Home Actueel
  1. NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg

Het project SCRIPT (Scripting Criminal processes: Review and Implementation of Practical Tools), waarvan de aanvraag mede gecoördineerd werd door NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg (tevens Lector Ondermijning bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool), heeft een grote subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In samenwerking met medeaanvragers van Avans Hogeschool, de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit van Amsterdam, treedt het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool op als projectleider van het project.
Door dr. Teun van Ruitenburg | 20 maart 2024

NWO-subsidie toegekend aan NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg

Het project SCRIPT (Scripting Criminal processes: Review and Implementation of Practical Tools), waarvan de aanvraag mede gecoördineerd werd door NSCR-onderzoeker Teun van Ruitenburg (tevens Lector Ondermijning bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool), heeft een grote subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In samenwerking met medeaanvragers van Avans Hogeschool, de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit van Amsterdam, treedt het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool op als projectleider van het project.

Crime scripting

Voor de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit wordt door publieke en private organisaties al jaren gebruikgemaakt van crime scripting. Deze methode geeft inzicht in het criminele proces van (georganiseerde) criminaliteit met als doel om dit proces effectief te verstoren. Het doel van project SCRIPT is het realiseren, versnellen en opschalen van de methode crime scripting in het veiligheidsdomein. Teun van Ruitenburg is bijzonder blij met de subsidie: “Met deze subsidie kunnen we de komende vijf jaar onderzoek doen naar crime scripting en de bredere aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning. We hebben een krachtig consortium met een mooie vertegenwoordiging van belangrijke partners binnen het veiligheidsdomein.”

SCRIPT

Het project valt uiteen in vijf inhoudelijke deelprojecten. Het eerste deelproject richt zich op de evaluatie van de huidige toepassing van de methode door publieke instanties. Hierbij zullen twee verschillende contexten bestudeerd worden: enerzijds die van de Politie Nederland, die in haar intelligencewerk al veelvuldig met crime scripting werkt en anderzijds die van het RIEC, waar crime scripting gebruikt wordt als modus om in integraal verband samen te werken.

De volgende drie deelprojecten hebben betrekking op de uitbreiding en opschaling van de methode op drie verschillende dimensies. Ten eerste zal opgeschaald worden op de financiële dimensie. Hierbij wordt de methode financial crime scripting – een doorontwikkeling van crime scripting om inzicht te krijgen in de financiële aspecten van winstgedreven criminaliteit – verder uitgewerkt en toegepast. Ten tweede zal opgeschaald worden op het vlak van de datadimensie. Hierbij wordt nagegaan in welke mate multimodale data (geautomatiseerd) gebruikt kunnen worden om crime scripts te maken en vullen. Daarnaast wordt onderzocht hoe AI-toepassingen kunnen bijdragen aan de betere modellering van crime scripts en de sociale netwerken die daarmee verbandhouden. Ten derde wordt de methode opgeschaald op de niet-rationele dimensie. Hoewel veel vormen van criminaliteit rationele gronden hebben (zoals winstmaximalisatie) zijn er veel aspecten (zoals excessief geweld) die ook duidelijk niet-rationele of emotionele aspecten kennen. Binnen SCRIPT wordt nagegaan hoe deze aspecten een plaats kunnen of moeten krijgen binnen crime scripts. De op te zetten SCRIPT Learning Community omsluit het hele project en brengt consortiumpartners, andere stakeholders én onderwijspartners samen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Partners en samenwerking

Naast de genoemde aanvragers van het project, bestaat het consortium uit verschillende partners, waaronder Deloitte, Rabobank, FIU-Nederland, Politie Nederland, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Rijksrecherche, het Openbaar Ministerie en het LIEC-RIEC-bestel. Het gehonoreerde projectvoorstel met een onderzoeksbudget van bijna €2.500.000 is vorig jaar ingediend naar aanleiding van de oproep voor voorstellen ‘Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie’ in het kader van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). De aanvragers van het project SCRIPT hopen ook verbindingen te leggen met andere projecten die in een eerdere KIC-Call ‘Ondermijnende criminaliteit’ zijn gehonoreerd.

Het project gaat naar verwachting begin 2025 van start.

dr. Teun van Ruitenburg

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten