Home Actueel
  1. Evaluatie: NSCR top-onderzoeksinstituut voor criminaliteit en rechtshandhaving

Evaluatie: NSCR top-onderzoeksinstituut voor criminaliteit en rechtshandhaving

Eind 2023 is NSCR door een commissie van internationale, onafhankelijke experts geëvalueerd. De commissie ziet NSCR als het top-onderzoeksinstituut voor criminaliteit en rechtshandhaving in Europa en in de wereld..
Door prof. dr. Beate Völker | 4 juni 2024

Strategy Evaluation Protocol (SEP)

Elke zes jaar wordt NSCR geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van het Strategy Evaluation Protocol (SEP), het protocol om onderzoeksgroepen- en instituten een goede basis te geven in Nederland, overeengekomen met het NWO, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Universiteiten van Nederland (UNL). De SEP-evaluatie van de NWO-instituten vond in de tweede helft van 2023 plaats. 

NSCR-directeur Beate Völker: Het is fantastisch dat de commissie van internationale experts heeft gezien en bevestigd waar NSCR voor wil staan: excellent onderzoek gepaard met een beleid dat oog heeft voor de verschillende talenten van medewerkers. Ook de ingeslagen weg voor de komende jaren werd zeer gewaardeerd. Kortom, wij zijn blij en trots en kijken vol vertrouwen naar de toekomst.” 

“Het is ontzettend fijn dat de internationale experts van evaluatiecommissie hetzelfde zien als wij: dat onze instituten tot de wereldtop behoren”, zegt Marcel Levi, voorzitter van de raad van bestuur van NWO en het stichtingsbestuur NWO-I, waar NSCR onder valt.  

Evaluatiethema’s en -proces

Voor de evaluatie is een evaluatiecommissie ingesteld, bestaande uit zes onafhankelijke wetenschappelijke experts. In de evaluatie was onder meer aandacht voor de wetenschappelijke kwaliteit, de maatschappelijke relevantie en de toekomstbestendigheid van het instituut. Ook is er in het bijzonder gekeken naar het promovendibeleid en de onderzoekcultuur.  

De instituten hebben allereerst een zelf-evaluatie uitgevoerd over de afgelopen zes jaar en een strategisch plan opgeleverd voor de komende zes jaar. Vervolgens vond een site visit van de evaluatiecommissie plaats. Op basis daarvan rapporteerde commissie over het instituut, waarbij aanbevelingen zijn gedaan voor de komende jaren.  

Highlights van de evaluatie 

Onderzoek van hoge kwaliteit
Volgens de commissie staat NSCR bekend om zijn nauwgezette empirische en kwantitatieve onderzoek. De commissie ziet dat NSCR een sterke en groeiende invloed heeft binnen het criminologische onderzoeksveld en op veel verschillende manieren de wetenschappelijke resultaten deelt: via rapporten en (wetenschappelijke) publicaties, maar juist ook richting de maatschappij door middel van lezingen, conferenties, workshops en contact met mensen in de praktijk. Zo werkt NSCR bijvoorbeeld samen met de Nationale Politie en Slachtofferhulp Nederland. 

Maatschappelijke relevantie
De commissie prijst de motivatie van NSCR om zowel de wetenschappelijke als maatschappelijke impact van het instituut te consolideren en waar nodig te verstevigen. Het is de commissie duidelijk dat NSCR een gezonde balans tussen methodologische innovaties en kennisontwikkeling nastreeft, met tegelijkertijd focus op de toepassing van deze kennis op problemen uit de praktijk. De komende periode biedt de kans om de impact te versterken en de bekendheid van NSCR te vergroten. 

Open en inclusieve cultuur
De commissie is onder de indruk van de energie en het enthousiasme van de mensen binnen alle lagen van de organisatie, voortkomend uit een sterke, positieve academische- en werkcultuur. De commissie kreeg daarbij het gevoel dat de leiders van NSCR hoge kwaliteit onderzoek promoten en tegelijkertijd ruimte maken voor de verschillende inbreng van alle werknemers. Bovendien heeft NSCR volgens de commissie een ‘levendig promovendi-programma' met een sterke onderlinge cohesie. De aanwezige mentoren en vertrouwenspersonen zijn aangemerkt als instrumenteel om dat gemeenschapsgevoel te ontwikkelen.  

Aanbevelingen uit het rapport

De commissie is kritisch te werk gegaan. Dat betekent niet alleen maar lofzang: elk NWO-instituut krijgt aanbevelingen voor de toekomst mee. De commissie gaf suggesties aan NSCR over het consolideren van onderzoek, het articuleren van de sociale impact van haar werk, en creatiever te werk te gaan en pro-actiever op te treden om de diversiteit op de werkvloer verder te verbeteren. De aanbevelingen zijn meegenomen in de toekomststrategie van NSCR en zullen opnieuw geëvalueerd worden in de volgende SEP-evaluatie eind 2029.  


Meer informatie over NWO-evaluaties is te vinden op https://www.nwo.nl/evaluaties-nwo-instituten.

 

prof. dr. Beate Völker

Directeur

Deel dit artikel

Actuele berichten