Home
  1. Intergenerationele Overdracht

Intergenerationele Overdracht

De themagroep Intergenerationele Overdracht bestudeert crimineel gedrag vanuit een intergenerationeel perspectief. We verkennen in welke mate, hoe en waarom crimineel gedrag van generatie op generatie wordt overgedragen. We richten ons op patronen in de continuïteit van (crimineel) gedrag, maar zijn ook geïnteresseerd in intergenerationele discontinuïteit: de gevallen waarin gedrag tegen alle verwachtingen in niet van generatie op generatie wordt overgedragen.
Veroni Eichelsheim
Veroni Eichelsheim

Het onderzoeksprogramma is sterk geïnspireerd op de zes – elkaar niet uitsluitende – mechanismen beschreven door Farrington (2002), die verklaringen bieden voor de intergenerationele overdracht van (crimineel) gedrag. Ten eerste kan intergenerationele continuïteit in de blootstelling aan risicofactoren – armoede, problemen rondom sociale relaties, ouderschap en opvoeding – leiden tot antisociaal gedrag. Ten tweede kunnen genetische factoren een rol spelen. Ten derde kunnen gedeelde familiale antisociale kenmerken verklaren waarom crimineel gedrag overgedragen wordt van de ene generatie op de andere. Ten vierde kan de voorkeur voor een partner met vergelijkbare kenmerken ten grondslag liggen aan patronen van intergenerationele overdracht. Ten vijfde kan impliciet en expliciet sociaal leren een rol spelen. En tot slot kunnen vooroordelen vanuit politie en justitie een rol spelen bij de intergenerationele continuïteit van veroordelingen.

Crimineel gedrag als oorzaak of als gevolg van intergenerationele overdracht

Onderzoek van deze themagroep richt zich op complexe en op elkaar inwerkende mechanismen, die ten grondslag liggen aan de intergenerationele overdracht van crimineel gedrag en aanverwante gedragingen zoals huiselijk geweld. Soms kan crimineel gedrag worden gezien als de oorzaak van andere factoren die worden overgedragen over generaties heen, zoals het ontbreken van een ouder als gevolg van opsluiting, armoede en een sociaaleconomische achterstand, slecht ouderschap of slechte familierelaties. In andere gevallen is crimineel gedrag het gevolg van intergenerationele overdracht van andere factoren, zoals een harde opvoeding, kindermishandeling of familiale agressie en ook weer armoede en sociaaleconomische nadelen.

Onderzoeksbronnen

De themagroep Intergenerationele Overdracht maakt gebruik van verschillende data waaronder processen-verbaal, enquêtegegevens en interviews. Deze worden geanalyseerd met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve technieken.

Samenwerkingsverbanden

De leden van de themagroep presentaren hun onderzoek voor een breder publiek en voor professionals waaronder de politie, het ministerie van justitie en veiligheid, en voor gemeentes.

Experts op dit thema

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

prof. dr. Anja Dirkzwager

Senior Onderzoeker

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

dr. Sjoukje van Deuren

Postdoc

dr. mr. Barbora Holá

Senior Onderzoeker

dr. Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

prof. dr. Frank Weerman

Senior Onderzoeker

dr. Elanie Rodermond

Onderzoeker

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Senior Onderzoeker

dr. Meintje van Dijk MSc

Onderzoeker

dr. Janique Kroese

Onderzoeker

Bodine Gonggrijp MSc

PhD

Anne Coomans MSc

PhD

Actuele berichten over Intergenerationele Overdracht