Home Medewerkers
  1. Lea Echelmeyer MSc

Lea Echelmeyer MSc

Onderzoeksgebieden

Toggle
  • Radicalisering en extremisme, in het bijzonder bij jongeren
  • Identiteit en identiteitsvorming vanuit verschillende kaders
  • Verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeks- en analysemethoden, waaronder klassikaal (longitudinaal) vragenlijstonderzoek en systematisch literatuuronderzoek
Betrokken bij thema(s)
2019 Promovenda NSCR, Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, sectie Criminologie) en het Verwey-Jonker Instituut
2017-18 Data-analyst Motivaction International
2017 Onderzoeksstagiair aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, programmagroep Sociale Psychologie, Universiteit van Amsterdam
2016 Onderzoeksassistent bij het Amsterdam Emotion Regulation Lab, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Master Social Pschology (cum laude), Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Student-assistent aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, sectie Experimentele en Toegepaste Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Bachelor Psychologie (cum laude), Universiteit Twente

Nevenfuncties

Toggle

Publicaties

Toggle

2023

L Echelmeyer; AM Slotboom; F Weerman
Journal Article
Links | BibTeX

2022

H Jonkman; A Slotboom; F Weerman; J van Eerten; L Echelmeyer; C Stoeldraaijers; S Sieckelinck; M Elzinga; S Westmaas; C Huntelaar
Miscellaneous
Links | BibTeX
Miscellaneous
Links | BibTeX

2021

A Nivette; L Echelmeyer; F Weerman; M Eisner; D Ribeaud
Journal Article
Links | BibTeX

2019

F Righetti; P van Lange; J Tybur; L Echelmeyer; J Kroese; J van Brecht; S Gangestad
Journal Article
Links | BibTeX

Actuele berichten van Lea Echelmeyer MSc