Home Actueel
  1. Christiaan Ruppert overhandigde derde druk van zijn boek ‘Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening’ aan Bas van den Dungen

Christiaan Ruppert overhandigde derde druk van zijn boek ‘Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening’ aan Bas van den Dungen

Op donderdag 23 mei heeft NSCR-gastonderzoeker Christiaan Ruppert de derde digitale druk van zijn boek 'Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening' overhandigd aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën Bas van den Dungen.

Christiaan Ruppert heeft op donderdag 23 mei in een lezing de derde digitale druk van zijn boek 'Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening' gepresenteerd. Het boek is aangeboden aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën Bas van den Dungen.

Over de studie

Christiaan Ruppert onderzocht ruim vijftig Nederlandse regelingen voor collectieve schade. De regelingen hebben te maken met de Tweede Wereldoorlog, het naoorlogs rechtsherstel, geweld en zeden, gevaarlijke arbeids- en leefomstandigheden, rampen en calamiteiten, onjuiste wetstoepassing en rechtshandhaving door de overheid, en internationale operaties Defensie. De bestudeerde regelingen geven de slachtoffers lang niet altijd erkenning voor wat hen is overkomen. Terwijl uit eerder onderzoek blijkt dat het krijgen van erkenning belangrijk is voor het herstel van slachtoffers.

Overheid steeds vaker gecorrigeerd door rechter

Juist de meest recente regelingen (Mijnbouw, CAF 11) hebben in geringe mate tot erkenning geleid. Ook bij andere regelingen wordt de erkenning van wat slachtoffers is overkomen zuinig verwoord door de overheid of betreft de erkenning niet de gehele doelgroep. Woorden als ‘symbolisch gebaar’, ‘geste’ en ‘tegemoetkoming’ komen vaak voor in de regelingen. Woorden als ‘excuus’, ‘spijt’ en  ‘verontschuldiging’ ontbreken in bijna alle regelingen. Het woord ‘aansprakelijkheid’ is sowieso niet opgenomen in een regeling. Opvallend is dat de rechter in toenemende mate de overheid lijkt te corrigeren en oplegt een regeling vast te stellen. Ook lijkt de overheid elke keer weer het wiel opnieuw uit te vinden bij collectieve schade. Tot slot hanteert de overheid geen beleidskader voor collectieve schaderegelingen.

Betrek slachtoffers bij de opstelling van een collectieve schaderegeling

De belangrijkste aanbeveling uit de studie is dat de erkenning van de slachtoffers een centrale plek moet krijgen in collectieve schaderegelingen en dat slachtoffers veel meer betrokken moeten worden bij de opstelling ervan.


Publicatiegegevens en verder lezen

Ruppert, C. (2024).  Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening. NSCR.

Over de auteur

Christiaan Ruppert (1954) is rechtshistoricus en sinds 2020 gastonderzoeker bij het NSCR. Ruppert was hiervoor onder andere projectleider Joodse oorlogstegoeden onder minister Gerrit Zalm, en secretaris van de commissies Samson en De Winter (seksueel misbruik en geweld in de jeugdzorg).

Dr Christiaan Ruppert

Guest Researcher

Deel dit artikel

Actuele berichten