Home
  1. Onderzoeksteam en betrokken instanties

Stay Home, Stay Safe? Onderzoeksteam en betrokken instanties


Het NSCR-onderzoeksteam bestaat uit:

  • Dr. Veroni Eichelsheim | Projectleider en expert op het gebied van gezinsrelaties en de intergenerationele overdracht van problematiek, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Prof. dr. Arjan Blokland | Expert op het gebied van complexe longitudinale data-analyse en complexe onderzoeksdesigns.
  • Dr. Steve de Weijer | Expert op het gebied van complexe data-analyse en de intergenerationele overdracht van geweld.
  • Sjoukje van Deuren MSc | PhD met expertise op het gebied van huiselijk geweld.
  • Meintje van Dijk MSc | PhD met expertise op het gebied van huiselijk geweld.
  • Anne Coomans MSc | Aangesteld als PhD op dit onderzoek.

Betrokken instanties

Het NSCR werkt voor dit onderzoek nauw samen met Avans Hogeschool (Janine Janssen). De betrokken instanties zijn het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, alle 26 Veilig Thuis regio’s, de Blijf Groep, het Landelijk Netwerk Vrouwen Opvang, het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. De betrokkenheid van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties zorgt ervoor dat bevindingen ook naar de praktijk (en opleiding van professionals – sociaal werk) worden vertaald. Ook zijn organisaties voor ervaringsdeskundigen benaderd (Augeo, Expex, SafeWoman). Voor de samenwerking met de betrokken partijen is een consortiumovereenkomst opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd omtrent deelname aan het onderzoek en de datalevering. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.