1. Home
  2. Actueel
  3. Pagina 2

Actueel

Focusgroep online delen van ongewenste seksuele ervaringen

Naast een beschrijvend literatuuronderzoek, een analyse van socialmediaberichten, een survey en interviews met slachtoffers, maakt het houden van focusgroepen deel uit van het onderzoek. In deze focusgroepen zitten wetenschappers én zorg- of hulpverleners op het gebied van slachtofferschap van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het doel van deze bijeenkomsten is enerzijds betrokkenen informeren over […]

Het recht is te belangrijk om aan juristen over te laten | Oratie Marijke Malsch

Download de oratie Het recht is te belangrijk om aan juristen over te laten. Het recht raakt burgers in hun bestaan. Als een rechter een gevangenisstraf oplegt, grijpt dat diep in op het leven van de veroordeelde. Slachtoffers proberen vaak via juridische procedures schadevergoeding af te dwingen. Echtscheidingsprocedures ontaarden soms in vechtscheidingen. De wetgever maakt […]

Afschrikking of rechtvaardige bejegening: wat werkt tegen recidive?

Een belangrijk doel van het opleggen van straffen is voorkomen dat personen die al criminaliteit hebben gepleegd, opnieuw de fout in gaan. Maar wereldwijd zijn de recidivecijfers hoog. Het strafrechtelijk systeem veronderstelt doorgaans dat criminelen minder recidiveren als zij straffen als zwaar(der) ervaren én als zij zich eerlijk(er) en respectvol(er) behandeld voelen. Deze veronderstellingen zijn […]

Peter van der Laan benoemd tot interim-directeur NSCR

Peter van der Laan studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen. Hij houdt zich sinds jaar en dag bezig met onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en het (jeugd)strafrecht. Van 1981 tot 1998 vervulde hij diverse functies […]

Botsende normen en waarden in de klas

Onderzoek naar onderwijs, identiteitsvorming van jongeren en hun omgang met idealen (kort ONID). Download de flyer.

Jihadistische radicalisering in problematische jeugdgroepen

Aanleiding voor het onderzoek was een unieke casus in Delft, waar begin 2013 meerdere jongeren uit een problematische jeugdgroep uitreisden naar Syrië. Voor het eerst hebben onderzoekers gereconstrueerd wat er precies is gebeurd en hoe de radicalisering binnen deze jeugdgroep ontstond. Een problematische gezinsachtergrond, gebrek aan perspectief in een achterstandswijk, ingrijpende gebeurtenissen die leidden tot […]

Onvoldoende beschermd. Geweld in de jeugdzorg

In de sectorstudie stonden drie vragen centraal: Wat is er in de gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen gebeurd sinds 1945? Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? En hoe is het geweld door ex-pupillen ervaren en welke gevolgen heeft dit gehad voor hun latere leven? Onderzoekers Van der Laan, Eichelsheim, Dirkse, Bruggeman en Asscher deden archiefonderzoek, interviewden ex-pupillen, […]

Vidi-beurs voor onderzoek naar gedrag omstanders in conflictsituaties

Lindegaard richt zich met haar onderzoeksgroep op vragen als Wat doen omstanders wanneer zij getuige zijn van potentieel gewelddadige conflictsituaties? Hoe kunnen we verschillen tussen het gedrag van omstanders verklaren? Welke invloed heeft dit gedrag op het risico dat conflicten uit de hand lopen? Ze zoekt antwoord op deze vragen door nauwkeurig beeldmateriaal te analyseren […]

Blauwdruk voor een Internet of Secure Things

Van een internet dat puur bestaat uit met elkaar verbonden computers, ontstaat in sneltreinvaart een internet waaraan apparaten zijn gekoppeld. Denk aan zelfrijdende auto’s, intelligente thermostaten, sensoren, koelkasten, slimme huissystemen en complete energiecentrales. Dit internet of things (IoT) bevat in 2030 naar verwachting 75 miljard aangesloten apparaten wereldwijd. Maar omdat er weinig controle is op […]

Toezicht houden met het publiek als scherprechter

Sjoemelsoftware die de uitstoot van schadelijke stoffen door je auto maskeert; paardenvlees van twijfelachtige herkomst in je hamburger; de hippe koffietent die jou stevige prijzen rekent, maar zelf nagenoeg geen belasting betaalt … wanneer het publiek zulke berichten hoort, kan de opwinding groot zijn. Is die publieke verontwaardiging niet veel bedreigender voor een bedrijf dan […]