1. Home
  2. Actueel
  3. Pagina 2

Actueel

Video analysis of peer relationships: rich data, a lot of work

Video makes it possible to perform very precise conversational and behavioural analyses. As technology keeps getting better and easier to use, more and more research is done this way. The WORP meets every three months to exchange experiences. Hoeben: ‘We are a multidisciplinary working group with educationalists, psychologists, criminologists and sociologists from – currently – […]

How do people decide who to intervene towards in street conflicts?

Imagine that you are walking down a street and two individuals start to fight. Many of us want to believe that we would intervene and help in this kind of situation. But helping can be challenging – fights are often fast paced and can appear chaotic. There is oftentimes not a clear division between who […]

Juiste plaats, juiste tijd? Criminaliteitspatronen beter in beeld

Volgens een van de centrale theorieën in de omgevingscriminologie, de crime pattern theory (Brantingham & Brantingham, 1981; 2008), plegen daders delicten op plekken waar aantrekkelijke doelwitten samenvallen met hun individuele awareness space. Deze awareness space bestaat uit de belangrijkste plekken waar mensen tijdens hun dagelijkse bezigheden komen, zoals woning, werk, school en recreatie, en de […]

Signalen gedwongen prostitutie en meldingsbereidheid van klanten

Sinds 2014 is een wetsvoorstel in behandeling dat de klant strafbaar stelt als deze weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de prostituee die hij bezoekt slachtoffer is van uitbuiting. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Het doel van deze wet is het tegengaan van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Klanten weten weliswaar wat de […]

First Dutch Encyclopaedia Empirical Legal Studies

More and more often, legally relevant questions are answered in various areas of law, such as family law, liability law, law of evidence or (international) criminal law, using empirical research. Such empirical legal research focuses on the assumptions on which the law is based, the way in which that law functions in practice and the […]

Curfew during lockdown: number of people on the street not much different

Also read our factsheet One Year of Social Distancing Behavior on the Streets of Amsterdam. Drawing on video footage from municipal public space cameras in Amsterdam, we investigated behavioral compliance with a curfew installed as a Covid-19 mitigating measurement in a period of lockdown. Based on the existing studies of the effect of curfews on […]

Anderhalve meter afstand houden blijkt lastig

Dit onderzoek maakt deel uit van een NSCR-programma onder leiding van prof. dr. Marie Rosenkrantz Lindegaard waarin onderzoek wordt verricht naar de naleving van maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus. Bekijk het overzicht. Voor de publicatie Social distancing compliance: A video observational analysis gebruikten NSCR-onderzoekers videobeelden (CCTV) van de gemeente Amsterdam, opgenomen tussen 29 […]

Evidence-based policing: relevante kennis voor politiebeleid en -praktijk

Een belangrijk uitgangspunt van het programma is dat er onderzoek wordt gedaan naar vraagstukken die relevant zijn voor de politiepraktijk. De onderzoeksprojecten worden dan ook in nauw overleg en samenwerking met de Nationale Politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkeld. Ruiter: ‘We hebben onder andere Ronald van Steden aangetrokken als senior onderzoeker op […]

Kenmerken, problemen en behoeften van gedetineerden

Om een actueel beeld te kunnen schetsen over de aard, omvang, ernst en samenhang van de problematiek van gedetineerden in Nederland, bestudeerden de NSCR-onderzoekers de literatuur die in de afgelopen 15 jaar op dit gebied is verschenen. Op systematische wijze doorzochten ze diverse (inter)nationale databases en archieven naar relevante studies. Aan de hand van uiteindelijk […]

De kracht van gebiedsgebonden politiewerk

Gebiedsgebonden politiezorg (GGP) of community policing in het Engels, vormt het fundament onder de Nederlandse politie. Wijkagenten en andere lokale politiefunctionarissen opereren vanuit bureaus in de buurt. Over de afgelopen vijftig jaar is er (inter)nationaal veel onderzoek naar hun werk verricht. Op basis van ruim vierhonderd publicaties bestudeerden de onderzoekers wat al die studies hebben […]