Home
  1. Huiselijk Geweld

Huiselijk Geweld

Stay Home, Stay Safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis

Het NSCR is een tweejarig onderzoek gestart naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie. In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Blijf Groep. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een veelomvattend en complex probleem. Jaarlijks komen bij Veilig Thuis-organisaties, de regionale advies- en meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling, ongeveer 131.000 meldingen binnen van huiselijk geweld. Hoewel slachtoffers direct contact kunnen opnemen met Veilig Thuis, worden er met name beroepsmatige meldingen gedaan op basis van de meldcode huiselijk geweld, door de politie (66%) of andere professionals (consultatiebureaus, scholen, hulpverleners). Slachtofferenquêtes suggereren dat het daadwerkelijke aantal gevallen van huiselijk geweld nog vele malen hoger ligt.

Systematisch onderzoek

Op het moment dat de eerste coronamaatregelen in Nederland werden aangekondigd, hebben NSCR-onderzoekers proberen te monitoren hoe hulpverleningsinstanties, meldingsinstanties en andere organisaties die te maken krijgen met (meldingen van) huiselijk geweld in hun dagelijkse praktijk hebben geanticipeerd op de maatregelen en welke veranderingen zij hebben waargenomen. Zodoende is dit onderzoek als een mondelinge uitvraag begonnen. Later is dit project, met behulp van de verschillende deelnemende instanties en de financiële steun van ZonMw, uitgegroeid tot wat het nu is: een grootschalig systematisch onderzoek naar de prevalentie, aard en ernst van huiselijk geweld ten tijde van COVID-19.


Bekijk ook deze publicaties:


Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste resultaten en de voortgang van het onderzoek? Meldt u zich dan aan voor de Stay Home, Stay Safe-nieuwsbrief.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met projectleider Veroni Eichelsheim.
Vragen vanuit de media? Neem contact op met Koosje Heurter.

Direct naar:


Experts op dit thema

Anne Coomans MSc

PhD

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

dr. Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

dr. Meintje van Dijk MSc

Onderzoeker

dr. Sjoukje van Deuren

Postdoc

Actuele berichten over Huiselijk Geweld