Actueel

Invitation: Seminar on European security

Combating Crime through Understanding the Human Factor Date: 26 May 2016 | Time: 14:45 – 17:30 | Venue: Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands in Brussels. Avenue de Cortenbergh 4-10, Brussels Cybercrime and terrorism are at the forefront of the European security agenda. Surprisingly little is known about these crimes, however. This seminar will […]

Unemployment and crime since 1920

The relationship between the labour market and criminal behaviour has been of longstanding interest in the social sciences. The intuitive appeal of the argument that improving labour market conditions causes individuals to commit less crime, while apparently self-evident, is supported by empirical evidence, mostly focusing on the post WWII period. Typical analyses have exploited geographical […]

Children of incarcerated mothers

When fathers are incarcerated, in many cases the mother remains at home to take care of the children. In contrast, research carried out abroad has shown that when mothers are incarcerated there is seldom any father present to take over care of the children. As the mother can no longer care for her children, they […]

Juvenile sex offenders

This project aims to investigate the problems and criminal careers of juvenile sex offenders, en to assess the effectiveness of treament. Juvenile sex offenders are an understudied group. At the same time, it appears that a relevant proportion of adult sex offenders often started offending sexually at an early age. Juvenile sex offenders are not […]

Nieuwe publicatie 'Lives of incarcerated women'

Wereldwijd zitten meer dan 700.000 vrouwen en meisjes in de gevangenis, een toename van 50% sinds het jaar 2000. Maar hoe komen vrouwen in de gevangenis terecht,  hoe zien de levens eruit van gedetineerde vrouwen, en hoe gaat het daarna? Lives of incarcerated women: An international perspective, onder redactie van NSCR-onderzoekers Candace Kruttschnitt en Catrien […]

Practitioners op werkbezoek bij het NSCR

Arie van den Hurk werkt al meer dan tien jaar bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zijn functie van adviseur kennismanagement komt kort gezegd neer op het vergroten van de invloed van (wetenschappelijke) kennis op beleid en praktijk van het gevangeniswezen, justitiële jeugdinrichtingen, forensische zorg en vreemdelingenbewaring. Een goede relatie met de wetenschap is daarbij […]

Werk voorkomt recidive bij jeugdige zedendelinquent

De algemene opvatting over zedendelinquenten is dat het chronische daders zijn, gespecialiseerd in het plegen van seksuele delicten. De veronderstelling dat een jongere die een zedendelict pleegt door zal gaan met het plegen van zedendelicten in de volwassenheid klopt echter niet. Dat blijkt uit onderzoek van Chantal van den Berg waarop ze 18 september 2015 […]

Practitioner in Residence

Het NSCR start vanaf dit jaar het ‘Practitioner-in-Residence’-programma om uitwisseling met het veld en beleid te bevorderen. Gedurende 2015 zal een vijftal deskundigen uit praktijk en beleid het NSCR een aantal dagen bezoeken. Tijdens die bezoeken spreken zij NSCR-stafleden die op het terrein van de deskundige werken over eigen onderzoek, en de relatie met en […]

Toepassing econometrische modellering voor analyse criminele carrières

In een samenwerkingsproject met de afdeling Econometrie (prof. dr. Koopman, dr. Ooms), is door Geert Mesters onderzocht in hoeverre econometrische modellen kunnen worden toegepast of uitgebreid voor de analyse van criminele carrières. Het onderzoek richtte zich op het ontwikkelen en toepassen van multivariate tijdreeks modellen die simultaan grote aantallen tijdreeksen van verschillende parametrische verdelingen modelleren. […]

Opvoeding en welbevinden van kinderen van gedetineerde moeders

Als vaders de gevangenis ingaan, blijft in veel gevallen de moeder thuis achter met de kinderen. Als moeders een gevangenisstraf moeten ondergaan, blijkt uit buitenlands onderzoek dat er in veel gevallen geen vader is om de zorg voor de kinderen over te nemen. De moeder kan niet meer voor haar kinderen zorgen en dan moeten […]

Minder criminaliteit door vergroten sociale vaardigheden van jongeren

Hoe worden jongeren criminele volwassenen? Vaardigheden die zij in hun jeugd hebben geleerd spelen een belangrijke rol: mensen met goede sociale en cognitieve vaardigheden hebben een kleinere kans om later crimineel te worden. Dat blijkt uit het proefschrift van Geert Mesters Disentangling Criminal Careers for Disadvantaged Youths , dat hij op 16 januari 2015 verdedigt […]