Home Actueel
  1. Nieuwe publicatie 'Lives of incarcerated women'

Nieuwe publicatie 'Lives of incarcerated women'

Lives of incarcerated women: An international perspective
Door | 18 januari 2016
Levens van vrouwelijke gedetineerden

Wereldwijd zitten meer dan 700.000 vrouwen en meisjes in de gevangenis, een toename van 50% sinds het jaar 2000. Maar hoe komen vrouwen in de gevangenis terecht,  hoe zien de levens eruit van gedetineerde vrouwen, en hoe gaat het daarna? , onder redactie van NSCR-onderzoekers Candace Kruttschnitt en Catrien Bijleveld beantwoordt vragen als: In hoeverre waren vrouwen verslaafd of geïntegreerde burgers voor zij opgesloten werden, hoe geven zij vorm en inhoud aan moederschap vanuit de gevangenis, en hoe (vaak) worden zij participerende burgers na terugkeer?
Vrijwel alle onderzoeken naar gevangenen richten zich op mannelijke gedetineerden. Dat is niet verwonderlijk gezien het feit dat internationaal ongeveer 95% van de gevangenispopulatie uit mannen bestaat. Kruttschnitt en Bijleveld vroegen internationale onderzoekers wat er over vrouwelijke gedetineerden bekend is. Uit Nederland, België, de VS, Schotland, Denemarken, Oekraïne en Sri Lanka kwamen zeer gevarieerde bijdragen, die een rijk geschakeerd beeld geven van hoe vrouwen in deze landen - net als mannen - vanuit zwakke en gemarginaliseerde posities in de gevangenis belanden. Als het gaat om intieme relaties, blijkt echter dat die voor vrouwen, in tegenstelling tot voor mannen, nogal eens een risicofactor zijn in plaats van bescherming bieden. Bijna  al het onderzoek laat zien dat ’moeder zijn’ bijzonder lastig en zwaar is in een gevangenisomgeving die is ingericht vanuit het gezichtspunt van mannelijke gedetineerden. Het 'schoon' blijven van nieuwe delicten blijkt het minst gecompliceerd voor vrouwen die stevige ondersteuning hebben in termen van een support network, of een relatie met een pro-sociale partner.
Dit zojuist bij Routledge verschenen boek is niet alleen uniek door de talrijke onderzoeken, maar ook door de vergelijking tussen landen., Deze informatie maakt het mogelijk de rol van zogeheten macro-factoren te onderzoeken, zoals de aanwezigheid van een vangnet van sociale zekerheid, de aanwezigheid van corruptie bij ambtenaren, of het voorhanden zijn van drugs en alcohol.
Lives of incarcerated women: An international perspective. C. Kruttschnitt & C. Bijleveld (eds.). London, Routledge 2015.

Deel dit artikel

Actuele berichten