Home
  1. Empirical Legal Studies

Empirical Legal Studies

De Empirical Legal Studies themagroep (ELS) doet empirisch onderzoek binnen de rechtspraktijk in brede zin: strafrecht, civielrecht en bestuursrecht. Inhoudelijke thema’s zijn onder andere het slachtoffer en restorative justice, de afnemende rol van der rechter in de Trias Politica, het gebruik van processen-verbaal en (audio)visuele opnamen in het proces, het functioneren van internationale strafhoven, mediation in het civiel- en strafrecht, bewijs en bewijsrecht (getuigen, DNA, dactyloscopie), en het gebruik van empirisch onderzoek in de rechtspraktijk.
Marijke Malsch
Marijke Malsch

Relevante theorieën binnen deze groep zijn de theorie van procedurele rechtvaardigheid, theoretische concepten met betrekking tot de rollen van wetgever, rechter en bestuur (Trias Politica), het concept van fair trial, en theorieën over de werking en inrichting van rechtssystemen (inquisitorial en adversial). Ook de theorievorming rondom de rol van het slachtoffer, waaronder restorative justice, is een belangrijk onderdeel. De nadruk van het ELS-onderzoek ligt op kwalitatieve methoden van onderzoek, maar kwantitatieve methoden en experimenten worden niet geschuwd.

Samenwerkingsverbanden

Multidisciplinaire samenwerking is een wezenlijk kenmerk van de themagroep ELS. We zijn nauw gerelateerd aan en zoeken actief naar samenwerking met organisaties in het veld: politie, advocatuur, rechtspraak, OM, reclassering, slachtofferorganisaties en bestuursorganen.

Experts op dit thema

prof. dr. mr. Marijke Malsch

Senior Research Fellow

dr. mr. Barbora Holá

Senior Onderzoeker

prof. dr. Henk Elffers

Gastonderzoeker

dr. Nieke Elbers

Onderzoeker

drs. Marigo Teeuwen

Onderzoeker

Iris Becx MSc

PhD

dr. Martha Komter

Gastonderzoeker

Robin Kranendonk MSc

Postdoc

Beatriz Mayans

PhD Student

Annerie Smolders

Gastonderzoeker

Mridula Shobinath MSc

PhD Student

Marleen Kragting MSc

PhD

Tessa van der Rijst LLM

PhD

Marijke Spoelstra MSc

Junior Onderzoeker

dr. Rieneke Stelma-Roorda LLM MSc

Onderzoeker

Guillem Fernández Villà MSc

Junior Onderzoeker

Actuele berichten over Empirical Legal Studies