Home
  1. Overzicht Koosje Heurter

Actueel

Persoonsgegevens slachtoffers niet onnodig in het strafdossier

Voor dit onderzoek werd gekeken wélke persoonsgegevens van slachtoffers voorkomen in een dossier, waar precies in het dossier en of deze persoonsgegevens altijd strafvorderlijk relevant zijn. Ook werd rechters gevraagd naar hun mening over het nut van de vermelde persoonsgegevens. Zij denken verschillend over het onvermeld laten van deze gegevens. Praktisch relevante persoonsgegevens elders opslaan […]

Het online platform als megafoon: over vrouwelijke en mannelijke professionals

Professionals zoals burgemeesters, politici, wetenschappers en advocaten zijn vaak goed online zichtbaar en benaderbaar. Zij hebben dan ook regelmatig last van online aanvallen, blijkt uit de literatuur. Voor het rapport Het online platform als megafoon: berichten op sociale media over vrouwelijke en mannelijke professionals zijn op Twitter, Facebook en GeenStijl 8.402 berichten verzameld over twaalf […]

Online intimidatie: ervaringen van slachtoffers en daders

Studenten ervaren in toenemende mate cyber harassment, blijkt uit eerder onderzoek uit de Verenigde Staten. Studies suggereren dat macht en controle over het slachtoffer een belangrijke motivatie is voor plegers. Hierbij worden psychologische, sociale, financiële of fysieke tactieken gebruikt om het gedrag van de ander te beheersen of beperken (Brewster, 2003). Toch is er nog […]

Cybercrime-onderzoeker Rutger Leukfeldt over de verbinding tussen wetenschap en praktijk

Welke rol speelt wetenschapscommunicatie in jouw werk? ‘Voor mij is wetenschapscommunicatie eigenlijk volledig geïntegreerd in mijn werk. Ik ben namelijk constant bezig met de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijktoepassingen. Dat komt omdat ik zowel een aanstelling aan een academische instelling als aan een hogeschool heb. Voor mij is deze combinatie ideaal. Want het geeft […]

Radicalisering tijdens de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs

Uitgangspunt van de studie is om aan te sluiten bij de identiteitsontwikkeling en -behoeften tijdens de adolescentie en eventuele radicale gedachten bij te sturen naar positieve politieke of maatschappelijke betrokkenheid. Deze benadering was tot op heden onderbelicht in onderzoek en onvoldoende aanwezig in bestaande beleidsstrategieën voor het onderwijs. Hoe radicalisering samenhangt met zoektocht naar eigen […]

Hoger risico op crimineel gedrag bij kinderen die opgroeien in eenoudergezin

Relatief veel kinderen in Nederland groeien op in een eenoudergezin. Tot nu toe was het onduidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor mogelijk crimineel gedrag van deze kinderen. Om dit te onderzoeken heeft Kroese als eerste een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens heeft ze met behulp van Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek geanonimiseerde […]

Voormalig NSCR-directeur Gerben Bruinsma overleden

Veroni Eichelsheim benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag

Deze bijzondere leerstoel, ondergebracht bij de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie, richt zich op de intergenerationele continuïteit van deviant gedrag: de mate waarin ouderlijk gedrag de kans beïnvloedt dat (een van de) kinderen soortgelijk gedrag gaat vertonen. Met deviant gedrag wordt gedrag bedoeld dat afwijkt van de gangbare sociale normen, zoals antisociaal of crimineel gedrag. Interveniëren in gezinnen […]

Betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde misdaad verminderen

De betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit is een groeiend maatschappelijk probleem. Het staat een gezonde ontwikkeling in de weg, verergert hun criminele gedrag en bemoeilijkt de terugkeer naar een leven zonder criminaliteit. Inzicht in onderliggende mechanismen voor betrokkenheid georganiseerde criminaliteit In het EPIC-project beoordelen de wetenschappers eerst de wetenschappelijke en latent aanwezige kennis over […]

Oratie Marie Rosenkrantz Lindegaard | Geweld in actie: wat we weten en wat we zien

Deze oratie is op 21 april om 16.30 in de aula van UvA, Singel 411, Amsterdam. Of volg de oratie online.  De meeste kennis over geweld is gebaseerd op wat personen zeggen over de situatie na afloop. Maar met de tegenwoordige aanwezigheid van videocamera’s overal om ons heen, kunnen we nu ook zien hoe personen […]

Interventies in (inter)actie: wat is de rol van voorbijgangers bij een conflict op straat?

U kunt deze promotie bijwonen op woensdag 13 April om 09:45 in de Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229-231, Amsterdam. Of volg de livestream. Meer informatie via de UvA. Stel je voor dat je door een straat loopt en je ziet twee mannen ruzie maken. Terwijl je langsloopt, escaleert het conflict en voor je het weet, zijn […]

Aanbod Slachtofferhulp Nederland is evidence-based

Jaarlijks wordt 1 op de 4 burgers slachtoffer van criminaliteit. Een van de doelen van het slachtofferbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid is dat slachtoffers die daar behoefte aan hebben, ondersteuning krijgen bij het te boven komen van het delict. Slachtofferhulp Nederland (SHN) is daarin een belangrijke ketenpartner. Normaliseren, monitoren en reduceren van […]