Thijs haar proefschrift in het Auditorium van de Vrije Universiteit. Meer informatie of volg de live stream.  Het proefschrift gaat in op de vraag welke factoren en processen een verklaring geven voor het traject van een individu met extreme overtuigingen naar verschillende uitkomsten. Denk aan gewelddadige […]

Reactieve politie-inzet op straat – Grote verschillen tussen basisteams

Om de reactieve politie-inzet in kaart te brengen maken we gebruik van gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) uit 2019, het meest recente, meest complete kalenderjaar zonder verstoringen door de COVID-19-pandemie [1]. In totaal gaat het om bijna 1 miljoen incidenten waarvoor de verschillende operationele centra (meldkamers) een of meerdere politievoertuigen hebben aangestuurd. De […]

Biedt het levenstestament voldoende autonomie en bescherming?

Op woensdag 17 januari 2024 om 13.45 uur verdedigt Stelma-Roorda haar proefschrift in het Auditorium van de Vrije Universiteit. Bekijk hier meer informatie.  In het levenstestament worden wensen, voorkeuren en instructies opgenomen die betrekking hebben op financiële, medische en/of persoonlijke zaken. In veel gevallen wordt een vertegenwoordiger aangewezen die toeziet op de uitvoering van het […]

27 februari | Jaarcongres Inzicht in slachtofferschap

Het jaarcongres Inzicht in slachtofferschap wordt gehouden in het iconische Haags Openbaar Vervoer Museum en begint met de feestelijke uitreiking van de Jan van Dijk Award. Het tweede deel van de middag is gericht op de resulaten van recent Nederlands onderzoek en de toepassingen voor beleid en praktijk. Hoe ziet de toekomst van wetenschappelijk onderzoek […]

‘Criminele families’: is ontsnappen mogelijk?

Tekst: Beau Oldenburg | Dit artikel verscheen eerder op de website van de RUG.  De term ‘criminele families’ zal je haar niet zo snel horen gebruiken. Bijzonder hoogleraar Veroni Eichelsheim heeft het liever over de ‘intergenerationele continuïteit van deviant gedrag’. Eichelsheim: ‘We zien dat deviant gedrag zoals geweld en criminaliteit zich in bepaalde families concentreert. […]

KNAW Early Career Award voor onderzoek naar extremisme en terrorisme

Rodermond bracht als eerste in Nederland alle terrorismeverdachten in kaart en onderzocht de aanloop naar de misdaden. Volgens haar wordt deze vorm van criminaliteit nog niet goed begrepen. ‘Er zijn vele verschillende verschijningsvormen en plegers van extremistische misdrijven en terroristische misdrijven vormen – gelukkig – een relatief kleine groep. Het aantal mensen met een extremistisch […]

Grootschalig onderzoek naar effecten van vrijheidsbeperkende sancties

Het aantal opgelegde vrijheidsbeperkende sancties – zoals de taakstraf, elektronisch toezicht, voorwaardelijke gevangenisstraf en de Halt-afdoening – overtreft al jaren het aantal vrijheidsbenemende straffen. Toch zijn belangrijke vragen over besluitvorming, uitvoering en (on)bedoelde gevolgen van deze sancties nog niet beantwoord. Veroordeelden volgen over langere tijd Over de factoren die van invloed zijn op het opleggen […]

Kick-off meeting PhD’s in Criminology | 1 December

Deze tekst is – net als de bijeenkomst – in het Engels. Many PhD candidates in criminology work on the edges of different disciplines: social sciences, humanities, and even natural sciences. Across different institutions they have common needs and interests. By joining forces, we will broaden their educational opportunities. Therefore, from 2024 onwards, we will […]