Home
  1. Overzicht prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Actueel

Beschuldiging seksueel kindermisbruik bij (v)echtscheidingen

Een van de zwaarste beschuldigingen die tijdens een (v)echtscheiding kan worden geuit, is die van seksueel kindermisbruik. Vaak blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd. In een zeer klein aantal gevallen komt vast te staan dat het misbruik inderdaad is voorgevallen. In een ook zeer klein aantal gevallen blijkt dat de beschuldiging opzettelijk vals was. […]

Institutenstelsel KNAW en NWO vergroot slagkracht wetenschap

Een nationaal onderzoeksinstituut moet internationaal toonaangevend onderzoek doen en het belang daarvan zichtbaar maken voor de samenleving. Daarnaast verwacht de commissie dat elk instituut op termijn in ieder geval een nationale rol speelt in het verkennen van nieuwe onderzoekslijnen en in het coördineren van het onderzoeksveld in Nederland. De commissie heeft helder aangegeven waaraan het […]

NSCR: world leading en excellent in onderzoek

Een commissie van zes nationale en internationale deskundigen bezocht het NSCR in september 2017. De evaluatie is onderdeel van de zesjaarlijkse cyclus waarin alle NWO-instituten worden beoordeeld, op scientific quality, societal relevance en viability. De commissie karakteriseerde het NSCR als een instituut van wereldformaat, waar maatschappelijk relevant onderzoek wordt verricht in een stimulerende multidisciplinaire omgeving, […]

5 oktober 2017 | Lustrumconferentie NSCR

Een kwart eeuw onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan, organiseert het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) donderdag 5 oktober 2017 de lustrumconferentie Over oude en nieuwe criminaliteit. Tijdens deze middag blikken gerenommeerde sprekers terug op het criminologisch onderzoek in Nederland en de rol van het NSCR daarin, en kijken […]

Drie nieuwe Onderzoekstalent-beurzen

Het bestuur van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen besloot vorige week welke aanvragen op financiering kunnen rekenen uit het programma Onderzoekstalent. Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten met aantoonbare ambitie om een carrière als wetenschapper op te bouwen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. Drie jonge onderzoekers gaan onderzoek verrichten op het NSCR: Gabriele Chlevickaite, Meintje van Dijk en Renushka […]

Afscheid van Gerben Bruinsma

Op 12 mei jl. nam het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) afscheid van oud-directeur Gerben Bruinsma met een symposium waarin werd stilgestaan bij zijn bijdrage aan de criminologie. Gerben Bruinsma promoveerde in 1985 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op criminaliteit als sociaal leerproces. Nadien verlegde hij zijn aandacht naar thema’s uit de geografische en theoretische […]

Catrien Bijleveld benoemd tot nieuw lid

Catrien Bijleveld, directeur van het  NSCR, werd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) benoemd tot nieuw lid bij de Winterlezing op 18 februari 2017. De KHMW wil de wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Deze doelstelling past binnen de context van geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en een samenleving die zich snel […]

Impact of imprisoned mothers on children

The impact of incarceration on children whose mothers are in prison is the focus of a world-first Australian Research Council study. The Discovery Project Maternal incarceration: Mechanisms of risk and resilience in children received $470,500 in funding from the ARC this week. Researchers from Griffith University and the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement  […]

Samenwerkingsovereenkomst met de Vrije Universiteit

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het NWO-instituut NSCR verlengen hun samenwerking voor een periode van tien jaar. Op 20 september tekenden de VU en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Een vruchtbare samenwerking NSCR-directeur Catrien Bijleveld is verheugd met deze vernieuwde overeenkomst: ‘Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving is al sinds […]

NSCR Jaarverslag 2015 beschikbaar

Het Jaarverslag 2015 geeft een indruk van de onderzoeksprojecten die het afgelopen jaar uitgevoerd werden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), net als meer ’technische’ informatie met betrekking tot personeel, budget, publicaties en organisatiestructuur. Het NSCR is betrokken bij een breed scala onderzoeksactiviteiten in een aantal verschillende disciplines, van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tot beleidsonderzoek. Het […]

NSCR Annual Report 2015 available

This Annual Report 2015 provides a sample of the research projects carried out at the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) over the past year, as well as more ’technical’ information on staff, budget, publications, and organisational structure. NSCR is involved in a wide range of research activities in a […]

Position Paper Terrorism and Cybercrime

NSCR Seminar on European Security On 26 May 2016 a seminar on European security, Combating Crime through Understanding the Human Factor, took place in Brussels. This seminar, co-organised by the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) and Neth-ER, was associated with the Netherlands’ Presidency of the Council of the EU. Cybercrime […]