1. Home
  2. Onderzoeksgebieden
  3. Wildlife Crime

Wildlife Crime

De themagroep Wildlife Crime voert empirisch onderzoek uit naar stroperij en de handel in en consumptie van (producten van) wilde dieren. Om wildlife crime te analyseren worden verschillende criminologische theorieën gebruikt, zoals de rationelekeuzebenadering, crime pattern en routine activities theory, en het perspectief van situationele misdaadpreventie. Daarnaast worden inzichten uit de ecologie en bewegingstheorieën gebruikt om het gedrag van daders en handhavers in kaart te brengen.

Deze themagroep richt zich op onderwerpen met betrekking tot de ruimtelijke en temporele elementen van stroperij en anti-stroperijpatrouilles, de kenmerken van daders, hoe dadernetwerken zijn georganiseerd en de betekenis van vervolging voor het voorkomen van toekomstige misdrijven. De themagroep heeft ook belangstelling voor empirische evaluaties van anti-stroperij-interventies zoals rapid-response teams, alternatieve programma’s voor levensonderhoud en het gebruik van remote sensing technologie om dier- en stropergedrag te monitoren.

Internationale samenwerkingsverbanden

Wildlife Crime heeft een groot aantal nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Een belangrijke is die met Craig Spencer, Senior Warden van Balule Olifants West Nature Reserve in Zuid-Afrika, om de criminele locatiekeuzes van neushoornstropers te bestuderen. De themagroep werkt ook nauw samen met Will Moreto van de University of Central Florida, met Milind Tambe’s onderzoeksgroep aan de University of Southern California, maar ook met praktijkmensen van de Uganda Wildlife Authority en Uganda Conservation Foundation.

Coördinator: Andrew Lemieux 

Experts op dit thema

dr. Andrew Lemieux

Onderzoeker

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

Jordi Janssen MSc

PhD Student

Jacob van der Ploeg MSc

PhD Student

Fellows

Actuele berichten over Wildlife Crime