Home Actueel
  1. Stay Home, Stay Safe? NSCR onderzoekt huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis

Stay Home, Stay Safe? NSCR onderzoekt huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis

Het NSCR is in september 2020 gestart met een systematisch onderzoek naar de omvang, aard en ernst van huiselijkgeweldmeldingen tijdens de COVID-19-maatregelen. Wetenschap en praktijk zijn in dit project nauw met elkaar verbonden. Het onderzoeksteam gaat oa samenwerken met een team van ervaringsdeskundigen: mensen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. In verschillende fasen van het onderzoek zullen zij advies geven.

De maatregelen tijdens de coronacrisis zoals thuiswerken, thuisblijven en het sluiten van scholen hebben de sociale isolatie van gezinnen vergroot. Met oplopende spanningen in het gezin neemt ook de kans op geweld toe. Het contact tussen slachtoffers en hulpverleners werd door de maatregelen bemoeilijkt, waardoor huiselijkgeweldsregistraties achter kunnen zijn gebleven. Een vertraagde stijging van meldingen is dus denkbaar.

Monitor om hulpverlening adequaat te informeren

Het onderzoeksteam doet systematisch onderzoek naar het aantal, de aard en ernst van huiselijkgeweldmeldingen tijdens de COVID-19-maatregelen in vergelijking met vorig jaar. We houden rekening met de op- en afschaling van maatregelen, maar ook met ontwikkelingen in het veld: de verandering meldcode huiselijk geweld, corona-gerelateerde huiselijkgeweldcampagnes en het codewoord bij apotheken. We gebruiken registraties en dossiergegevens van Veilig Thuis, CBS-data en interviews met slachtoffers. Het eindresultaat is een monitor, waarmee beleid en hulpverlening adequaat worden geïnformeerd.

Intensieve samenwerking met de praktijk

In dit project worden wetenschap en praktijk met elkaar verbonden. Het onderzoeksteam werkt nauw samen met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, diverse Veilig Thuis regio’s, de Blijf Groep, het landelijk netwerk Vrouwenopvang en Virenze. Daarnaast zullen het Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) worden betrokken in alle fasen van het onderzoek. In het onderzoek staat steeds de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk centraal: we kunnen daarom niet zonder de input van ervaringsdeskundigen, in de vorm van een panel van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling, dat in verschillende fasen van het onderzoek gevraagd én ongevraagd advies zal geven.

Denk mee over dit onderzoek naar huiselijk geweld

Het NSCR zoekt mensen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld of kindermishandeling. We vragen je mee te denken over de opzet van dit onderzoek en hoe we de uitkomsten het best kunnen rapporteren. Je input gebruiken we om het onderzoek te verbeteren, zodat de resultaten straks zo goed mogelijk toegepast kunnen worden in de praktijk. Al je informatie wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Het onderzoek duurt twee jaar, waarin we vier bijeenkomsten organiseren. Voor deelname aan deze vier bijeenkomsten krijg je een kleine vergoeding. Wil je je aanmelden of heb je een vraag? Stuur een mail naar onderzoeker Meintje van Dijk via MvanDijk@nscr.nl.

Het onderzoek Stay home, stay safe? Onderzoek naar omvang, aard en ernst van huiselijk geweld ten tijde van de Corona-crisis wordt uitgevoerd door het NSCR en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. 

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

dr. Meintje van Dijk MSc

Onderzoeker

prof. dr. Arjan Blokland

Senior Onderzoeker

dr. Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

dr. Sjoukje van Deuren

Postdoc

Anne Coomans MSc

PhD

Deel dit artikel

Actuele berichten