Home Actueel
  1. Oratie Marie Rosenkrantz Lindegaard | Geweld in actie: wat we weten en wat we zien

Oratie Marie Rosenkrantz Lindegaard | Geweld in actie: wat we weten en wat we zien

Personen die betrokken zijn bij gewelddadige situaties, kunnen de situatie veranderen door hun gedrag, beargumenteert Marie Rosenkrantz Lindegaard. Naast senior onderzoeker en programmaleider Criminaliteit in context bij het NSCR, is zij bijzonder hoogleraar Dynamics of Crime and Violence aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar oratie 'Violence in Action: What We Know and What We See' is op 21 april in de aula van de UvA in Amsterdam.

Deze oratie is op 21 april om 16.30 in de aula van UvA, Singel 411, Amsterdam. Of volg de oratie online


De meeste kennis over geweld is gebaseerd op wat personen zeggen over de situatie na afloop. Maar met de tegenwoordige aanwezigheid van videocamera’s overal om ons heen, kunnen we nu ook zien hoe personen zich gedragen tijdens gewelddadige situaties. We weten al dat persoonlijke ervaringen met geweld invloed hebben op de kans dat een persoon zelf geneigd is geweld te gebruiken. Door middel van video-observaties kunnen we nu zien dat ook het gedrag en de timing binnen de situatie zelf essentieel zijn in het wel of niet gebruiken van geweld.

Voorkomen en de-escaleren van geweld

Personen die betrokken zijn bij gewelddadige situaties, kunnen door hun gedrag de situatie veranderen. Op cross-nationale camerabeelden van incidenten zien we bijvoorbeeld dat omstanders een belangrijke rol spelen in het voorkomen en de-escaleren van geweld. Dit is goed nieuws in het kader van de publieke veiligheid en programma's gericht op geweldspreventie, aangezien omstanders een (soms ondergewaardeerde) preventieve hulpbron vormen. Zij zijn aanwezig en kalmeren de gemoederen, terwijl de politie onderweg is. Video-observaties bieden zo een nieuwe manier binnen de sociale wetenschap om real-life interacties te begrijpen. Marie Rosenkrantz Lindegaard gaat hier verder op in tijdens haar oratie.

Over (het onderzoek van) Marie Rosenkrantz Lindegaard

Marie Rosenkrantz Lindegaard studeerde Antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen en promoveerde aan de UvA. Sinds 2008 werkt ze bij het NCSR. Daarnaast is Lindegaard sinds 2016 universitair hoofddocent aan de afdeling Sociologie van de Universiteit van Kopenhagen.
In haar onderzoek richt zij zich op criminologie, artificial intelligence en het gebruik van CCTV (beveiligingscamera’s) voor observationeel onderzoek. Inzet is het vinden van verklaringen voor criminaliteit en geweld, voor de ontwikkeling van preventieprogramma's. Hoe ontwikkelen criminaliteit en geweld zich binnen een reeks interacties? Wat doen mensen als ze betrokken raken bij zulke interacties en hoe kunnen we hun handelingen begrijpen en verklaren? Wat zijn de gevolgen van hun handelingen voor de veiligheid van alle betrokkenen? En hoe kunnen criminaliteit en geweld worden beheerst?

Welke actoren beïnvloeden het gedrag van geweldsplegers?

Het uitgangspunt is dat zelfs mensen met de grootste neiging betrokken te raken bij criminaliteit en geweld dat zelden daadwerkelijk raken, en dat criminaliteit en geweld dynamische en interactieve processen zijn. In de regel zijn het reacties op bepaalde omstandigheden. Rosenkrantz Lindegaard richt zich daarom specifiek op typen actoren die het gedrag van geweldsplegers kunnen beïnvloeden. Dit biedt kansen voor het ontwikkelen van gedragspreventiemaatregelen gericht op het veranderen van de manier waarop mensen handelen.

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten