1. Home
  2. Actueel

Actueel

ESC Best Article of the Year Award

The relationship between criminal behaviour over the life-course and intimate partner violence perpetration in later life focuses on the predictors of intimate partner violence (IPV) in late adulthood. The study is based on the Criminal Career and Life-Course Study, a longitudinal study of men and women convicted in the 1970s and an age matched non-convicted […]

ESC Best Article of the Year Award

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels. The relationship between criminal behaviour over the life-course and intimate partner violence perpetration in later life focuses on the predictors of intimate partner violence (IPV) in late adulthood. The study is based on the Criminal Career and Life-Course Study, a longitudinal study of men and women convicted […]

Uncovering the dark figure of wildlife crimes in Olifants West Nature Reserve

Law enforcement rangers need to know where and when crime occurs to effectively design strategies for reducing poaching. Although crime is generally hard to measure, obtaining a representative sample is particularly challenging for wildlife crimes. The vast majority of wildlife crimes are probably never known to anyone other than the offenders involved in the crime. […]

Onderzoek vóór en ná detentie: slechte lichamelijke en psychische gezondheid bij gedetineerden

Mensen met een slechte gezondheid zijn oververtegenwoordigd in penitentiaire inrichtingen. In vergelijking met de algemene bevolking ervaren gedetineerden meer lichamelijke problemen, zoals infectieziekten en chronische aandoeningen, en meer psychische problemen, zoals depressie, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Tot nu toe was het onduidelijk in hoeverre gedetineerden al voorafgaand aan hun detentieperiode in een slechte gezondheid verkeren of […]

Face-touching behaviour as a possible correlate of mask-wearing

The study Face-touching behaviour as a possible correlate of mask-wearing: A video observational study of public place incidents during the COVID-19 pandemic published in Transboundary and Emerging Diseases offers an analysis of the association between mask-wearing and face-touching in a Western European context, which was tested in two studies. Study 1: sample of both masked […]

Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille

Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem. In Nederland is tot op heden weinig empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen huiselijk geweld en criminaliteit, en de factoren die de sterkte van dit verband beïnvloeden. Het NSCR onderzocht deze relatie met behulp van politiegegevens over alle geregistreerde meldingen van huiselijk geweld en andere vormen van criminaliteit […]

Beate Völker appointed director NSCR

Völker will be appointed for a period of five years: ‘I consider it a huge honour to be able to lead this fantastic institute where fundamental and at the same time interdisciplinary research is done into highly relevant societal issues concerning criminal behaviour, justice and democracy.’ The choice for Völker is the outcome of an […]

Beate Völker benoemd tot directeur NSCR

Völker wordt voor een periode van vijf jaar benoemd: ‘Ik beschouw het als een grote eer leiding te mogen geven aan dit schitterende instituut waar fundamenteel en tegelijkertijd interdisciplinair onderzoek gedaan wordt naar zeer belangrijke maatschappelijke vraagstukken rondom crimineel gedrag, recht en democratie.’ De keuze voor Völker volgde na internationale werving en positieve adviezen van […]

Human behavior and the similarities with nonhuman primates

Virginia Pallante started her study in biology driven by the interest in how social cohesion is maintained in gregarious animals, trying to understand if similar strategies are shared across different species and how different societies shape the expression of such strategies. She further investigated these issues by focusing on nonhuman primates’ conflict management, a topic […]

Nieuwe inzichten in de activity spaces van daders

Uit eerder onderzoek is bekend dat daders de meeste misdrijven plegen in de buurt van hun activity spaces: de locaties waar hun dagelijkse activiteiten plaatsvinden. Onderzoek naar de geografie van deze plekken is tot nu toe voornamelijk beperkt gebleven tot enkele kernlocaties, zoals (voormalige) woningen, de woningen van familieleden en locaties van eerdere delicten. Ook […]