1. Home
  2. News

News

Onderzoek vóór en ná detentie: slechte lichamelijke en psychische gezondheid bij gedetineerden

Mensen met een slechte gezondheid zijn oververtegenwoordigd in penitentiaire inrichtingen. In vergelijking met de algemene bevolking ervaren gedetineerden meer lichamelijke problemen, zoals infectieziekten en chronische aandoeningen, en meer psychische problemen, zoals depressie, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Tot nu toe was het onduidelijk in hoeverre gedetineerden al voorafgaand aan hun detentieperiode in een slechte gezondheid verkeren of […]

Face-touching behaviour as a possible correlate of mask-wearing

The study Face-touching behaviour as a possible correlate of mask-wearing: A video observational study of public place incidents during the COVID-19 pandemic published in Transboundary and Emerging Diseases offers an analysis of the association between mask-wearing and face-touching in a Western European context, which was tested in two studies. Study 1: sample of both masked […]

Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille

Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem. In Nederland is tot op heden weinig empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen huiselijk geweld en criminaliteit, en de factoren die de sterkte van dit verband beïnvloeden. Het NSCR onderzocht deze relatie met behulp van politiegegevens over alle geregistreerde meldingen van huiselijk geweld en andere vormen van criminaliteit […]

Beate Völker appointed director NSCR

Völker will be appointed for a period of five years: ‘I consider it a huge honour to be able to lead this fantastic institute where fundamental and at the same time interdisciplinary research is done into highly relevant societal issues concerning criminal behaviour, justice and democracy.’ The choice for Völker is the outcome of an […]

Beate Völker benoemd tot directeur NSCR

Völker wordt voor een periode van vijf jaar benoemd: ‘Ik beschouw het als een grote eer leiding te mogen geven aan dit schitterende instituut waar fundamenteel en tegelijkertijd interdisciplinair onderzoek gedaan wordt naar zeer belangrijke maatschappelijke vraagstukken rondom crimineel gedrag, recht en democratie.’ De keuze voor Völker volgde na internationale werving en positieve adviezen van […]

Human behavior and the similarities with nonhuman primates

Virginia Pallante started her study in biology driven by the interest in how social cohesion is maintained in gregarious animals, trying to understand if similar strategies are shared across different species and how different societies shape the expression of such strategies. She further investigated these issues by focusing on nonhuman primates’ conflict management, a topic […]

Nieuwe inzichten in de activity spaces van daders

Uit eerder onderzoek is bekend dat daders de meeste misdrijven plegen in de buurt van hun activity spaces: de locaties waar hun dagelijkse activiteiten plaatsvinden. Onderzoek naar de geografie van deze plekken is tot nu toe voornamelijk beperkt gebleven tot enkele kernlocaties, zoals (voormalige) woningen, de woningen van familieleden en locaties van eerdere delicten. Ook […]

Novel insights into offenders’ activity spaces

It is well established that offenders commit most crimes near their routine activity space: the locations where they engage in their daily activities. However, research examining the geography of offenders’ routine activity spaces has largely been limited to a few core locations such as homes, prior homes, the homes of relatives and prior offense locations. […]

Criminologische theorieën toetsen met agent-based modelling

In het boek presenteren zes teams van auteurs met een achtergrond in de criminologie en kunstmatige intelligentie zes speciaal voor het boek ontwikkelde agent-based modellen (simulatiemodellen) om verschillende criminologische theorieën te testen. Agent-based modellen construeren een kunstmatige (computer)omgeving waarin agents bepaalde routines uitvoeren. Denk aan inbreker-agents die door een stad bewegen en doelwitten uitzoeken, en […]

Research is human work: article retraction

Research is human work and thus subject to error. The article Do offenders avoid offending near home? A systematic review of the buffer zone hypothesis, by NSCR researcher Wim Bernasco and former NSCR intern Remco van Dijke was retracted from Crime Science at the request of the authors after they had been made aware of […]