Home Medewerkers
  1. Tessa van der Rijst LLM

Tessa van der Rijst LLM

Onderzoeksgebieden

Toggle
  • Zwijgrecht
  • Consequenties van het zwijgrecht
  • Het gebruik van de afwezigheid van een aannemelijke verklaring van de verdachte in de bewijsconstructie
  • Rechterlijke overtuiging
  • Analyse van feitenrechtspraak
  • (experimenteel) onderzoek naar de gevolgen van een zwijgende verdachte op de beslissing
  • Kwalitatief onderzoek
Betrokken bij thema(s)
2020-nu Promovenda VU en NSCR
2019 Onderzoeksstage Ressortsparket (OM) Den Haag
2018-19 Student-assistent Universiteit Utrecht voor WODC-project inzake aangifteplicht voor zedenmisdrijven
2018 Onderzoeksstage Raad voor de rechtspraak
2018 Praktijkstage Ressortsparket (OM) Den Haag
2017-20 Master Legal Research, Universiteit Utrecht
2017 Vrijwilliger rechtshulpbureau Grahamstown, Zuid-Afrika
2017 Rhodes University

Publicaties

Toggle

2022

Journal Article
Links | BibTeX

2021

T van der Rijst; L Stevens; B Holá
Journal Article
Links | BibTeX
R S B Kool; S Kerssies; T van der Rijst
Journal Article
Links | BibTeX