Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving op het snijvlak van theorie, beleid en praktijk.