Home Actueel
  1. Catrien Bijleveld benoemd tot nieuw lid

Catrien Bijleveld benoemd tot nieuw lid

Door | 20 februari 2017

Catrien Bijleveld, directeur van het  NSCR, werd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) benoemd tot nieuw lid bij de Winterlezing op 18 februari 2017.
De KHMW wil de wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Deze doelstelling past binnen de context van geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en een samenleving die zich snel ontwikkelt en ingewikkelde vraagstukken genereert.
Het oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Nederland werd op initiatief van vooraanstaande burgers van Haarlem als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht in 1752, met als doel ‘het bevorderen van de wetenschap’ in de ruimste zin. Aanvankelijk was de belangrijkste activiteit het uitschrijven en honoreren van prijsvragen inzake actuele wetenschappelijke vraagstukken. Jaarlijks worden er nieuwe directeuren en leden benoemd bij de Winterlezing in februari.
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent vanouds een tweeledige structuur: enerzijds een college van besturende en in de wetenschap geïnteresseerden (directeuren genaamd, thans ca 380) en anderzijds een groep van wetenschappelijke werkers (leden genoemd, thans ca 480 hoogleraren), die verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke activiteiten van de Maatschappij. Z.M. Koning Willem-Alexander is protector van de Maatschappij.

Deel dit artikel

Actuele berichten