Home Actueel
  1. Bescherming van natuurgebieden: keuzegedrag van stropers en rangers

Bescherming van natuurgebieden: keuzegedrag van stropers en rangers

Welke invloed hebben de keuzes van stropers en rangers op de bescherming van natuurgebieden? NSCR Wildlife Crime-onderzoeker Nick van Doormaal onderzocht de interactie tussen stropers en rangers om zo te voorspellen hoe stropers vermoedelijk reageren op een patrouillestrategie. Aan de hand daarvan ontwikkelde hij verschillende methoden om deze strategieën te verbeteren. Zijn promotie was op vrijdag 18 december.
Door Nick van Doormaal MSc | 4 december 2020 | Wildlife Crime

Ondanks de vele inspanningen van natuurorganisaties om dierenpopulaties in het wild te beschermen, blijft stroperij een veelvoorkomend probleem over de hele wereld. Het beveiligen van natuurgebieden is daarom van essentieel belang. Om stroperij tegen te gaan, worden vaak rangers ingezet die door middel van patrouilles de gebieden proberen te beschermen. In het proefschrift van Nick van Doormaal staat de volgende vraag centraal: Welke invloed hebben de keuzes van stropers en rangers op de bescherming van natuurgebieden? Hij kiest voor een multidisciplinaire aanpak en combineert inzichten uit de criminologie, natuurbehoud en kunstmatige intelligentie.

Stroperij in beschermde natuurgebieden begrijpen

Van Doormaal maakt gebruik van het rationele-keuze perspectief om de keuzes van stropers en rangers beter te begrijpen. Het rationale-keuze perspectief gaat ervan uit dat mensen een afweging maken tussen verschillende opties en altijd kiezen voor de meest gunstige. Dit perspectief is oorspronkelijk ontwikkeld voor stedelijke criminaliteit, maar hij laat zien dat het ook toegepast kan worden om verschillende vormen van stroperij in beschermde natuurgebieden te begrijpen.

Stroopproces opbreken in kleine stappen

Met de beschikbare data kon Van Doormaal het gehele stroopproces opbreken in kleinere stappen, zoals waar stropers eerst inbreken in een natuurgebied, vervolgens hoe ze een dier zoeken en stropen, en uiteindelijk waar stropers het gebied weer verlaten. Door het stroopproces op te breken, kon hij achterhalen waarom stropers bepaalde keuzes maken in bepaalde situaties. Het beter begrijpen van de interactie tussen stropers en rangers maakt het mogelijk te voorspellen hoe stropers vermoedelijk reageren op een patrouillestrategie. Aan de hand hiervan ontwikkelde Van Doormaal verschillende onderzoeksmethoden om deze strategieën te bestuderen, evalueren en verbeteren. Hij richtte zich onder andere op het opsporen van valstrikken en op het beter begrijpen van hoe neushoornstropers een misdrijflocatie kiezen. De ontwikkelde methoden kunnen worden aangepast voor verschillende typen natuurgebieden en andere vormen van stroperij.

Invloed van rangerpatrouilles op gedrag van stropers

Wetenschappelijke evaluaties helpen om te achterhalen welke invloed de rangerpatrouilles hebben op het gedrag van stropers. Dit geldt vooral voor handhavingsorganisaties die te maken hebben met corruptie, een  veelvoorkomend probleem onder rangers. De resultaten van dit proefschrift laten zien dat niet alleen de hoeveelheid beschikbare middelen voor handhaving – zoals meer personeel of geld – maar zeker ook de wijze waaróp de beperkte middelen van rangers strategisch worden ingezet, belangrijk is voor de bescherming van natuurgebieden.

Publicatiegegevens en verder lezen

Van Doormaal, N. (2020). Welke invloed hebben de keuzes van stropers en rangers op de bescherming van natuurgebieden? NSCR/Universiteit Utrecht

Promotor: Stijn Ruiter
Co-promotor: Andrew Lemieux

Nick van Doormaal MSc

PhD Student

Deel dit artikel

Actuele berichten