Home Actueel
  1. What works: Effectieve ondersteuning voor slachtoffers

What works: Effectieve ondersteuning voor slachtoffers

Op 22 februari – de dag van het slachtoffer – verscheen het boek What works: effectieve ondersteuning voor slachtoffers (NSCR/VU). Er zijn in Nederland steeds meer organisaties die juridische en psychologische hulp verlenen aan slachtoffers en nabestaanden. Maar tot nu toe ontbrak het overzicht. In dit boek zijn de verschillende interventies gericht op het verbeteren van de situatie van slachtoffers in kaart gebracht. Bestaande interventies zijn omschreven, met een samenvatting van wat er tot nu toe bekend is over de effectiviteit van de interventie. Aan het boek werkten wetenschappers, praktijkorganisaties en overheidsinstanties mee.

Emeritus-hoogleraar Jan van Dijk, grondlegger van de victimologie in Nederland, leidde het bij het boek behorende symposium met een helder overzicht van de ontwikkeling van de victimologie in Nederland. Daarbij introduceerde hij een nieuwe term voor onderzoek dat zich richt op interventies: de victimagogiek. Het boek What works: effectieve ondersteuning voor slachtoffers is hier een voorbeeld van.

Oog voor het verbeteren van de positie en het welzijn van slachtoffers

Tijdens het symposium met publiek uit de praktijk, beleid en wetenschap werd gereflecteerd op de stand van zaken. Conclusie: Nederland heeft een uitgebreid palet aan organisaties en diensten die psychologische en juridische hulp verlenen aan slachtoffers en nabestaanden van misdrijven. De praktijk heeft veel oog voor het verbeteren van de positie en het welzijn van slachtoffers. Vaak tot (grote) tevredenheid van slachtoffers.

Meer slachtoffers bereiken en doorverwijzen

Maar er zijn ook verbeterpunten. Zo kan de praktijk meer inzetten op 1) het optimaliseren van het bereiken van zo veel mogelijk slachtoffers en het doorverwijzen van slachtoffers, 2) de samenwerking met ketenpartners en meer multidisciplinair werken, en 3) de nazorg/follow-up: voor slachtoffers die in een eerder stadium geen hulp nodig dachten te hebben en voor slachtoffers wanneer de strafzaak is afgelopen.

Oproep: maak data beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden

Daarnaast kwam naar voren dat veel onderzoekdesigns methodologisch nog niet sterk genoeg zijn om evidence-based conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit. Daarvoor is meer onderzoek nodig. De redactie van What works doet dan ook een beroep op organisaties om hun data geschikt én beschikbaar te maken voor onderzoeksdoeleinden. De slotsom van de bijeenkomst was positief: de hulp voor slachtoffers is afgelopen jaren sterk gegroeid en verbeterd.

Onderwerpen en invalshoeken in What works

Organisaties die in het boek worden besproken zijn de Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centrum Seksueel Geweld, Veilig Thuis en Schadefonds Geweldsmisdrijven. De aandacht gaat uit naar psychologische behandeling, juridische ondersteuning, slachtofferadvocatuur, herstelrecht en (collectieve) schadevergoeding.

Publicatiegegevens en verder lezen

Redactie: Nieke Elbers, Chantal van den Berg en Marleen Kragting (2023). What works: Effectieve ondersteuning voor slachtoffers. NSCR/VU/Boom.

dr. Nieke Elbers

Onderzoeker

dr. Chantal van den Berg

Onderzoeker

Marleen Kragting MSc

PhD

Deel dit artikel

Actuele berichten