Home
  1. Wildlife Crime

Wildlife Crime

De themagroep Wildlife Crime houdt zich bezig met problemen die een negatief effect hebben op ecosystemen en degenen die daarvan afhankelijk zijn: mensen en dieren. Het empirisch onderzoek is gericht op de illegale jacht, handel en consumptie van (producten van) wilde dieren. Het onderzoek is innovatief en levert bruikbare inzichten op voor zowel academici als mensen uit de praktijk. Net als bij traditionele vormen van criminaliteit kunnen criminologische theorieën over causaliteit en preventie worden toegepast bij wildlife crime. Deze theorieën worden ook toegepast op wildernisproblemen die niet per se illegaal zijn, maar wel belangrijk om verlies van biodiversiteit en erosie van de natuur te voorkomen.
Andrew Lemieux
Andrew Lemieux

De themagroep Wildlife Crime doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar onderwerpen als de locatiekeuze van neushoornstropers, de opsporing van strikken door rangerpatrouilles, het gebruik van crime scripting, het meten van het afschrikkende effect van interventies, de aanjagers van stroperij van verschillende soorten en in verschillende regio’s, en het gebruik van agent-based modellen om corruptie te begrijpen. Recentelijk is de themagroep ook een programma gestart rondom Nederlandse wildernisproblematiek. De onderzoekers hebben speciale interesse in de toepassing van problem-oriented policing om wildernisproblemen op te lossen, door wetshandhavingsinstanties en NGO’s.

Internationale samenwerkingsverbanden

De Wildlife Crime-onderzoekers hebben in de loop der jaren samengewerkt met verschillende partners uit de academische wereld en de praktijk, zoals Transfrontier Africa en Balule Nature Reserve in Zuid-Afrika. Ze werken samen met KNAW-gasthoogleraar Rebecca Wong van de City University of Hong Kong voor onderzoek naar het illegaal doden van beschermde diersoorten in China, en met research fellow Robert Pickles van Panthera, expert op het gebied van probleemgerichte natuurbescherming.

Fellows

Experts op dit thema

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

Jordi Janssen MSc

PhD

Kurt Steiner MSc

PhD Student | Gastonderzoeker

Actuele berichten over Wildlife Crime