Home
  1. Actueel

Actueel

2 – 4 juli | Conferentie Narratieve Victimologie en Criminologie

Deze tekst en de conferentie zijn beide in het Engels. Humans are storytelling animals, victims and offenders of crime no different than anyone else. Narrative criminology aims to explain crime and other types of harm as a function of stories that people, as individuals and as groups, tell about the world and themselves in the […]

Nieuwe Europese aanbeveling over rechten, diensten en ondersteuning voor slachtoffers van misdrijven

De aanbeveling, opgesteld door de Europese Commissie voor Criminaliteitsproblemen (CDPC), actualiseert en vervangt Aanbeveling Rec(2006)8 rondom hulp aan slachtoffers van misdrijven. Inmiddels hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van slachtofferrechten, slachtofferonderzoek, en (inter)nationale wetgeving en praktijk. Hierdoor is er meer inzicht ontstaan ​​in de behoeften van slachtoffers. NSCR-onderzoek levert grondstof NSCR-wetenschapper prof. Antony […]

NSCR-wetenschapper Teun van Ruitenburg nieuwe lector Ondermijning bij Avans

Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van Avans en verantwoordelijk voor de portefeuille onderzoek, ziet de komst van Teun als een zeer goede aanvulling op het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht. ´Met de komst van deze energieke en ondernemende wetenschapper als lector Ondermijning versterken we onze positie als kennisinstelling rondom dit cruciale thema voor de veiligheid van […]

Symposium Stay Home, Stay Safe? Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis?

Lees de factsheet met de resultaten van deze kennismiddag Stay Home, Stay Safe? Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis? Het is bijna drie jaar geleden dat Nederland voor het eerst te maken kreeg met een lockdown. Hoewel de maatregelen effectief waren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn ze mogelijk ook […]

Tactieken van uitbuiters om slachtoffers aan te zetten tot onvrijwillige prostitutie

Nederland heeft een liberaal systeem waarin zowel prostitutie, het houden van clubs, als het optreden als pooier onder bepaalde voorwaarden legaal zijn. Een deel van het sekswerk vindt vrijwillig plaats, een deel niet. Raamprostitutie is goed zichtbaar, maar de verschuiving naar het internet maakt sekswerk steeds minder goed controleerbaar. Vooral kwetsbare sekswerkers ondervinden daarvan de […]

OMCG-lidmaatschap verhoogt criminele betrokkenheid, maar aansturende rol van clubs is beperkt

  Sinds 2012 bestaat in Nederland een geïntegreerde, meerjarige aanpak die ‘normoverschrijdend gedrag en ondermijnende criminaliteit’ onder OMCG-leden moet voorkomen [TK 2011-2012, 29 911, nr. 59; TK 2011-2012, 29 911, nr. 71]. Het gaat hierbij volgens de minister niet alleen om de betrokkenheid bij zware en georganiseerde criminaliteit, zoals drugs- en wapenhandel, maar ook om […]

What works: Effectieve ondersteuning voor slachtoffers

Emeritus-hoogleraar Jan van Dijk, grondlegger van de victimologie in Nederland, leidde het bij het boek behorende symposium met een helder overzicht van de ontwikkeling van de victimologie in Nederland. Daarbij introduceerde hij een nieuwe term voor onderzoek dat zich richt op interventies: de victimagogiek. Het boek What works: effectieve ondersteuning voor slachtoffers is hier een […]

Ontwikkelingssamenwerking en slachtofferrepresentatie in post-conflict Peru

De participatie van slachtoffers (van massageweld, mensenrechtenschendingen, politieke onderdrukking en (burger)oorlogen) in processen die politieke transities moeten bewerkstellingen, wordt als zeer belangrijk gezien om deze transitie te realiseren (e.g. Evrard, Mejia Bonifazi, Destrooper 2021, García-Godos 2016, Weinstein and Stover 2004). Om de mogelijkheden voor slachtofferparticipatie te verkennen, is het cruciaal aandacht te besteden aan de […]

Minder drugsdealers aanwezig op de Wallen met ´ontmoedigende´ lichtprojecties

De Wallen in Amsterdam zijn een wereldberoemde buurt, die jaarlijks door talloze toeristen wordt bezocht. Op de Wallen bestaat een hoge concentratie van straatdealers die illegale verdovende middelen proberen te verkopen aan deze toeristen. De laatste jaren neemt het aantal klachten van bezoekers, bewoners en winkels in het gebied over de overlast van deze drugsdealers […]

Evaluatie | Uitbreiding van het spreekrecht wordt als positief ervaren

Het spreekrecht maakt het voor slachtoffers en nabestaanden in ernstige strafzaken mogelijk om een verklaring af te leggen tijdens de zitting. In 2016 is dit recht uitgebreid van alleen spreken over de gevolgen van het strafbare feit, naar spreken over elk onderwerp gerelateerd aan het misdrijf. Sprekers kunnen zich sindsdien ook uitlaten over bijvoorbeeld de […]

Undercover veldonderzoek bij preventief fouilleren

Preventief fouilleren ligt al langere tijd onder vuur, vanwege de mogelijkheid tot etnische profilering en discriminatie. Onderzoek – ook uit Nederland – laat zien dat burgers agenten als bevooroordeeld ervaren wanneer ze mensen selecteren om te fouilleren. Er bestaat dus een spanningsveld tussen de mogelijk negatieve impact van het fouilleren en de voordelen van het […]

Criminele carrières van Nederlanders in buitenlandse detentie

Het aantal Nederlanders in buitenlandse detentie schommelt de afgelopen jaren tussen 1600 en 2200 mensen, blijkt uit recente cijfers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze telling van het aantal Nederlanders is gebaseerd op een peildatum (1 januari), waardoor de groep in werkelijkheid nog groter is. Uit eerder onderzoek bleek al dat Nederlandse gedetineerden in […]