Home
  1. Victimologie

Victimologie

Victimologie is het onderzoek naar slachtoffers en slachtofferschap. Het NSCR onderzoekt welke risicofactoren samenhangen met slachtofferschap. Hoe kan slachtofferschap worden voorkomen en hoe kunnen slachtoffers worden bijgestaan en ondersteund?

Slachtoffer worden van een delict kan een ingrijpende ervaring zijn. Slachtofferschap varieert van diefstal van je fiets zodat je een nieuwe fiets moet kopen, diefstal van je data waarvan onduidelijk is welke schade je daarvan ondervindt, tot slachtoffer worden van stalking, seksueel misbruik of internationale misdrijven, waarvan de gevolgen zeer ingrijpend en ‘levenslang’ kunnen zijn.

Risicofactoren en beschermende factoren voor slachtofferschap

Sommige mensen lopen meer kans om slachtoffer te worden dan anderen. Hoe komt dit? We richten ons binnen dit programma allereerst op het voorkomen en de etiologie van slachtofferschap, door risicofactoren en beschermende factoren voor slachtofferschap in kaart te brengen. Ook brengen we de mogelijk langdurige consequenties over de levensloop en zelfs over generaties in kaart. Daaraan gelieerd is onderzoek naar preventie van slachtofferschap: wat kan met deze kennis worden gedaan om (herhaald) slachtofferschap te voorkomen?

Herstel en slachtofferrechten

Ook richten we ons op interventie en herstel. We onderzoeken wat werkt om de kans op langdurige consequenties of nadelige gevolgen van slachtofferschap te reduceren. Daarbij is er in ons onderzoek nadrukkelijk aandacht voor traditionele en innovatieve vormen van herstel. We onderzoeken verschillende vormen van restitutie en slachtofferrechten, we richten ons op het belang van erkenning en we focussen op verschillende vormen van compensatie.

Slachtofferschap vanuit verschillende disciplines onderzoeken

Binnen dit onderzoeksprogramma willen we de komende jaren het nationale en internationale onderzoek naar slachtofferschap vernieuwen. Dit doen we door slachtofferschap en de gevolgen voor de samenleving vanuit verschillende perspectieven en disciplines te onderzoeken, en door vernieuwende methoden toe te passen. Hiervoor werken we onder andere samen met het Fonds Slachtofferhulp (FSh) en Slachtofferhulp Nederland, en met diverse instellingen in het buitenland zoals Victim Support Europe en het Global Survivors Fund.

Experts op dit thema

prof. dr. Antony Pemberton

Senior Onderzoeker

dr. Mijke de Waardt

Onderzoeker

dr. Chantal van den Berg

Onderzoeker

Freya Augusteijn MSc

PhD

Rachel Dijkstra LLM

PhD Student

Kim Baudewijns MSc

Gastonderzoeker

dr. Nieke Elbers

Onderzoeker

Iris Becx MSc

PhD

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Senior Onderzoeker

Marleen Kragting MSc

PhD

Marleen Gorissen MSc

PhD

Bodine Gonggrijp MSc

PhD

Valérie Pijlman MSc

PhD

Anne Coomans MSc

PhD

dr. mr. Barbora Holá

Senior Onderzoeker

Fikret Demircivi

Junior Onderzoeker

Julia Kornet MA

Junior onderzoeker

Actuele berichten over Victimologie