Home Actueel
  1. Drie nieuwe Onderzoekstalent-beurzen

Drie nieuwe Onderzoekstalent-beurzen

Credits beeld: Shutterstock

Het bestuur van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen besloot vorige week welke aanvragen op financiering kunnen rekenen uit het programma Onderzoekstalent. Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten met aantoonbare ambitie om een carrière als wetenschapper op te bouwen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. Drie jonge onderzoekers gaan onderzoek verrichten op het NSCR: Gabriele Chlevickaite, Meintje van Dijk en Renushka Madarie.

De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van 'insider-getuigen': een empirisch-juridisch kader voor internationaal strafrecht
Bewijsproblemen verhinderen vaak de vervolging van daders van ernstige, internationale misdrijven. Deze studie onderzoekt met behulp van juridische en sociaalwetenschappelijke methoden hoe bewijs afkomstig van insiders, die vaak sleutelinformatie hebben, zó verzameld kan worden dat het wél bruikbaar is in strafprocessen.
Onderzoeksproject van promovendus Gabriele Chlevickaite (VU).

Betrokkenheid bij georganiseerde misdaad over generaties heen: continuïteit, veerkracht en interventies
Eerder pilotonderzoek naar georganiseerde misdaad laat zien dat kinderen van plegers van delicten van de ernstige categorie, zoals grootschalige drugshandel en mensenhandel, een veel grotere kans lopen in de voetsporen van hun ouders te treden dan kinderen van ‘gewone’ criminelen. In deze vervolgstudie wordt onderzocht hoe dat komt. Ook wordt gekeken naar mogelijke interventies die voorkomen dat kinderen van plegers van georganiseerde misdaad hun ouders achterna gaan.
Promotieonderzoek van Meintje van Dijk (VU).

Follow the honey: realistische experimenten onder cybercriminele daders in de echte wereld
In dit project wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘honey accounts', dit zijn accounts die opzettelijk kwetsbaar zijn gemaakt voor hacks, om gedrag van cybercriminelen experimenteel te onderzoeken. Het onderzoek biedt unieke kansen om bestaande criminologische theorieën over keuzegedrag van daders streng te toetsen. De bestudering van dadergedrag verbreedt het inzicht in cybercriminaliteit, aangezien het eerdere onderzoek vooral slachtoffers en beveiliging centraal stelde.
Renushka Madarie (UU) gaat dit promotieonderzoek uitvoeren.

Renushka Madarie MSc

PhD Student

dr. Meintje van Dijk MSc

Onderzoeker

dr. Gabriele Chlevickaite

Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten