Home
  1. Overzicht Koosje Heurter

Actueel

Evaluatie: NSCR top-onderzoeksinstituut voor criminaliteit en rechtshandhaving

Strategy Evaluation Protocol (SEP) Elke zes jaar wordt NSCR geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van het Strategy Evaluation Protocol (SEP), het protocol om onderzoeksgroepen- en instituten een goede basis te geven in Nederland, overeengekomen met het NWO, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Universiteiten van Nederland (UNL). De SEP-evaluatie van de […]

Aankondiging Summer School

– Aangezien de Summer School in het Engels wordt gegeven, vervolgt deze post in het Engels – This summer school will acquaint participants with some of the most important theories, research, and ideas in contemporary criminology. Lectures address various subfields within the discipline and discuss the state of the art, presenting established and well-researched areas—such […]

26 september | Conferentie Evidence Based Policing in de Praktijk

Sinds de introductie in de jaren negentig van de vorige eeuw is evidence-based policing (EBP) aan een opmars bezig. In landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk richten onderzoekers in samenwerking met de politie zich al langer op de vraag hoe politiehandelen werkt, in welke omstandigheden dat handelen werkt en voor wie – […]

Christiaan Ruppert overhandigde derde druk van zijn boek ‘Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening’ aan Bas van den Dungen

Christiaan Ruppert heeft op donderdag 23 mei in een lezing de derde digitale druk van zijn boek ‘Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening’ gepresenteerd. Het boek is aangeboden aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën Bas van den Dungen. Over de studie Christiaan Ruppert onderzocht ruim vijftig Nederlandse regelingen voor collectieve […]

Video-opnames laten zien wat politieagenten doen bij conflicten tussen burgers

Video-opnames laten zien wat politieagenten doen bij conflicten tussen burgers In deze studie van het NSCR en de VU is inzichtelijk gemaakt hoe politieagenten handelen bij conflicten tussen burgers in de openbare ruimte van Amsterdam. Politieagenten zijn tijdens hun werk vaak in interactie met burgers. Veel onderzoek naar deze interactie gaat ofwel over geweld door […]

Benoeming bijzonder hoogleraarschap Wim Bernasco

Benoeming bijzonder hoogleraarschap Wim Bernasco Wim Bernasco is benoemd tot bijzonder hoogleraar Stedelijke geografie van criminaliteit en veiligheid aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het NSCR, en is ondergebracht bij de programmagroep Stadsgeografie van de Faculteit Maatschappij en Gedrag. Wim combineert het hoogleraarschap met zijn […]

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg Het project SCRIPT (Scripting Criminal processes: Review and Implementation of Practical Tools), waarvan de aanvraag mede gecoördineerd werd door NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg (tevens Lector Ondermijning bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool), heeft een grote subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk […]

Hoax – Waarom mensen in complottheorieën geloven

Hoax Waarom mensen in complottheorieën geloven Hoe ontstaat complotdenken en wat zijn de gevolgen? Geloven mensen nu meer dan ooit in complottheorieën? Zijn online algoritmen echt de grote boosdoeners? Zijn notoire complotdenkers goed in het ontmaskeren van echte samenzweringen? En wat kun je doen als een dierbaar persoon steeds meer in complottheorieën gaat geloven? Complottheorieën […]

Smartengeld voor zedenslachtoffers: is het voorspelbaar?

Er bestaat al langere tijd onvrede over de bepaling van immateriële schadevergoeding – ofwel smartengeld – in de rechtspraktijk. Een van de kritiekpunten is dat deze onvoorspelbaar is en dat er daarmee sprake is van willekeur. Wetenschappers van het NSCR onderzochten of de hoogte van smartengeld voorspeld kan worden en keken daarbij ook naar de […]

Femke Tabak nieuwe instituutsmanager NSCR

Femke begon haar carrière in de wetenschap met een studie natuurkunde. Na haar promotieonderzoek werkte ze enkele jaren bij een startup. Zes jaar geleden maakte ze de overstap naar NWO-D, waar ze aan de slag ging met wetenschapsbeleid en -financiering binnen het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) in de discipline Chemie & Natuurkunde. Al snel […]

Van radicale gedachtes naar gewelddadige acties: onderzoek naar terrorismeverdachten

Op donderdag 8 februari 2024 om 13.45 uur verdedigt Thijs haar proefschrift in het Auditorium van de Vrije Universiteit. Meer informatie of volg de live stream.  Het proefschrift gaat in op de vraag welke factoren en processen een verklaring geven voor het traject van een individu met extreme overtuigingen naar verschillende uitkomsten. Denk aan gewelddadige […]

Reactieve politie-inzet op straat – Grote verschillen tussen basisteams

Om de reactieve politie-inzet in kaart te brengen maken we gebruik van gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) uit 2019, het meest recente, meest complete kalenderjaar zonder verstoringen door de COVID-19-pandemie [1]. In totaal gaat het om bijna 1 miljoen incidenten waarvoor de verschillende operationele centra (meldkamers) een of meerdere politievoertuigen hebben aangestuurd. De […]