Actueel

Veni-beurs ​​voor onderzoek naar cybercriminelen en hoe hackers denken en handelen

Criminologen bestuderen al jaren waar, wanneer en hoe offline misdaden worden gepleegd. Maar online misdaden zijn anders. Om offline misdaden te plegen, moeten criminelen ‘de straat op’; voor online misdaden moeten ze een ander soort activiteiten uitvoeren, terwijl ze het internet verkennen. Toch weten criminologen weinig over wat cybercriminelen eigenlijk doen en welke sites ze […]

Oratie Veroni Eichelsheim | Over generaties: intergenerationele patronen van deviant gedrag

Praktische informatie Symposium: donderdag 14 september 2023, 13.00 – 17.30 Orangerie, Grote Rozenstraat 19, Groningen Meer informatie, programma en aanmelden. Oratie: vrijdag 15 september 2023, 16.15 – 17.00 Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen Meldt u zich uiterlijk 8 september aan via het aanmeldformulier of volg de livestream. Veroni Eichelsheim, senior onderzoeker bij het NSCR en […]

Vidi-beurs voor onderzoek naar Nederlanders achter buitenlandse tralies

Van de Weijer gaat met zijn Vidi-beurs onderzoek doen naar de duizenden Nederlanders die de afgelopen jaren in een gevangenis in het buitenland terecht zijn gekomen. De wetenschappelijke kennis over deze groep is erg beperkt omdat eerder onderzoek bijna exclusief gericht is op gevangenen in eigen land. In dit project worden daarom de risicofactoren, ervaringen […]

Victimology Summer School: Van ongrijpbaar naar (be)grip – Perspectieven op online slachtofferschap

De Victimology Summer School staat dit jaar in het teken van online slachtofferschap. Dat de digitalisering van onze maatschappij voordelen met zich meebrengt, merken we bijna allemaal in ons dagelijks leven. Praktische zaken, zoals internetbankieren, zijn makkelijk (snel) online te regelen. Ook contact en verbinding met andere mensen is via social media snel gevonden. Toch […]

NSCR-wetenschapper Rutger Leukfeldt krijgt leerstoel Governing Cybercrime

Rutger Leukfeldt doet al jaren onderzoek naar de vraag wat voor invloed digitalisering heeft op criminaliteit. Hoe plegen criminelen hun delicten? Hoe ziet die criminaliteit eruit, hoe worden slachtoffers gemaakt? Daaruit volgt de vraag hoe je deze vorm van criminaliteit het beste kan aanpakken. ‘In dit vakgebied liggen zo veel wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Het […]

Collectieve herstelmaatregelen in internationale rechtbanken en waarheidscommissies

De verdediging is ook te volgen via een livestream. Het proefschrift richt zich op herstelmaatregelen naar aanleiding van de schade van massale wreedheden. Meer specifiek was het uitgangspunt de observatie dat het individuele recht op herstel steeds meer een collectief karakter heeft gekregen en dat er een groeiende erkenning is van collectieve herstelmaatregelen in het internationaal […]

2 – 4 juli | Conferentie Narratieve Victimologie en Criminologie

Deze tekst en de conferentie zijn beide in het Engels. Humans are storytelling animals, victims and offenders of crime no different than anyone else. Narrative criminology aims to explain crime and other types of harm as a function of stories that people, as individuals and as groups, tell about the world and themselves in the […]

Nieuwe Europese aanbeveling over rechten, diensten en ondersteuning voor slachtoffers van misdrijven

De aanbeveling, opgesteld door de Europese Commissie voor Criminaliteitsproblemen (CDPC), actualiseert en vervangt Aanbeveling Rec(2006)8 rondom hulp aan slachtoffers van misdrijven. Inmiddels hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van slachtofferrechten, slachtofferonderzoek, en (inter)nationale wetgeving en praktijk. Hierdoor is er meer inzicht ontstaan ​​in de behoeften van slachtoffers. NSCR-onderzoek levert grondstof NSCR-wetenschapper prof. Antony […]

NSCR-wetenschapper Teun van Ruitenburg nieuwe lector Ondermijning bij Avans

Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van Avans en verantwoordelijk voor de portefeuille onderzoek, ziet de komst van Teun als een zeer goede aanvulling op het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht. ´Met de komst van deze energieke en ondernemende wetenschapper als lector Ondermijning versterken we onze positie als kennisinstelling rondom dit cruciale thema voor de veiligheid van […]

Symposium Stay Home, Stay Safe? Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis?

Lees de factsheet met de resultaten van deze kennismiddag Stay Home, Stay Safe? Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis? Het is bijna drie jaar geleden dat Nederland voor het eerst te maken kreeg met een lockdown. Hoewel de maatregelen effectief waren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn ze mogelijk ook […]

Tactieken van uitbuiters om slachtoffers aan te zetten tot onvrijwillige prostitutie

Nederland heeft een liberaal systeem waarin zowel prostitutie, het houden van clubs, als het optreden als pooier onder bepaalde voorwaarden legaal zijn. Een deel van het sekswerk vindt vrijwillig plaats, een deel niet. Raamprostitutie is goed zichtbaar, maar de verschuiving naar het internet maakt sekswerk steeds minder goed controleerbaar. Vooral kwetsbare sekswerkers ondervinden daarvan de […]

OMCG-lidmaatschap verhoogt criminele betrokkenheid, maar aansturende rol van clubs is beperkt

  Sinds 2012 bestaat in Nederland een geïntegreerde, meerjarige aanpak die ‘normoverschrijdend gedrag en ondermijnende criminaliteit’ onder OMCG-leden moet voorkomen [TK 2011-2012, 29 911, nr. 59; TK 2011-2012, 29 911, nr. 71]. Het gaat hierbij volgens de minister niet alleen om de betrokkenheid bij zware en georganiseerde criminaliteit, zoals drugs- en wapenhandel, maar ook om […]