Home
  1. Criminal Events

Criminal Events

De themagroep Criminal Events bestudeert het gedrag van daders, slachtoffers, omstanders en rechtshandhavers in de loop van potentiële en daadwerkelijke criminele gebeurtenissen. Het uitgangspunt van het onderzoek is dat criminaliteit plaatsvindt in bepaalde situaties, niet alleen vanwege het soort mensen die erbij betrokken zijn of de soort plaatsen waar ze zich voordoen, maar ook door het gedrag van de betrokken personen.
Marie Rosenkrantz Lindegaard
Marie Rosenkrantz Lindegaard

Doel van deze themagroep is om de manier waarop verschillende actoren zich gedragen tijdens potentiële criminele gebeurtenissen te beschrijven, de oorzaken van hun gedrag te verklaren en de gevolgen van hun gedrag in kaart te brengen. Het onderzoeksprogramma is sterk geworteld in de theorieën die zich richten op situationele oorzaken van criminaliteit. Criminal Events put vooral uit theorieën die causale mechanismen tussen de verschillende soorten van acties binnen criminele gebeurtenissen benadrukken, en vergelijkt acties van dezelfde daders tussen verschillende soorten gebeurtenissen. Theorieën zijn onder meer scriptanalyse, symbolisch interactionisme, de gelegenheidstheorie, besluitvormingstheorieën en micro-sociologische theorieën.

Onderzoeksonderwerpen binnen Criminal Events

De onderzoeksonderwerpen variëren met betrekking tot het soort actor (dader, slachtoffer, omstander, wetshandhaving), het soort criminele gebeurtenis (diefstal, straatgeweld, inbraak, winkeldiefstal, cybercrime, terrorisme, geweld door een menigte, seksueel geweld, witteboordencriminaliteit, misbruik, pesten) en gedragsmatige sequenties binnen en tussen gebeurtenissen.

Onderzoeksbronnen

Binnen het onderzoek wordt gebruikgemaakt van informatie uit meerdere bronnen, inclusief beelden van misdrijven die zijn vastgelegd op camera zoals CCTV, politiedossiers, interviews en tijdsbestedingsonderzoek op smartphones.

Bekijk ook de website van de Video violence group.

Experts op dit thema

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

prof. dr. Henk Elffers

Gastonderzoeker

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

dr. Peter Ejbye-Ernst

Postdoc

dr. Evelien Hoeben

Onderzoeker

Carlijn van Baak LLM MA

PhD

dr. Virginia Pallante

Postdoc

Hans Myhre Sunde MPhil

PhD

Joska Appelman MSc

PhD

Daniëlle Stibbe MSc

PhD Student

Actuele berichten over Criminal Events