1. Home
  2. Onderzoeksgebieden
  3. Daders | Wie pleegt criminaliteit en waarom?

Daders | Wie pleegt criminaliteit en waarom?

Het NSCR heeft een lange traditie in het bestuderen van criminele carrières en de levensloop van daders. We onderzoeken op welk moment en waarom mensen beginnen met het plegen van criminaliteit, wanneer een criminele loopbaan escaleert en waarom mensen juist weer stoppen met het plegen van delicten. Maar net zo belangrijk zijn de factoren die het starten, doorgaan en stoppen met criminaliteit beïnvloeden. Zo lijken er bepaalde life events te zijn die een (dreigende) criminele carrière kunnen voorkomen of bijsturen: het vinden van een baan, het hebben van een huis of het aangaan van een stabiele relatie. Tegelijkertijd kan het criminele gedrag zelf ook weer consequenties hebben op de verdere levensloop.

In deze onderzoeksgroep richten we ons ook op de familieleden van criminelen en doen we onderzoek naar de intergenerationele overdracht van crimineel en antisociaal gedrag. Opgroeien in een criminele familie verhoogt het risico om zelf een dader te worden. Maar lang niet alle kinderen die opgroeien in een criminele familie worden crimineel. Hoe kan dat? We proberen daarnaast bestaande theorieën toe te passen op specifieke dadergroepen, zoals de georganiseerde misdaad, motorclubleden en plegers van huiselijk geweld. Tot slot doen we onderzoek naar de criminele carrières van daders van ‘nieuwe’ misdaden, zoals cybercrime en terrorisme.

In ons onderzoek gebruiken we verschillende onderzoeksdesigns- en methoden, zoals longitudinaal vragenlijstonderzoek, onderzoek met populatiedata of registraties van politie en justitie. We gebruiken sociale netwerkanalyses om de netwerken van daders over de tijd te kunnen volgen, maar vullen ook kwantitatieve methoden aan met kwalitatief materiaal uit interviews of dossieronderzoek.

Programmaleider: Veroni Eichelsheim

ESC Best Article of the Year Award

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels. The relationship between criminal behaviour over the life-course and intimate partner violence perpetration in later life focuses on the predictors of intimate partner violence (IPV) in late adulthood. The study is based on the Criminal Career and Life-Course Study, a longitudinal study of men and women convicted […]

Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille

Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem. In Nederland is tot op heden weinig empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen huiselijk geweld en criminaliteit, en de factoren die de sterkte van dit verband beïnvloeden. Het NSCR onderzocht deze relatie met behulp van politiegegevens over alle geregistreerde meldingen van huiselijk geweld en andere vormen van criminaliteit […]

Evidence-based policing: relevante kennis voor politiebeleid en -praktijk

Een belangrijk uitgangspunt van het programma is dat er onderzoek wordt gedaan naar vraagstukken die relevant zijn voor de politiepraktijk. De onderzoeksprojecten worden dan ook in nauw overleg en samenwerking met de Nationale Politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkeld. Ruiter: ‘We hebben onder andere Ronald van Steden aangetrokken als senior onderzoeker op […]

Onderzoek naar oorzaken en gevolgen van kwetsbaar ouderschap

Het krijgen van een (eerste) kind is een ingrijpende gebeurtenis. De uitdaging waar (jonge) ouders voor staan is vaak nog groter voor ouders die zelf een kwetsbare achtergrond hebben, zoals ouders die opgegroeid zijn in een instabiele of onveilige thuissituatie. Dit kan leiden tot problemen bij opvoeden en het opgroeien van het kind. Overdracht van […]

Video-analyse van peer-relaties: veel werk, rijke data

Video maakt het mogelijk om heel precieze gespreks- en gedragsanalyses uit te voeren. Omdat de technologie steeds beter wordt en makkelijker te gebruiken, wordt er steeds meer onderzoek op deze manier gedaan. De WORP komt elke drie maanden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Hoeben: ‘We zijn een multidisciplinaire werkgroep met pedagogen, ontwikkelingspsychologen, criminologen […]

Veni en twee Vidi’s voor onderzoekers en fellows van het NSCR

Veni | Kiezen voor de goede kant: factoren die leiden tot niet-crimineel hacken Dr. Marleen Weulen Kranenbarg | Vrije Universiteit Amsterdam | Fellow NSCR Cybercrime Naast criminele hackers bestaan er ook niet-criminele hackers die juist bijdragen aan de beveiliging van ITsystemen. Dit onderzoek laat aan de hand van de levensloop en situationele en culturele factoren […]

Oratie Arjan Blokland Aalborg University

Invitation to inaugural lecture by Obel Professor Arjan Blokland Tuesday 1 December 2020 | 14.00 – 15.00 “You don’t suppose you can run a railway in accordance with the statutes of the state of New York, do you?” Studying corporate crime through a life-course lens Blokland’s research interests involve the evolution of delinquency and crime […]

Opgroeien in eenoudergezin verhoogt risico op crimineel gedrag tijdens adolescentie

In de Europese Unie en de Verenigde Staten groeien respectievelijk 15% en 27% van de kinderen op in een eenoudergezin. Hoewel het aandeel eenoudergezinnen in de afgelopen decennia stabiel bleef, is er een duidelijke verschuiving zichtbaar in de achtergrond van het ontstaan van eenoudergezinnen: deze ontstaan vaker door een scheiding of doordat kinderen vanaf de […]

Gezin terrorismeverdachte lijkt op dat van andere wetsovertreders

Uit eerder onderzoek blijkt dat de gezinscontext een rol speelt bij radicalisering en het plegen van terroristische misdrijven. Maar hoe belangrijk het gezin is als risicofactor en op welke manier, was tot nu toe nog onduidelijk. Voor het eerst is hier nu kwantitatief onderzoek naar gedaan. Daarbij zijn individuele kenmerken en eventuele betrokkenheid bij criminaliteit […]