NSCR Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving, op het snijvlak van theorie, beleid en praktijk.
Van stevige discussies naar uitstekende ideeën
'In 2022 hebben we tijd genomen om onze koers te herijken en met elkaar in discussie te gaan over de toekomst, interne cultuur en outreach naar het bredere publiek.' *English follows Dutch*
Voorwoord Beate Völker
Criminele carrières van Nederlanders in buitenlandse detentie
Criminele carrières van Nederlanders in buitenlandse detentie
Voor het eerst is onderzocht of er onderscheid kan worden gemaakt in criminele carrières voorafgaand aan de buitenlandse detentie.
Lees verder
Anti-vaccinatiegroepen op Telegram: structuur en ontwikkeling
Anti-vaccinatiegroepen op Telegram: structuur en ontwikkeling
Uit onderzoek van het NSCR blijkt dat de soms grote antivax-groepen gedomineerd worden door een klein aantal actieve informatieverspreiders.
Lees verder
NSCR BLOG
Cybercrime-onderzoeker Rutger Leukfeldt over de verbinding tussen wetenschap en praktijk
Cybercrime-onderzoeker Rutger Leukfeldt over de verbinding tussen wetenschap en praktijk
'Het is haast onmogelijk om maatschappelijke impact te maken als je in je werkkamer blijft zitten.'
Lees verder
Hoger risico op crimineel gedrag bij kinderen die opgroeien in eenoudergezin
Hoger risico op crimineel gedrag bij kinderen die opgroeien in eenoudergezin
Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin hebben tijdens hun adolescentie een groter risico op het plegen van criminaliteit.
Lees verder
Bekijk alle NSCR-factsheets
Negatief en positief cybergedrag gaat vaak samen bij jongeren die ICT-onderwijs volgen
Negatief en positief cybergedrag gaat vaak samen bij jongeren die ICT-onderwijs volgen
Veel jongeren die online de wet overtreden, gebruiken hun vaardigheden ook om anderen te helpen of zich maatschappelijk in te zetten.
Lees verder
Radicalisering tijdens de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs
Radicalisering tijdens de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs
Hoe kan het onderwijs bijdragen aan het voorkomen van radicalisering en polarisatie onder jongeren?
Lees verder
Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen in het internationaal strafrecht
Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen in het internationaal strafrecht
Een uitgebreide analyse van de jurisprudentie van alle grote internationale strafhoven en tribunalen.
Lees verder
Rechter moet zich duidelijker uitspreken over onjuist proces-verbaal
Rechter moet zich duidelijker uitspreken over onjuist proces-verbaal
Processen-verbaal van verdachtenverhoren geven zelden het hele verhoor weer. Hierdoor kan een fout van de politie onzichtbaar blijven.
Lees verder
Lotgenotencontact helpt slachtoffers zichzelf opnieuw uit te vinden
Lotgenotencontact helpt slachtoffers zichzelf opnieuw uit te vinden
Sociale steun is van groot belang voor slachtoffers van een misdrijf. Maar hoe die steun precies werkt, was tot nu toe nog onduidelijk.
Lees verder
Wat is de rol van voorbijgangers bij een conflict op straat?
Wat is de rol van voorbijgangers bij een conflict op straat?
Wat doen mensen precies als ze ingrijpen bij een straatgevecht? En maken deze moedige acties daadwerkelijk een verschil?
Lees verder
Ruimtelijk-temporele aspecten in het keuzegedrag van daders
Ruimtelijk-temporele aspecten in het keuzegedrag van daders
Waarom plegen daders hun delicten op bepaalde plekken en tijdstippen, en niet ergens anders of op een ander moment?
Lees verder
Crime Harm Index: veelbelovende methode om zicht te krijgen op de ernst van criminaliteit
Crime Harm Index: veelbelovende methode om zicht te krijgen op de ernst van criminaliteit
Een Crime Harm Index helpt om de daders en slachtoffers te identificeren die de grootste schade veroorzaken én ondervinden.
Lees verder
Bekijk alle NSCR-publicaties uit 2022
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
www.nscr.nl | nscr@nscr.nl | +31(0)20 598 5239 | Amsterdam
Twitter LinkedIn
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief    |    Bekijk deze nieuwsbrief online