Daders

Het NSCR heeft een lange traditie in het bestuderen van criminele carrières en de levensloop van daders. We onderzoeken op welk moment en waarom mensen beginnen met het plegen van criminaliteit, wanneer een criminele loopbaan escaleert en waarom mensen juist weer stoppen met het plegen van delicten. Maar net zo belangrijk zijn de factoren die het starten, doorgaan en stoppen met criminaliteit beïnvloeden. Zo lijken er bepaalde life events te zijn die een (dreigende) criminele carrière kunnen voorkomen of bijsturen: het vinden van een baan, het hebben van een huis of het aangaan van een stabiele relatie. Tegelijkertijd kan het criminele gedrag zelf ook weer consequenties hebben op de verdere levensloop.

Overdracht van crimineel en antisociaal gedrag

In deze onderzoeksgroep richten we ons ook op de familieleden van criminelen en doen we onderzoek naar de intergenerationele overdracht van crimineel en antisociaal gedrag. Opgroeien in een criminele familie verhoogt het risico om zelf een dader te worden. Maar lang niet alle kinderen die opgroeien in een criminele familie worden crimineel. Hoe kan dat? We proberen daarnaast bestaande theorieën toe te passen op specifieke dadergroepen, zoals de georganiseerde misdaad, motorclubleden en plegers van huiselijk geweld. Tot slot doen we onderzoek naar de criminele carrières van daders van ‘nieuwe’ misdaden, zoals cybercrime en terrorisme.

Longitudinaal en interdisciplinair onderzoek

In ons onderzoek gebruiken we verschillende onderzoeksdesigns- en methoden, zoals longitudinaal vragenlijstonderzoek, onderzoek met populatiedata of registraties van politie en justitie. We gebruiken sociale netwerkanalyses om de netwerken van daders over de tijd te kunnen volgen, maar vullen ook kwantitatieve methoden aan met kwalitatief materiaal uit interviews of dossieronderzoek.

Programmaleider: Veroni Eichelsheim

Fellows

(Inter)nationale samenwerking

Experts op dit thema

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

prof. dr. Frank Weerman

Senior Onderzoeker

dr. Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

dr. Evelien Hoeben

Onderzoeker

dr. Elanie Rodermond

Onderzoeker

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

prof. dr. Jan-Willem van Prooijen

Senior Onderzoeker

Fabienne Thijs MSc MA

PhD Student

dr. Sjoukje van Deuren

Onderzoeker

Meintje van Dijk MSc

PhD Student

dr. Janique Kroese

Onderzoeker

Anne Coomans MSc

PhD Student

Bodine Gonggrijp MSc

PhD Student

Lea Echelmeyer MSc

PhD Student

Haiyan Wang MSc

PhD

dr. Victor van der Geest

Onderzoeker

dr. Chantal van den Berg

Onderzoeker

Jo-Anne Kramer MSc

PhD