1. Home
  2. Medewerkers
  3. Jordi Janssen MSc

Jordi Janssen MSc

Jordi Janssen MSc

PhD Student

Telefoon: +31 (0)20 598 5239
Email: JJanssen@nscr.nl

Onderzoeksgebieden

Toggle
  • Illegale handel in dieren
  • Theoretisch begrip van motivaties van stropers
Betrokken bij thema(s)
2020-nu Lid van de CITES Wetenschappelijke Autoriteit Nederland
2019-nu Promovendus NSCR
2018-nu Programme Officer Monitor Conservation Research Society
2015-17 Consultant TRAFFIC Southeast Asia (Illegale handel in reptielen)
2014-15 Ecoloog/Specialist Flora & Faunawet Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2013 Master Forest and Nature Conservation (specialisatie Ecologie), Wageningen University

Nevenfuncties

Toggle
  • Lid van de CITES Wetenschappelijke Autoriteit Nederland
  • Adviescommissie Save the Snakes