Home
  1. Actueel

Actueel

Anti-vaccinatiegroepen op Telegram: structuur en ontwikkeling

Zowel offline als online was de pandemie en het vaccin een veel bediscussieerd onderwerp. De WHO waarschuwde voor de verspreiding van desinformatie en complotideeën omtrent het virus en het vaccin. Blootstelling hieraan zou tot gevolg kunnen hebben dat mensen twijfelen aan een vaccin wat de vaccinatiebereidheid kan verlagen. Weinig tegengeluid en afwijkende meningen Online zoeken […]

Documentatie van mensenrechtenschendingen in Myanmar: het potentieel voor waarheidsvinding en aansprakelijkheidsstelling

De schending van mensenrechten is al decennialang aan de orde van de dag in Myanmar. In veel regio’s zoals de Kachin, Rakhine en Shan-staten, is sprake van een gewapend conflict, aanhoudend geweld en misbruik. De Rohingya-crisis, die zijn piek bereikte in 2017 en leidde tot veel vluchtelingen, heeft samen met de militaire coup in februari […]

Korte gevangenisstraf leidt tot meer herhalingscriminaliteit

Het onderzoek ‘Een oude vraag opnieuw onderzocht: Effecten van korte gevangenisstraffen ten opzichte van niet-vrijheidsbenemende straffen op recidive op basis van een instrumentele variabele benadering’, gepubliceerd in Tijdschrift voor Criminologie, is onderdeel van het Veni-onderzoek van UHD Hilde Wermink. Zij werkte hiervoor samen met (inter)nationale collega’s met verschillende expertises uit de economie, criminologie, het strafrecht en […]

30 jaar NSCR | Lustrum op 9 november 2022

NSCR Tijdlijn Programma 12.45 Deuren open 13.15 Welkom door Beate Völker Marcel Levi Edward Kleemans Wim Huisman Jan van Dijk Research pitches 1&2 14.35 Pauze 15.05 Ineke Sybesma Research pitches 3&4 Kees van den Bos Research pitch 5 17.15 Drinks & Bites Deze lustrummiddag is in het Engels.  Wij horen graag of je erbij bent, […]

Crime Harm Index: veelbelovende methode om zicht te krijgen op de ernst van criminaliteit

Sommige misdrijven zijn ernstiger en daarmee schadelijker voor de samenleving dan andere delicten. Het analyseren van ruwe tellingen van criminaliteit geeft om die reden niet altijd een waardevol inzicht in de aard van criminaliteit in een bepaalde periode of locatie. Om die reden onderstrepen de wetenschap en (politie)praktijk dat het bij het meten van criminaliteit […]

Informatie-overload en tunnelvisie bij moordonderzoek tegengaan

De impact van een moord is groot, niet alleen voor het slachtoffer, ook voor de familie van het slachtoffer, de dader en de maatschappij. De afgelopen decennia daalde weliswaar het aantal moorden wereldwijd, maar het percentage onopgeloste moordzaken steeg. Gelijktijdig nam het gebruik van technologie een enorme vlucht: de ontwikkeling van internet, mobiele telefoons en […]

Persoonsgegevens slachtoffers niet onnodig in het strafdossier

Voor dit onderzoek werd gekeken wélke persoonsgegevens van slachtoffers voorkomen in een dossier, waar precies in het dossier en of deze persoonsgegevens altijd strafvorderlijk relevant zijn. Ook werd rechters gevraagd naar hun mening over het nut van de vermelde persoonsgegevens. Zij denken verschillend over het onvermeld laten van deze gegevens. Praktisch relevante persoonsgegevens elders opslaan […]

Het online platform als megafoon: over vrouwelijke en mannelijke professionals

Professionals zoals burgemeesters, politici, wetenschappers en advocaten zijn vaak goed online zichtbaar en benaderbaar. Zij hebben dan ook regelmatig last van online aanvallen, blijkt uit de literatuur. Voor het rapport Het online platform als megafoon: berichten op sociale media over vrouwelijke en mannelijke professionals zijn op Twitter, Facebook en GeenStijl 8.402 berichten verzameld over twaalf […]

Online intimidatie: ervaringen van slachtoffers en daders

Studenten ervaren in toenemende mate cyber harassment, blijkt uit eerder onderzoek uit de Verenigde Staten. Studies suggereren dat macht en controle over het slachtoffer een belangrijke motivatie is voor plegers. Hierbij worden psychologische, sociale, financiële of fysieke tactieken gebruikt om het gedrag van de ander te beheersen of beperken (Brewster, 2003). Toch is er nog […]

Cybercrime-onderzoeker Rutger Leukfeldt over de verbinding tussen wetenschap en praktijk

Welke rol speelt wetenschapscommunicatie in jouw werk? ‘Voor mij is wetenschapscommunicatie eigenlijk volledig geïntegreerd in mijn werk. Ik ben namelijk constant bezig met de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijktoepassingen. Dat komt omdat ik zowel een aanstelling aan een academische instelling als aan een hogeschool heb. Voor mij is deze combinatie ideaal. Want het geeft […]

Radicalisering tijdens de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs

Uitgangspunt van de studie is om aan te sluiten bij de identiteitsontwikkeling en -behoeften tijdens de adolescentie en eventuele radicale gedachten bij te sturen naar positieve politieke of maatschappelijke betrokkenheid. Deze benadering was tot op heden onderbelicht in onderzoek en onvoldoende aanwezig in bestaande beleidsstrategieën voor het onderwijs. Hoe radicalisering samenhangt met zoektocht naar eigen […]

Hoger risico op crimineel gedrag bij kinderen die opgroeien in eenoudergezin

Relatief veel kinderen in Nederland groeien op in een eenoudergezin. Tot nu toe was het onduidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor mogelijk crimineel gedrag van deze kinderen. Om dit te onderzoeken heeft Kroese als eerste een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens heeft ze met behulp van Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek geanonimiseerde […]