Home Actueel
  1. Afscheid van Gerben Bruinsma

Afscheid van Gerben Bruinsma

Freda Adler Distinguished International Scholar Award
Door | 15 mei 2017

Op 12 mei jl. nam het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) afscheid van oud-directeur Gerben Bruinsma met een symposium waarin werd stilgestaan bij zijn bijdrage aan de criminologie.
Gerben Bruinsma promoveerde in 1985 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op criminaliteit als sociaal leerproces. Nadien verlegde hij zijn aandacht naar thema’s uit de geografische en theoretische criminologie, en de geschiedenis van deze vakgebieden. Hij publiceerde voornamelijk op het gebied van misdaad, rechtshandhaving en criminologische theorieën.
Gerben heeft door de jaren heen in verschillende hoedanigheden een zeer waardevolle contributie geleverd aan de criminologie. Hij was onder meer medeoprichter en directeur van het Internationaal Politie Instituut Twente (IPIT) en van 1995 tot 1999 bijzonder hoogleraar Bestuurskundige Criminologie aan de Universiteit Twente.
In de periode 1999 - 2014 was hij directeur van het NSCR. Hij was toen tevens hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden (1999 - 2009) en nadien hoogleraar Omgevingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (vanaf 2009). In 2009 werd hij onderscheiden met de eerste van de American Society of Criminology. Van 2014 tot 2015 was hij President van de European Society of Criminology.
Tijdens het afscheidssymposium werd met een aantal prominente gasten stilgestaan bij thema’s die hem misschien wel het liefste zijn geweest: criminologische theorieën en omgevingscriminologie. Sprekers op het symposium waren onder andere Friedrich Lösel (University of Cambridge / University of Erlangen-Nuremberg), Lieven Pauwels (Universiteit Gent), Terence P. Thornberry (University of Maryland), Michael Tonry (University of Minnesota) en David Weisburd (George Mason University).
Gerben Bruinsma ontvangt dit jaar tevens de prestigieuze Sellin-Glueck-prijs voor criminologie, de hoogste prijs die de American Society of Criminology uitreikt aan wetenschappers van buiten de Verenigde Staten. De Thorsten Sellin & Sheldon en Eleanor Glueck Award wil de aandacht vestigen op criminologisch onderzoek dat de problematiek van misdaad en rechtshandhaving buiten de VS behandelt.
De selectiecommissie heeft Gerben Bruinsma deze prijs niet alleen voor zijn onderzoek toegekend, maar ook voor zijn constructieve rol bij wetenschappelijke instituten in Nederland die een generatie goed opgeleide en succesvolle empirisch georiënteerde criminologen hebben afgeleverd. Deze nieuwe generatie criminologen zorgt voor belangrijke wetenschappelijke artikelen die invloed hebben op het internationale onderzoek naar criminaliteit.
Gerben Bruinsma krijgt de prijs voor zijn 'opmerkelijke bijdrage aan de internationale en vergelijkende criminologie' in november overhandigd tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Society of Criminology in Philadelphia.
Credits beeld: Jaap Maars

Deel dit artikel

Actuele berichten