Home Actueel
  1. Samenwerkingsovereenkomst met de Vrije Universiteit

Samenwerkingsovereenkomst met de Vrije Universiteit

Credits beeld: Peter Gerritsen/VU; op de foto: VU-rector Vinod Subramaniam en NWO-voorzitter Jos Engelen.
Door | 20 september 2016

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het NWO-instituut NSCR verlengen hun samenwerking voor een periode van tien jaar. Op 20 september tekenden de VU en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Een vruchtbare samenwerking

NSCR-directeur Catrien Bijleveld is verheugd met deze vernieuwde overeenkomst: ‘Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving is al sinds 2009 met grote tevredenheid gehuisvest op de VU-campus. Met veel VU-onderzoekers uit verschillende disciplines zijn belangwekkende onderzoeken gestart. De verlenging van de samenwerking biedt voor het NSCR een solide basis voor het verder uitbouwen van onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving.’ VU-rector Vinod Subramaniam voegt daar aan toe: ‘Het NSCR is een toonaangevend instituut dat zich beweegt op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Dat profiel sluit zeer goed aan bij de missie van de VU waar vanuit multidisciplinaire samenwerking antwoorden worden gezocht op grote maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Het NSCR is op de campus voor de VU een inspirerende partner, een partnerschap dat vorm heeft gekregen in het interfacultair onderzoekinstituut A-LAB, waarbinnen NSCR intensief samenwerkt met juristen, criminologen, psychologen en economen van de VU. NWO-voorzitter Jos Engelen: ‘Het is belangrijk dat NWO-instituten samenwerken met universiteiten. Op die manier kunnen ze hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten delen en investeren in gezamenlijke onderzoeksprogramma’s. Uit deze synergie is tussen het NSCR en de VU een mooie en vruchtbare samenwerking ontstaan die nu is verlengd.’

Duurzame basis voor verdere uitbouw van multidisciplinair onderzoek

Het NSCR-onderzoek gaat in op verschillende aspecten van criminaliteit. Zo wordt onderzoek verricht naar de personen die criminaliteit plegen, waar en wanneer ze dat doen en hoe de strafrechtelijke aanpak functioneert. Fundamenteel onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving vereist multidisciplinair en longitudinaal onderzoek: criminaliteit heeft meerdere oorzaken en grijpt op verschillende plekken in de samenleving in. Bij de beantwoording van de multidisciplinaire vraagstukken werkt het NSCR daarom samen met onderzoekers uit verschillende disciplines. Op de VU zijn daarbij de faculteiten der Rechtsgeleerdheid, Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Exacte Wetenschappen en Sociale Wetenschappen betrokken. De vernieuwde overeenkomst met de VU biedt een duurzame basis voor de verdere uitbouw van deze samenwerkingsverbanden, waarbij ook andere (inter)nationale onderzoekers in onderzoeksclusters zijn aangesloten.

Onderwijs met één been in de praktijk

Naast een basis voor multidisciplinair onderzoek biedt de samenwerking ook voordelen voor het wetenschappelijk onderwijs. Experts geven via het NSCR gastcolleges aan studenten van de masteropleiding Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De samenwerking biedt studenten die zich in onderzoek willen bekwamen daarnaast de kans om stage te lopen bij het NSCR.

Deel dit artikel

Actuele berichten