Home Actueel
  1. Practitioner in Residence

Practitioner in Residence

Door | 12 mei 2015
Practitioner in Residence

Het NSCR start vanaf dit jaar het 'Practitioner-in-Residence'-programma om uitwisseling met het veld en beleid te bevorderen. Gedurende 2015 zal een vijftal deskundigen uit praktijk en beleid het NSCR een aantal dagen bezoeken. Tijdens die bezoeken spreken zij NSCR-stafleden die op het terrein van de deskundige werken over eigen onderzoek, en de relatie met en het nut van dat onderzoek voor de praktijk. Ook maken de praktijkdeskundigen in brede zin kennis met het NSCR door deel te nemen aan het 'NSCR-leven' (zoals themagroep-bijeenkomsten, lezingen, lunches).
Op het eind van het jaar fungeren de 'Practitioners-in-Residence' als Maatschappelijke Adviesraad van het NSCR en zullen zij het NSCR feedback geven over de maatschappelijke zichtbaarheid, kennisbenutting en relevantie. In deze nieuwsbrief verwelkomen wij twee practitioners: Wichard Verlaan (werkzaam bij de recherche, studeert daarnaast criminologie) en Folkert Jensma (jurist en redacteur NRC Handelsblad op de terreinen bestuur, justitie, politiek en Europa).

Wichard Verlaan

Wichard Verlaan werkt 19 jaar bij de politie. Hij is gestart in de geüniformeerde dienst en vervolgde zijn loopbaan bij de recherche in Leiden. Wichard heeft bestuurskunde, recherchekunde gestudeerd en hoopt dit kalenderjaar zijn master criminologie aan de universiteit van Leiden te voltooien. In de periode 2010 tot 2014 heeft Wichard zich bezig gehouden met de aanpak van gewelddadige overvalcriminaliteit. Zijn interesse ligt vooral bij de totstandkoming van een integrale aanpak van criminaliteit waarbij gezocht wordt naar de meest effectieve interventie.

Folkert Jensma

Folkert Jensma  studeerde rechten aan de Universiteit Leiden, en was redacteur van het Leids universitair weekblad Mare. Van 1996 tot 2006 was hij hoofdredacteur van NRC Handelsblad. In 2013 won hij de Jacques van Veen jubileumprijs en in 2014 de J.L. Heldringprijs. Jensma schrijft iedere week over kwesties die recht en rechtspraak aangaan. Hij houdt ook al sinds jaren het blog Recht en Bestuur bij.

Deel dit artikel

Actuele berichten