Home
  1. Overzicht Koosje Heurter

Actueel

22 februari | Seminar en boekpresentatie What works: effectieve ondersteuning voor slachtoffers

Het seminar behandelt de meest recente effectieve en evidence-based juridische en psychologische slachtofferinterventies binnen de strafrechtketen. Deze bijeenkomst komt daarmee tegemoet aan signalen vanuit de praktijk dat er behoefte is aan een overzicht van welke interventies positieve effecten hebben op het welzijn en de tevredenheid van slachtoffers. Deelnemers hebben na afloop beter zicht op het […]

Anja Dirkzwager benoemd tot bijzonder hoogleraar Reclassering

De bijzondere leerstoel Reclassering, ondergebracht bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de VU, richt zich op onderzoek naar en onderwijs over de diverse hoofdtaken van de reclassering: diagnose en advies, toezicht, coördinatie van taakstraffen en het uitvoeren van gedragsinterventies. Dirkzwager zal als bijzonder hoogleraar Reclassering in haar onderzoek met name aandacht besteden aan de besluitvorming, […]

Undercover veldonderzoek bij preventief fouilleren

Preventief fouilleren ligt al langere tijd onder vuur, vanwege de mogelijkheid tot etnische profilering en discriminatie. Onderzoek – ook uit Nederland – laat zien dat burgers agenten als bevooroordeeld ervaren wanneer ze mensen selecteren om te fouilleren. Er bestaat dus een spanningsveld tussen de mogelijk negatieve impact van het fouilleren en de voordelen van het […]

2 februari | Conferentie Wat Werkt? Evidence-Based Policing in Nederland

Sinds de introductie in de jaren negentig van de vorige eeuw is evidence-based policing (EBP) in een aantal landen een belangrijk leidend principe geworden. In landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk richten onderzoekers in samenwerking met de politie zich op de vraag hoe politiehandelen werkt, in welke omstandigheden dat handelen werkt en […]

Criminele carrières van Nederlanders in buitenlandse detentie

Het aantal Nederlanders in buitenlandse detentie schommelt de afgelopen jaren tussen 1600 en 2200 mensen, blijkt uit recente cijfers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze telling van het aantal Nederlanders is gebaseerd op een peildatum (1 januari), waardoor de groep in werkelijkheid nog groter is. Uit eerder onderzoek bleek al dat Nederlandse gedetineerden in […]

Anti-vaccinatiegroepen op Telegram: structuur en ontwikkeling

Zowel offline als online was de pandemie en het vaccin een veel bediscussieerd onderwerp. De WHO waarschuwde voor de verspreiding van desinformatie en complotideeën omtrent het virus en het vaccin. Blootstelling hieraan zou tot gevolg kunnen hebben dat mensen twijfelen aan een vaccin wat de vaccinatiebereidheid kan verlagen. Weinig tegengeluid en afwijkende meningen Online zoeken […]

Documentatie van mensenrechtenschendingen in Myanmar: het potentieel voor waarheidsvinding en aansprakelijkheidsstelling

De schending van mensenrechten is al decennialang aan de orde van de dag in Myanmar. In veel regio’s zoals de Kachin, Rakhine en Shan-staten, is sprake van een gewapend conflict, aanhoudend geweld en misbruik. De Rohingya-crisis, die zijn piek bereikte in 2017 en leidde tot veel vluchtelingen, heeft samen met de militaire coup in februari […]

Korte gevangenisstraf leidt tot meer herhalingscriminaliteit

Het onderzoek ‘Een oude vraag opnieuw onderzocht: Effecten van korte gevangenisstraffen ten opzichte van niet-vrijheidsbenemende straffen op recidive op basis van een instrumentele variabele benadering’, gepubliceerd in Tijdschrift voor Criminologie, is onderdeel van het Veni-onderzoek van UHD Hilde Wermink. Zij werkte hiervoor samen met (inter)nationale collega’s met verschillende expertises uit de economie, criminologie, het strafrecht en […]

30 jaar NSCR | Lustrum op 9 november 2022

NSCR Tijdlijn Programma 12.45 Deuren open 13.15 Welkom door Beate Völker Marcel Levi Edward Kleemans Wim Huisman Jan van Dijk Research pitches 1&2 14.35 Pauze 15.05 Ineke Sybesma Research pitches 3&4 Kees van den Bos Research pitch 5 17.15 Drinks & Bites Deze lustrummiddag is in het Engels.  Wij horen graag of je erbij bent, […]

Crime Harm Index: veelbelovende methode om zicht te krijgen op de ernst van criminaliteit

Sommige misdrijven zijn ernstiger en daarmee schadelijker voor de samenleving dan andere delicten. Het analyseren van ruwe tellingen van criminaliteit geeft om die reden niet altijd een waardevol inzicht in de aard van criminaliteit in een bepaalde periode of locatie. Om die reden onderstrepen de wetenschap en (politie)praktijk dat het bij het meten van criminaliteit […]

Informatie-overload en tunnelvisie bij moordonderzoek tegengaan

De impact van een moord is groot, niet alleen voor het slachtoffer, ook voor de familie van het slachtoffer, de dader en de maatschappij. De afgelopen decennia daalde weliswaar het aantal moorden wereldwijd, maar het percentage onopgeloste moordzaken steeg. Gelijktijdig nam het gebruik van technologie een enorme vlucht: de ontwikkeling van internet, mobiele telefoons en […]

Persoonsgegevens slachtoffers niet onnodig in het strafdossier

Voor dit onderzoek werd gekeken wélke persoonsgegevens van slachtoffers voorkomen in een dossier, waar precies in het dossier en of deze persoonsgegevens altijd strafvorderlijk relevant zijn. Ook werd rechters gevraagd naar hun mening over het nut van de vermelde persoonsgegevens. Zij denken verschillend over het onvermeld laten van deze gegevens. Praktisch relevante persoonsgegevens elders opslaan […]