Home
  1. Thema's

Actueel

NSCR Video Group

De NSCR Video Group gebruikt videodata om uiteenlopende fenomenen te onderzoeken, zoals geweld op straat, overvallen, rellen, seksuele intimidatie, drugshandel in de openbare ruimte, conflicten tussen politie en burgers, (nalevings)gedrag rondom de COVID-19-maatregelen, etnische profilering, en ontmoetingen tussen medewerkers en klanten van winkels, passagiers in het openbaar vervoer en bezoekers van uitgaansgelegenheden. Een rode draad […]

Jongeren en georganiseerde criminaliteit

Een consortium van onderzoekers, beleidsmakers en praktijkpartners heeft met steun vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) het project EPIC opgezet: Explaining, Preventing, and Intervening in organized Crime involvement. Doel van dit onderzoek is het effectief verminderen van de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit. Save the date: 16 september 2022 Het ministerie van Justitie en Veiligheid […]

Huiselijk Geweld

Stay Home, Stay Safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis Het NSCR is een tweejarig onderzoek gestart naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie. In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Blijf Groep. Het onderzoek […]

COVID-19

Bekijk ook het NSCR-onderzoek naar de omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis: Stay home, stay safe? 2023 How Citizens Stop Riots: Analyzing the Case of the 2021 Dutch Curfew Riots 2022 Networks in lockdown: The consequences of COVID-19 for social relationships and feelings of loneliness Implementing “Online Communities” for pregnant women […]

Politie-onderzoek

Het politie-onderzoek wordt ontwikkeld en uitgevoerd door het NSCR, met medewerking van de Nationale Politie, de Politieacademie, universiteiten uit binnen- en buitenland, hogescholen en andere kennisinstellingen. Er wordt onderzoek gedaan naar concrete, fundamentele vragen op het terrein van de politie, vergelijkbaar met Anglo-Amerikaans politieonderzoek waar evidence-based policing-, crime science-, en what works-onderzoeksprogramma’s al langer in […]

Victimologie

Slachtoffer worden van een delict kan een ingrijpende ervaring zijn. Slachtofferschap varieert van diefstal van je fiets zodat je een nieuwe fiets moet kopen, diefstal van je data waarvan onduidelijk is welke schade je daarvan ondervindt, tot slachtoffer worden van stalking, seksueel misbruik of internationale misdrijven, waarvan de gevolgen zeer ingrijpend en ‘levenslang’ kunnen zijn. […]

Wildlife Crime

De themagroep Wildlife Crime doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar onderwerpen als de locatiekeuze van neushoornstropers, de opsporing van strikken door rangerpatrouilles, het gebruik van crime scripting, het meten van het afschrikkende effect van interventies, de aanjagers van stroperij van verschillende soorten en in verschillende regio’s, en het gebruik van agent-based modellen om corruptie te […]

Sancties

Deze themagroep richt zich op de daders die deze verschillende vormen van beperking ondergaan, op de effecten van sancties en op de actoren die de sancties opleggen en uitvoeren binnen het strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke systeem. Denk aan officieren van justitie, rechters, gevangenispersoneel, reclasseringsambtenaren, inspecties en lokale en administratieve overheden. Bedoelde én onbedoelde gevolgen van […]

Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen

Het onderzoeksprogramma van deze themagroep is stevig geworteld in theorieën die de situationele oorzaken van criminaliteit benadrukken (in tegenstelling tot de persoonlijke oorzaken), waaronder niet alleen de rationelekeuzetheorie, routineactiviteitentheorie, crime pattern theory, space-time geography, maar ook de broken windows theory en de socialedesorganisatietheorie. Onderzoeksonderwerpen De onderwerpen variëren met betrekking tot de onderzochte actoren (daders, slachtoffers, […]

Levensloop

Van bepaalde gebeurtenissen, zoals deelname aan de arbeidsmarkt en het aangaan van romantische relaties, is vastgesteld dat ze criminele carrières gunstig beïnvloeden. Maar het omgekeerde verband is ook aanwezig: mensen met een omvangrijke criminele carrière hebben vaak meer problemen met het vinden van een baan of een romantische partner. Individuele kenmerken, zoals persoonlijkheid en biologische […]