Home
  1. Overzicht Koosje Heurter

Actueel

Symposium Polarisering & Verbinding | 27 oktober

Fotografie: Pierre-Banoori In alle sociale settings waar mensen samenleven – wonen, werken of gewoon met elkaar omgaan – ontstaan conflicten. Vanuit die gedachte stimuleert de NWA-route Tussen conflict en coöperatie onderzoek dat is gericht op het begrijpen en verklaren van die conflicten en – misschien nog wel belangrijker – onderzoek gericht op innovatieve en duurzame oplossingen. Tijdens het symposium […]

Symposium Social Safety: Towards a Restorative University | 19 oktober

Deze tekst is alleen beschikbaar in het Engels. Aanmelden voor dit symposium.  We all want a pleasant and safe work and study environment. To create and maintain such an environment, we need to talk about how we treat each other and want to treat each other. The academic environment is known for high competition, temporary […]

Typologieën van plegers van zedendelicten

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn een wijdverbreid maatschappelijk probleem. Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heeft als doel dit gedrag tegen te gaan en de schade te beperken door het snel te signaleren en te stoppen, slachtoffers en hun omgeving steun en hulp te bieden en juist te handelen […]

Betrokken burgers kunnen straatrellen stoppen

Buurtouders, jongerenwerkers, imams en andere zogenoemde betrokken burgers kunnen dankzij hun band met leden uit de gemeenschap een belangrijke rol spelen in de openbare veiligheid: hun bemiddelende inzet kan publieke rellen voorkomen. In samenwerking met de politie slagen deze betrokken burgers erin om in the heat of the moment contact te leggen met de relschoppers […]

ERC Starting Grant voor onderzoek naar routes in en uit cybercrime

De European Research Council (ERC) heeft 400 Starting Grants toegekend aan jonge wetenschappers in heel Europa. De subsidies – in totaal €628 miljoen – ondersteunen baanbrekend onderzoek binnen een breed scala aan gebieden, van geneeskunde en natuurkunde tot sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Deze financiering, onderdeel van het Horizon Europe-programma van de EU, helpt onderzoekers hun […]

Wat is de prijs van vergelding?

De motie van Tweede Kamerleden Sneller, Knops en Bikker roept op tot alternatieve straffen in plaats van korte gevangenisstraffen. Deze laatste zijn volgens de indieners minder effectief en duurder dan niet-vrijheidsbenemende sancties, zoals de taakstraf. Hoewel er vanuit de wetenschap en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming al veel kritiek is geuit op de oplegging […]

Veni-beurs ​​voor onderzoek naar cybercriminelen en hoe hackers denken en handelen

Criminologen bestuderen al jaren waar, wanneer en hoe offline misdaden worden gepleegd. Maar online misdaden zijn anders. Om offline misdaden te plegen, moeten criminelen ‘de straat op’; voor online misdaden moeten ze een ander soort activiteiten uitvoeren, terwijl ze het internet verkennen. Toch weten criminologen weinig over wat cybercriminelen eigenlijk doen en welke sites ze […]

Oratie Veroni Eichelsheim | Over generaties: intergenerationele patronen van deviant gedrag

Praktische informatie Symposium: donderdag 14 september 2023, 13.00 – 17.30 Orangerie, Grote Rozenstraat 19, Groningen Meer informatie, programma en aanmelden. Oratie: vrijdag 15 september 2023, 16.15 – 17.00 Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen Meldt u zich uiterlijk 8 september aan via het aanmeldformulier of volg de livestream. Veroni Eichelsheim, senior onderzoeker bij het NSCR en […]

Vidi-beurs voor onderzoek naar Nederlanders achter buitenlandse tralies

Van de Weijer gaat met zijn Vidi-beurs onderzoek doen naar de duizenden Nederlanders die de afgelopen jaren in een gevangenis in het buitenland terecht zijn gekomen. De wetenschappelijke kennis over deze groep is erg beperkt omdat eerder onderzoek bijna exclusief gericht is op gevangenen in eigen land. In dit project worden daarom de risicofactoren, ervaringen […]

Victimology Summer School: Van ongrijpbaar naar (be)grip – Perspectieven op online slachtofferschap

De Victimology Summer School staat dit jaar in het teken van online slachtofferschap. Dat de digitalisering van onze maatschappij voordelen met zich meebrengt, merken we bijna allemaal in ons dagelijks leven. Praktische zaken, zoals internetbankieren, zijn makkelijk (snel) online te regelen. Ook contact en verbinding met andere mensen is via social media snel gevonden. Toch […]

NSCR-wetenschapper Rutger Leukfeldt krijgt leerstoel Governing Cybercrime

Rutger Leukfeldt doet al jaren onderzoek naar de vraag wat voor invloed digitalisering heeft op criminaliteit. Hoe plegen criminelen hun delicten? Hoe ziet die criminaliteit eruit, hoe worden slachtoffers gemaakt? Daaruit volgt de vraag hoe je deze vorm van criminaliteit het beste kan aanpakken. ‘In dit vakgebied liggen zo veel wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Het […]

Collectieve herstelmaatregelen in internationale rechtbanken en waarheidscommissies

De verdediging is ook te volgen via een livestream. Het proefschrift richt zich op herstelmaatregelen naar aanleiding van de schade van massale wreedheden. Meer specifiek was het uitgangspunt de observatie dat het individuele recht op herstel steeds meer een collectief karakter heeft gekregen en dat er een groeiende erkenning is van collectieve herstelmaatregelen in het internationaal […]