Home
  1. Actueel

Actueel

‘Criminele families’: is ontsnappen mogelijk?

Tekst: Beau Oldenburg | Dit artikel verscheen eerder op de website van de RUG.  De term ‘criminele families’ zal je haar niet zo snel horen gebruiken. Bijzonder hoogleraar Veroni Eichelsheim heeft het liever over de ‘intergenerationele continuïteit van deviant gedrag’. Eichelsheim: ‘We zien dat deviant gedrag zoals geweld en criminaliteit zich in bepaalde families concentreert. […]

KNAW Early Career Award voor onderzoek naar extremisme en terrorisme

Rodermond bracht als eerste in Nederland alle terrorismeverdachten in kaart en onderzocht de aanloop naar de misdaden. Volgens haar wordt deze vorm van criminaliteit nog niet goed begrepen. ‘Er zijn vele verschillende verschijningsvormen en plegers van extremistische misdrijven en terroristische misdrijven vormen – gelukkig – een relatief kleine groep. Het aantal mensen met een extremistisch […]

Grootschalig onderzoek naar effecten van vrijheidsbeperkende sancties

Het aantal opgelegde vrijheidsbeperkende sancties – zoals de taakstraf, elektronisch toezicht, voorwaardelijke gevangenisstraf en de Halt-afdoening – overtreft al jaren het aantal vrijheidsbenemende straffen. Toch zijn belangrijke vragen over besluitvorming, uitvoering en (on)bedoelde gevolgen van deze sancties nog niet beantwoord. Veroordeelden volgen over langere tijd Over de factoren die van invloed zijn op het opleggen […]

Kick-off meeting PhD’s in Criminology | 1 December

Deze tekst is – net als de bijeenkomst – in het Engels. Many PhD candidates in criminology work on the edges of different disciplines: social sciences, humanities, and even natural sciences. Across different institutions they have common needs and interests. By joining forces, we will broaden their educational opportunities. Therefore, from 2024 onwards, we will […]

Symposium Normativity in Empirical Legal Research | 7 December

Deze tekst is – net als het symposium – in het Engels.  Empirical Legal Studies is a domain within legal research that has rapidly expanded. This type of research has enabled academics to move from studying law in books to looking at law in action. However, the use of empirical approaches in researching legal issues […]

Voorgeschiedenis van uitreizigers naar Syrië en Irak in kaart gebracht

Het onderzoek bestaat uit een analyse van uitgebreide reclasseringsdossiers opgesteld tussen 2012 en 2019 door het gespecialiseerde TER-team (Terrorisme, Extremisme en Radicalisering) van Reclassering Nederland. Op basis van gegevens die betrekking hebben op de situatie van een individu voorafgaand aan (de poging tot) het uitreizen zijn verschillende thema’s geanalyseerd. Zo bekeken de onderzoekers verschillende levensdomeinen, […]

Typologieën van plegers van zedendelicten

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn een wijdverbreid maatschappelijk probleem. Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heeft als doel dit gedrag tegen te gaan en de schade te beperken door het snel te signaleren en te stoppen, slachtoffers en hun omgeving steun en hulp te bieden en juist te handelen […]

Symposium Polarisering & Verbinding | 27 oktober

Fotografie: Pierre-Banoori In alle sociale settings waar mensen samenleven – wonen, werken of gewoon met elkaar omgaan – ontstaan conflicten. Vanuit die gedachte stimuleert de NWA-route Tussen conflict en coöperatie onderzoek dat is gericht op het begrijpen en verklaren van die conflicten en – misschien nog wel belangrijker – onderzoek gericht op innovatieve en duurzame oplossingen. Tijdens het symposium […]

Betrokken burgers kunnen straatrellen stoppen

Buurtouders, jongerenwerkers, imams en andere zogenoemde betrokken burgers kunnen dankzij hun band met leden uit de gemeenschap een belangrijke rol spelen in de openbare veiligheid: hun bemiddelende inzet kan publieke rellen voorkomen. In samenwerking met de politie slagen deze betrokken burgers erin om in the heat of the moment contact te leggen met de relschoppers […]

Symposium Social Safety: Towards a Restorative University | 19 oktober

Deze tekst is alleen beschikbaar in het Engels. Aanmelden voor dit symposium.  We all want a pleasant and safe work and study environment. To create and maintain such an environment, we need to talk about how we treat each other and want to treat each other. The academic environment is known for high competition, temporary […]

ERC Starting Grant voor onderzoek naar routes in en uit cybercrime

De European Research Council (ERC) heeft 400 Starting Grants toegekend aan jonge wetenschappers in heel Europa. De subsidies – in totaal €628 miljoen – ondersteunen baanbrekend onderzoek binnen een breed scala aan gebieden, van geneeskunde en natuurkunde tot sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Deze financiering, onderdeel van het Horizon Europe-programma van de EU, helpt onderzoekers hun […]

Wat is de prijs van vergelding?

De motie van Tweede Kamerleden Sneller, Knops en Bikker roept op tot alternatieve straffen in plaats van korte gevangenisstraffen. Deze laatste zijn volgens de indieners minder effectief en duurder dan niet-vrijheidsbenemende sancties, zoals de taakstraf. Hoewel er vanuit de wetenschap en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming al veel kritiek is geuit op de oplegging […]