Home Thema's
  1. Pagina 2

Actueel

Intergenerationele Overdracht

Het onderzoeksprogramma is sterk geïnspireerd op de zes – elkaar niet uitsluitende – mechanismen beschreven door Farrington (2002), die verklaringen bieden voor de intergenerationele overdracht van (crimineel) gedrag. Ten eerste kan intergenerationele continuïteit in de blootstelling aan risicofactoren – armoede, problemen rondom sociale relaties, ouderschap en opvoeding – leiden tot antisociaal gedrag. Ten tweede kunnen […]

Extremisme/Terrorisme

Een belangrijk doel van de themagroep extremisme/terrorisme is het krijgen van een beter inzicht in de achtergrond en levensloop van daders van extremistische en terroristische misdrijven. We doen dit door het bestuderen van risicofactoren en processen die samenhangen met radicalisering, deelname aan extremistische en terroristische groepen en activiteiten, en manieren waarop radicalisering en extremistische activiteiten […]

Empirical Legal Studies

Relevante theorieën binnen deze groep zijn de theorie van procedurele rechtvaardigheid, theoretische concepten met betrekking tot de rollen van wetgever, rechter en bestuur (Trias Politica), het concept van fair trial, en theorieën over de werking en inrichting van rechtssystemen (inquisitorial en adversial). Ook de theorievorming rondom de rol van het slachtoffer, waaronder restorative justice, is […]

Criminal Events

Doel van deze themagroep is om de manier waarop verschillende actoren zich gedragen tijdens potentiële criminele gebeurtenissen te beschrijven, de oorzaken van hun gedrag te verklaren en de gevolgen van hun gedrag in kaart te brengen. Het onderzoeksprogramma is sterk geworteld in de theorieën die zich richten op situationele oorzaken van criminaliteit. Criminal Events put […]

Cybercrime

Cybercrime omvat een groot aantal misdrijven en kan worden bestudeerd vanuit verschillende theoretische perspectieven. In het lopende onderzoek worden bijvoorbeeld de levenslooptheorie en gelegenheidstheorie gebruikt. Omdat er weinig empirisch onderzoek is verricht naar cybercriminaliteit, is het onduidelijk of – en in welke mate – traditionele theorieën uit de criminologie kunnen worden gebruikt om cybercriminaliteit te […]