Home Research areas
  1. Politieprogramma

Politieprogramma

Het onderzoekprogramma What works in policing: towards evidence-based policing in the Netherlands is er op gericht wetenschappelijke invulling en onderbouwing te leveren voor een evidence-based politiepraktijk en (nieuwe) vraagstukken voor de politie(functie) te analyseren. Het onderzoek wordt ontwikkeld en uitgevoerd door het NSCR, met medewerking van de Nationale Politie, de Politieacademie, universiteiten uit binnen- en buitenland, hogescholen en andere kennisinstellingen. Het programma omvat onderzoek naar concrete, fundamentele vragen op het terrein van de politie en is vergelijkbaar met Anglo-Amerikaans politieonderzoek waar evidence-based policing-, crime science-, en what works-onderzoeksprogramma’s al langer in ontwikkeling zijn. Hierbij wordt onderzocht hoe politie-handelen werkt, in welke omstandigheden dat handelen werkt en voor wie én door wie het werkt. De onderzoeksonderwerpen sluiten onder andere aan bij de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie.

Nieuwste, actuele wetenschappelijke inzichten en theorieën

Binnen het onderzoeksprogramma wordt gebruikgemaakt van geavanceerde wetenschappelijke methoden en de nieuwste, actuele inzichten en theorieën. Dit brengt het onderzoek naar het politie-handelen naar een hoger wetenschappelijk niveau, wat resulteert in hoogwaardige, internationaal peer reviewed publicaties. Een programmacommissie met leden van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, de Politieacademie en wetenschappers ziet toe op de ontwikkeling, uitvoering en voortgang van het programma.

Onderzoek naar politie(functie) aan universiteiten en hogescholen versterken

Van oudsher wordt criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken en disciplines bestudeerd. Door binnen dit onderzoeksprogramma samen te werken met verschillende universiteiten, hogescholen en de Politieacademie versterkt het NSCR het onderzoek naar de politie(functie) ook aan andere kennisinstellingen. Tegelijkertijd wordt zo een nieuwe generatie hooggekwalificeerde politieonderzoekers opgeleid, die uiteindelijk het Nederlandse politieonderzoek weer verder zullen brengen.

Lees ook: Evidence-based Policing: waar staan we nu?


De initiatiefnemers van dit onderzoeksprogramma nodigen mensen uit de politiepraktijk, van de Politieacademie en van Nederlandse universiteiten en hogescholen nadrukkelijk uit om te participeren in de uitvoering van het onderzoeksprogramma. Wil je meewerken, heb je een idee of waardevolle input, stuur dan een mail naar programmaleider Stijn Ruiter via ruiter@nscr.nl en/of de onderzoekscoördinatie van de politie via onderzoekscoordinatie@politie.nl.  


Dit onderzoeksprogramma is tot stand gekomen door een samenwerkingsovereenkomst van de Nationale Politie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het NSCR. Het programma is gestart op 1 juli 2020 en heeft een looptijd van vijf jaar, met de mogelijkheid nog eens vijf jaar te verlengen. Bekijk het nieuwsbericht over deze samenwerkingsovereenkomst.

Programmaleider: Stijn Ruiter

Fellows

(Inter)nationale samenwerking

Experts op dit thema

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

dr. Ronald van Steden

Senior Onderzoeker

dr. Teun van Ruitenburg

Senior Onderzoeker

dr. Samuel Langton

Postdoc

dr. Vana Hutter

Senior Onderzoeker

Tim Verlaan MSc

PhD Student

Lenneke van Lith MSc

PhD

Ida Adamse MSc

PhD Student

Natascha de Leeuw MSc

PhD Student

Emmeke Kooistra MSc

PhD Student

Isabo Goormans MSc

PhD Student | Gastonderzoeker

Amina op de Weegh MSc

PhD Student | Gastonderzoeker

Roselle (Roos) Jansen MSc

PhD