Home
  1. Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van NWO kent 25 routes waarin belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving worden geagendeerd en onderzocht. De routes bestaan uit zelf-organiserende netwerken die worden gevormd door onderzoekers, maatschappelijke stakeholders, bedrijven en overheden betrokken bij de thematiek van de route.

Tussen conflict en coöperatie

Beate Völker (directeur NSCR) en Jolle Demmers (Universiteit Utrecht) zijn samen de boegbeelden van de route Tussen conflict en coöperatie. Binnen deze route wordt de samenhang tussen conflict en coöperatie onderzocht, de dynamiek van conflict en coöperatie wordt gemeten en gemonitord, en er wordt multi- en interdisciplinair onderzoek verricht.

Informatie en nieuwsbrief

Stuur voor vragen of meer informatie over de NWA-route Tussen conflict en coöperatie een mail naar routemanager Rachel van der Heijden.
U kunt zich ook alvast aanmelden voor de nieuwsbrief.


Terugblik eerste symposium wetenschapsroute Tussen conflict en coöperatie, thema polarisering & verbinding

Conflict en coöperatie zijn actuele en urgente onderwerpen. De vraag naar gedegen onderzoek om een beter begrip te krijgen van de complexiteit van conflicten blijft bestaan, ook als eventuele fundering voor vredesonderhandelingen. Op 27 oktober 2023, tijdens het eerste symposium van de wetenschaproute Tussen conflict en coöperatie met als thema polarisering & verbinding, is het NSCR erin geslaagd een divers publiek samen te brengen en in gesprek te gaan over urgente maatschappelijke uitdagingen.

Er waren inspirerende presentaties van een aantal lopende onderzoeken binnen de route over de thema’s Hoe kijken jongeren in aandachtswijken naar conflicten? Wanneer zijn burgers bereid om te vechten voor hun land? En wat drijft de Foreign Fighters van de 21ste eeuw? Daarnaast heeft prof. Beatrice de Graaf (UU) een indrukwekkende keynote gehouden over affectieve polarisatie en de bijdrage hieraan van sociale media en politici. Wetenschappers, beleidsmedewerkers en partners uit de praktijk zijn de dialoog met elkaar aangegaan over hoe we vreedzaam kunnen leren vechten, hoe we onze eigen cognitieve dissonantie en die van anderen herkennen, hoe we onze kinderen onderwijzen over conflicten op een gepaste manier en hoe we de spelregels van sociale media aanpassen, zodat zij garant staan voor een open samenleving en een genuanceerd debat.

Tijdens de koffie en de borrel hebben maatschappelijke en wetenschappelijke partijen elkaar gevonden en zijn er mooie nieuwe connecties gemaakt voor eventuele toekomstige samenwerkingen. We zijn blij met alle positieve reacties die zijn binnengekomen na afloop van het symposium en kijken uit naar het volgende symposium in 2024.


Bekijk de presentatie Hoe kijken jongeren in aandachtswijken naar conflicten?
Deze presentatie werd gegeven in het kader van het student-gedreven onderzoek Youth, Peace, Justice and EU Climate Policies.

Impressie van het symposium: