Home
  1. Onderzoeksteam en betrokken instanties

Stay Home, Stay Safe?

Onderzoeksteam en betrokken instanties


Het NSCR-onderzoeksteam 2020-2022 bestond uit:

  • Dr. Veroni Eichelsheim | Projectleider en expert op het gebied van gezinsrelaties en de intergenerationele overdracht van problematiek, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Prof. dr. Arjan Blokland | Expert op het gebied van complexe longitudinale data-analyse en complexe onderzoeksdesigns.
  • Dr. Steve de Weijer | Expert op het gebied van complexe data-analyse en de intergenerationele overdracht van geweld.
  • Sjoukje van Deuren MSc | Postdoc met expertise op het gebied van huiselijk geweld.
  • Meintje van Dijk MSc | PhD met expertise op het gebied van huiselijk geweld.
  • Anne Coomans MSc | Aangesteld als PhD op dit onderzoek.

Betrokken instanties

Het NSCR werkte voor dit onderzoek nauw samen met Avans Hogeschool (Janine Janssen). De betrokken instanties waren het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, alle 25 (voorheen 26) Veilig Thuis regio’s, de Blijf Groep, het Landelijk Netwerk Vrouwen Opvang, het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. De betrokkenheid van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties heeft ervoor gezorgd dat bevindingen ook naar de praktijk (en opleiding van professionals – sociaal werk) werden vertaald. Bovendien zijn organisaties voor ervaringsdeskundigen benaderd (Augeo, Expex, SafeWoman). Voor de samenwerking met de betrokken partijen is een consortiumovereenkomst opgesteld waarin afspraken waren vastgelegd omtrent deelname aan het onderzoek en de datalevering. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw.