Home
  1. Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen

Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen

De themagroep Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen bestudeert criminaliteit en rechtshandhaving vanuit een ruimtelijk en temporeel perspectief: waar en wanneer vindt criminaliteit plaats? Het onderzoek richt zich op ruimtelijke en temporele variaties in criminaliteit, en verklaart ze in functie van hoe potentiële daders, potentiële slachtoffers, omstanders en rechtshandhavers tijdens dagelijkse en wekelijkse tijdscycli gebruikmaken van de locaties en gebieden in hun ruimtelijke omgeving.
Wouter Steenbeek
Wouter Steenbeek

Het onderzoeksprogramma van deze themagroep is stevig geworteld in theorieën die de situationele oorzaken van criminaliteit benadrukken (in tegenstelling tot de persoonlijke oorzaken), waaronder niet alleen de rationelekeuzetheorie, routineactiviteitentheorie, crime pattern theory, space-time geography, maar ook de broken windows theory en de socialedesorganisatietheorie.

Onderzoeksonderwerpen

De onderwerpen variëren met betrekking tot de onderzochte actoren (daders, slachtoffers, omstanders, rechtshandhavers), ruimtelijke schaal (individuele adressen, straatsegmenten, buurten), temporele schaal (uren, dagen, jaren) en soorten misdrijven (woninginbraak, straatroof, stroperij).

Onderzoeksbronnen

Veel bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van naar locatie en tijdstip gespecificeerde gegevens van de politie en andere handhavingsinstanties, en gegevensbestanden met de kenmerken en locaties van bedrijven en voorzieningen, zoals winkels, zwembaden of stations. Daarnaast wordt in empirisch onderzoek ook gebruikgemaakt van vragenlijsten, tijdsbestedingsonderzoek en dataverzamelingsinstrumenten zoals camera’s en smartphones.

Samenwerkingsverbanden

De leden van deze themagroep zijn oprichters en penvoerders van de ESC Working Group Space, place & crime en spelen belangrijke rollen in de Crime and Place Working Group en in het Environmental Criminology and Crime Analysis (ECCA) netwerk.

Experts op dit thema

dr. Wouter Steenbeek

Senior Onderzoeker

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

prof. dr. Henk Elffers

Gastonderzoeker

prof. dr. Gerben Bruinsma

Voormalig NSCR Research Fellow

dr. Andrew Lemieux

Research Fellow

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

dr. Asier Moneva

Onderzoeker

Actuele berichten over Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen