Home Actueel
  1. NSCR: world leading en excellent in onderzoek

NSCR: world leading en excellent in onderzoek

Recent zijn alle instituten van het NWO geëvalueerd door een panel van onafhankelijke internationale experts, volgens het Standard Evaluation Protocol (SEP). Het onderzoek van het NSCR werd beoordeeld als world leading/excellent.

Een commissie van zes nationale en internationale deskundigen bezocht het NSCR in september 2017. De evaluatie is onderdeel van de zesjaarlijkse cyclus waarin alle NWO-instituten worden beoordeeld, op scientific quality, societal relevance en viability. De commissie karakteriseerde het NSCR als een instituut van wereldformaat, waar maatschappelijk relevant onderzoek wordt verricht in een stimulerende multidisciplinaire omgeving, gericht op samenwerking.

Internationaal instituut van hoge kwaliteit

De commissie beoordeelde het NSCR op de kwaliteit van de wetenschappelijke output, de wijze waarop het instituut van nut is voor de samenleving, beleid en praktijk, en de mate waarin het instituut toekomstbestendig is. Opmerkelijk volgens de evaluatiecommissie, is het hoge niveau van wetenschappelijke inzet en productiviteit onder álle medewerkers. Dit in tegenstelling tot het gebruikelijke patroon waarin één sterk lid of één onderzoeksgroep het productiviteitsniveau domineert. De commissie meende dat het instituut niet alleen in Nederland, maar ook internationaal - in Europa en daarbuiten - een duidelijk toegevoegde waarde heeft.

Wat is het Standard Evaluation Protocol?

Het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) is opgesteld door NWO, KNAW en de Nederlandse universiteiten. SEP biedt richtlijnen voor de evaluatie van onderzoek en het onderzoeksbeleid. De evaluaties worden uitgevoerd op basis van een zelfevaluatierapport van het instituut, een voorbereidingsfase van de evaluatiecommissie en een bezoek van meerdere dagen op locatie. Anders dan bij de vorige SEP-evaluatie, is productiviteit geen onafhankelijk criterium meer. Dit in reactie op de kritiek dat de druk om te publiceren in veel disciplines te ver is gegaan.

Lees het volledige NSCR-standard-evaluation-protocol-2011-2016.

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Senior Onderzoeker

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten