Home Medewerkers
  1. Tessa van der Rijst LLM

Tessa van der Rijst LLM

Onderzoeksgebieden

Toggle
  • Strafrecht
  • Bewijsrecht
  • Sanctierecht
  • Jeugdrecht
  • Rechterlijke oordeelsvorming
  • Rechten van de verdachte
Betrokken bij thema(s)
2020-nu Promovenda VU en NSCR
2019 Onderzoeksstage Ressortsparket (OM) Den Haag
2018-19 Student-assistent Universiteit Utrecht voor WODC-project inzake aangifteplicht voor zedenmisdrijven
2018 Onderzoeksstage Raad voor de rechtspraak
2018 Praktijkstage Ressortsparket (OM) Den Haag
2017-20 Master Legal Research, Universiteit Utrecht
2017 Vrijwilliger rechtshulpbureau Grahamstown, Zuid-Afrika
2017 Rhodes University
2014-2017 Utrecht Law College (LLB), Universiteit Utrecht

Publicaties

Toggle

2022

Journal Article
Links | BibTeX
T van der Rijst; P Jacobs
Journal Article
Links | BibTeX
T van der Rijst; L Stevens
Journal Article
Links | BibTeX
P ter Vrugt; T van der Rijst; Y van den Brink
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX

2021

R S B Kool; S Kerssies; T van der Rijst
Journal Article
Links | BibTeX